×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.itemlist
Kosmische teksten

Er zijn geheime genootschappen in uw wereld.

Er zijn geheime genootschappen op uw wereld

Tegelijkertijd is daar iets anders zichtbaar. Er zijn geheime genootschappen op uw wereld, zoals u allen weet. En ook daarin spelen enorme machtsprincipes. Deze grote machtsprincipes hebben alles te maken met dat wat er steeds onder macht in dwang, onder de duim gehouden dient te worden, als mensheid. Er wordt veel geëxperimenteerd op uw wereld, er zijn veel zaken die niet geweten worden. Het is ook onderdeel van evolutie, het zal gekend dienen te worden. Het is deel wat uitmaakt van een veel grotere evolutie dan u ooit zult weten.

 

Maar tegelijkertijd heeft dit zijn invloed op uw wereld. Er worden bepaalde zaken uitgedacht en uitgeprobeerd op uw aarde, die voelbaar gaan zijn, die ook zichtbaar gaan worden. En die stoffelijk daardoor zijn invloed doen gelden, waardoor het voor het collectief ook zichtbaar gaat zijn.

De jongeren..die in deze tijd zijn geïncarneerd….

 De jongeren in deze tijd, de jongeren  die in een periode zijn geïncarneerd als de huidige, zijn jongeren met een ander bewustzijn. Zij dragen een andere frequentie. Zij dragen een ander trillingsniveau. Het overgrote deel  – althans van deze jongeren –  heeft een energie in dit leven meegenomen die op den duur een heel belangrijke functie gaan krijgen in de transitie. Daar waar zij in deze tijd ook zijn ondergedompeld geraakt. En vanuit allerlei beperkingen toch hebben gedaan wat er gedaan moest worden binnen hun eigen vrijheidsbesef van nu, hebben zij stoffen ook tot zich genomen die de hersencellen op een bepaalde wijze zullen ondermijnen.

Een hoger uitzicht in deze chaotische tijd!!!

https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/een-hoger-uitzicht-op-deze-chaotische-tijd/

Aarde Spreekt. Deel 2

Aarde spreekt’ door Berry Vincenta         Maart 2021.

Aarde en Lichttaal “ deel 2

Wanneer wij verder gaan kijken ten opzicht van Lichtconnectie en ook Lichtcommunicatie - waar ik gisteren over sprak - heeft het vooral ook op een verdiept niveau met het volgende te maken. Het heeft te maken met al die Lichtlijnen, die vanuit hun innerlijke frequenties verschillende verbindingen maken in deze Kosmos, met velden van Licht waarin zich andere informatie bevindt, maar ook een andere geschiedenis ligt.

De wisselwerking vanuit deze Lichtbedrading tot de Aarde en tot de mens daarin, maakt dat die uitwisseling van energieën de informatie in de Lichtlijn die de mens vanuit zijn eigen kristallijnen bewustzijn maakt, steeds meer voelt opengaan.

Aarde Spreekt. deel 1

Maart, 2021

Aarde spreekt . Deel 1

Prachtige mensen, het volgende wil ik onder jullie aandacht brengen. Datgene wat er momenteel op de aarde heerst is als een grote schaduw in dat wat Licht zou kunnen zijn. Deze schaduw wordt veroorzaakt door heel veel angst. Daar waar angst een soort hoofdzaak gaat zijn in het leven van mensen, zal de energie uitdrukking daarvan op vele fronten raken, datgene wat in Licht zichzelf wilde laten zien.

 Daar waar niet meer vanuit het Licht innerlijk wordt gecommuniceerd, zal de schaduw van de angst steeds groter gaan worden. Dan zijn mensen innerlijk zo vanuit een beknellende positie in het leven geraakt, dat zij daardoor de gevangene van hun zelf zullen gaan zijn.  Niet alleen maar door henzelf, maar door al datgene wat momenteel speelt, waar ik nu niet verder op in zal gaan, omdat er ook via Berry Vincenta al veel over is gezegd.

Het gaat hier over het volgende: datgene wat zich nu innerlijk in de mens zo heeft vastgezet, vraagt om een andere Openbaring van het Zelf. Daar waar de mens in zichzelf weer gaat zien, dat alles is ontstaan vanuit Licht en beseft dat ook de weg terug naar dit Licht, een weg is die nu op dit moment gegaan dient te worden. Dat betekent dat ieder mens in zijn eigen essentie begrijpt dat hij of zijn niet alleen maar die mens is in de worsteling van deze tijd in Evolutie , maar vooral ook mens is die aangezocht wordt zijn eigen hoogste bewustzijn weer te openbaren aan hemzelf als Mens.

Vaccins, Vaccinaties en onrust

      

Januari 2021

Grote dank aan Guido Jonkers van de site Want to Know voor zijn vraagstelling waardoor er meer duidelijkheid kan komen in alle verwarring van dit moment. en Gea voor het transcript. dd januari 2021.Meer info??: https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/berry-vincenta-wanttoknow-qa-over-covid-en-de-vs/

 Inhoud mag gedeeld of anderszins maar graag met bronvermelding.

Over VACCINS en de ONRUST.

Via vraagstelling en dialoog ( schuin weergegeven)

Dan zou ik de stap willen gaan maken naar de andere grote fundamentele shake-up in deze wereld. En dat is dus de COVID-ontwikkeling. Zijn er in uw perspectief grote ontwikkelingen gaande, die we zouden kunnen gaan melden aan een grotere groep mensen, teneinde hen te versterken..?

 Er is heel veel te zeggen over de werkzaamheid van dit zogenaamde virus. Datgene wat zo  – in deze wereld waarop u allen leeft-  zo heeft aangedaan op vele lagen, is een veld, dat uiteindelijk een noodzakelijk veld bleek te zijn. Omdat er een heel groot collectieve omwenteling dient te komen. Deze omwenteling is gaande… Maar deze omwenteling kan alleen maar heel duidelijk zichtbaar worden voor veel op uw aarde, wanneer ook kan worden omarmd, datgene wat verandering betekent.

De verandering is een verandering die voor heel veel mensen een enorme diepe angst in zichzelf  opwekt. Oude angsten, oude overtuigingen op basis van verleden betekent dat heel veel mensen de deur bijna hebben gesloten voor het heden en de toekomst. Ze stabiliseren hun eigen energie in een soort van stagnatie in het oude verleden, in oude overtuigingen in, de angsten voor tekortkomingen, maar vooral ook in de angsten niet meer datgene in vrijheid te kunnen doen, wat uiteindelijk de wens van het hart is. Daarin ligt een hele grote aanwijzing.

“De met Licht gevoede verantwoordelijkheid, van ieder mens,
de Christuskracht te verstoffelijken
In het alledaagse leven:

“Door met het eigen verbonden hart,
Het collectieve Hart te bevruchten,
Met Liefde, ontvankelijke Liefde
In bewogenheid met het Leven en Zijn bedoeling erachter..
Loskomend uit verdwazing,
Gaande naar gerichtheid,
Kosmische verschuivingen
Andere verbindingsdraden
Zijn vrijgekomen..

Daar, waar het Licht steeds meer vermogen krijgt,
Zal duisternis zichtbaarder zijn,
De Christuskracht
Zal deze 2 schijnbare tegendelen,
Verbinden tot 1 transformatiepunt,
Uit Liefde, door Liefde, om Liefde

Laat uw systeem zich verheffen
Om zich in al zijn cellen te herinneren :
Via Mij en o.a. Mijn ogen kijkt de Christus de wereld in,
Om stoffelijk te manifesteren,
Liefde ..

In het Hart groet ik U !


 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven