×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

De tijd van ontsluiering breekt aan. Deel1 Speciaal

Schermafbeelding 2024 07 11 om 13.47.43

 

Dit is deel 1 van een artikel voor Want to Know. Met vraagstelling van Guido.

Het is vandaag 1 april 2024. (deel 1)

Dit is Berry Vincenta, ik werd vandaag geleid deze tekst in te spreken.

De titel hiervan is: ‘De tijd van ontsluiering breekt aan’.

Wanneer wij hierin spreken over ontsluiering, dan doelen wij vooral in eerste instantie op datgene wat er in het menselijk denken, in het  brein,  mondiaal aan het plaatsvinden is. Er is een enorme versluiering, waarin mensen vaak innerlijk het idee hebben, dat zij door een waas kijken. Een waas vanuit hun eigen zicht op de wereld en op de werkelijkheid, die vanuit die waas is gecreëerd in een Matrix. 

Wat daarin: ‘de gevangenschap voor die mens in zijn eigen denken’ betekent….!

Ik zal dit toelichten:

Datgene wat er momenteel mondiaal op hersengebied gebeurt,is vooral een enorme inprenting die is ontstaan - ook door de tijd hiervoor -  tijdens de gecreëerde pandemie. Daarin zijn een aantal zaken in de wereld gepresenteerd, die vooral heel diep te maken hebben met de inprenting van dat wat waarheid c.q. onwaarheid  betekende.

Angst is daarin echter een enorme slechte raadgever gebleken.

Mensen hebben vanuit hun eigen binnenwereld keuzes gemaakt om allerlei redenen. Maar die vooral ook in deze fase van het leven collectief heel duidelijk hun zichtbaarheid hebben getoond in dat wat via het denken en via de gedachtewereld der mensen, momenteel zo heel duidelijk aan de orde is gekomen.

Er is een versluiering gecreëerd!

Een versluiering die maakt dat de helderheid van het eigen licht, daarin niet duidelijk gericht kan blijven. Er is heel duidelijk voelbaar bij velen - alsof er een onzichtbare hand is, die iets leidt, wat vanuit de eigen innerlijke kracht geen weerstand lijkt te kunnen bieden. Toch is dit belangrijk om dit heel goed tot u te nemen. Juist, dat wat hierin wordt aangereikt, betekent dat ook de functie van die innerlijke kracht  en van die diepste krachtige essentie vanuit het Licht - waaruit u allen bent ontstaan -  waarin die Kracht zijn eigen innerlijk wil tonen aan uw binnenwereld.  Daar dient ruimte voor gemaakt te worden, waarin u vanuit de versluiering naar de helderheid van uw eigen innerlijke hoogste intelligentieniveau wilt gaan uitreiken.

Dit betekent dat u de weg van een nieuwe creatie wilt gaan volgen. Niet meer de weg blijft volgen van dat wat is geweest, waarin de versluiering heeft kunnen ontstaan. Wat een creatie vanuit het collectief gebaseerd op angst heel duidelijk heeft aangetoond, maar waarin nu een nieuwe energie, heel diep in ieder mens, voelbaar kan worden.

Als eenieder zich realiseert dat deze versluiering in de tijd van nu, op het punt staat verbroken te worden, dan betekent dat, dat er een waarheid zichtbaar wordt die ook dient te worden aanvaard.

Daar waar waarheid aanvaard wil worden, zal er innerlijk een nieuwe ruimte gecreëerd dienen te zijn die niets meer te maken wil hebben met die oude angsttrillingen in de lagere energie en frequentieregionen van uw chakra’s , maar die vooral de gerichtheid hebben vanuit het hart, vanuit energie vanuit het hart verbonden te willen zijn. 

Via de Poort van Licht in het hart verbonden te willen zijn, vanuit die hoogste liefdeskracht en vanuit het Licht dat ieder mens draagt. Wanneer de code van ieder mens zijn eigen licht opnieuw in het leven van nu - tijdens deze tijd van ontsluiering - weer zijn plaats mag vinden en vooral ook de plaats mag innemen - voor ieder mens individueel - dan zal vanuit die collectieve draagkracht, vanuit dit Licht de schaduwwereld daarin werkelijk krimpen. Het zullen deze Lichtstralen zijn die als spiesen wezenlijk door de kracht van het duister zullen gaan stralen en zullen doen verbreken en zullen doen breken!!!

Wees daarin innerlijk heel diep overtuigd: dat ieder mens hiertoe in staat wordt geacht - wanneer hij of zij de eigen kracht innerlijk weer opnieuw de plaats wil gaan bieden, in plaats van de ontkrachting en ontwaarding die daarin zo diep heeft plaatsgevonden.

Niets is verloren, lieve mensen, alles is daarin te bereiken.  Juist in deze tijd, wanneer de versluiering wordt opgeheven, wanneer de versluiering  werkelijk de weg gaat van ontsluiering .

Wees ook daarin dan niet opnieuw weer bang of angstig om de waarheid in het gezicht te zien.  

Weet dat deze nieuwe tijd die aan gaat breken, alles van ieder mens - een mens van goede wil, een mens die weet van zijn eigen innerlijke wezen van licht en liefde - dat van ieder mens inzet wordt gevraagd om werkelijk mee te willen creëren, mee te willen bouwen aan die nieuwe samenleving. 

Deze nieuwe samenleving heeft deze energie nodig. Heeft het nodig om ‘nee’ te zeggen tegen dat wat vanuit de buitenwereld, of op welke wijze dan ook versluiering creëert, om ‘nee’ te zeggen tegen dat, wat mensen hun ogen heeft dicht gehouden. Maar wanneer nu de ogen van het hart worden geopend, wanneer dit innerlijk in u resoneert dan weet u wat u te doen staat.

Dan weet u dat er keuzes zijn te maken die van een heel groot belang van waarde zullen blijken te zijn. Los te maken van dat, wat vanuit oude creaties in stand werd gehouden en gevoed door dat wat er was. Maar vooral ook te weten, dat deze stappen die nu gemaakt gaan worden, de wezenlijke stappen zijn die verbonden zijn vanuit die hoogste lichtfrequentie, die verbonden zijn in het hart van de aarde. Die vanuit deze twee stromen vanuit uw eigen hartpotentie, waarin u daar de vertegenwoordiger van wilt zijn, neergezet, bevrucht…!

Bevruchtend de aarde vanuit dit hoogste Licht.  Vanuit deze bevruchting – vanuit het hoogste Licht in de bodem van deze aarde – zal daar werkelijk uit voortkomen die nieuwe groei en bloei, die nodig is om het nieuwe beeld van het hologram die daaruit zal ontstaan, gecreëerd kan worden.

Stop dus nog te volgen datgene wat vanuit de matrix u zo heeft gevangen gezet.  Maar los op vanuit die gevangenschap via het Licht in uzelf, waarin u weet dat u deze mogelijkheid en deze potentie in u draagt. Wanneer deze kracht wordt aangewend, dan zult u voelen dat er wezenlijk vanuit de kosmos Vleugels van liefde, maar ook Vleugels vanuit het Hoogste Licht, vanuit die Bron van Eenheid om de wereld wordt geslagen en dat deze Lichtvleugels als draden van Licht steeds weer opnieuw u zullen wakker roepen, naar voren zullen roepen  en deze energie die u naar voren doet roepen, helpt u te staan vanuit zelfvertrouwen en zelfbewustheid.

Deze zelfbewustheid zal zich via uw energievelden uitstrekken en uitstrekken als een vlek over de aarde zal het zich laten uitstromen. Weet dus dat deze tijd van ontsluiering een heilige tijd is.

Een heilige tijd waar al zo lange in de tijd der tijden op is gewacht. Open de poort in uw eigen innerlijk en weet de stappen die gemaakt willen worden. Stappen die op zielsniveau, op kosmisch niveau en vanuit de hoogste Velden van Licht worden gewenst om vanuit uw bewustzijn werkelijk vorm aan te geven.

Wees die vormgever, wees die drager van die vorm en weet dat u allen in staat bent deze vorm dus om te vormen vanuit het oude naar deze nieuwe Lichtwereld.

Wees dat Licht waar u vandaan kwam, waar u vanuit oorsprong bent ontstaan. Leef dit Licht vanuit een enorme uitgestrektheid en weet dat iedere keuze gemaakt vanuit dit Licht, vanuit deze hoogste intelligentie - die zo te maken heeft met de Bron van Creatie, waarin u vanuit uw diepste zelf weet waartoe u op vele hogere regionen in uw eigen bewustzijn toe in staat bent - dat deze energie werkelijk wil gaan indalen, in vrijheid, in bevrijding, in een volkomen verbreken van iedere macht of kracht nog van de oude matrixwerking.

Wees niet meer de mens die bij blijft dragen aan het voeding verstrekken om het in stand houden van die oude matrix, maar wees bereid die te doorbreken vanuit moed, vanuit werkelijk verbonden zijn in de Velden van Licht, in de velden van de hoogste opgestegen meesters, in de velden van de Christus maar ook vanuit het Hart van de hoogste Schepper. Wees die Schepper op deze aarde en creëer dat wat in deze tijd van ontsluiering gecreëerd wenst te worden maar ook gecreëerd zàl worden. omdat het een opdracht vanuit de kosmos is.

Mijn zegen…!

Lieve mensen ik wens jullie heel veel inzicht op dit wat ik hier vandaag tijdens deze Pasen,op deze tweede Paasdag waarin wij werkelijk de opstanding kunnen bereiken . De opstanding vanuit ons innerlijke wezen op leren staan vanuit Kracht, die wij steeds zijn geweest. Deze energie is de energie die werkelijk geïmplanteerd is in jullie hart. Wanneer dit wordt neergezet , iedere dag opnieuw, zal deze wereld werkelijk tot realisatie gaan brengen. Ik wens jullie heel veel inspiratie en heel veel moed en ook een innerlijke verbondenheid in het vertrouwen hierin steeds geïnspireerd en gedragen te worden vanuit het Hoogste Goed, vanuit de Hoogste Energie

vanuit de Bron van Eenheid.

Dit was BerryVincenta

in liefdevolle verbondenheid.

Meer in deze categorie:

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven