enfrdeitptrues

Inleidende vraag op Chaos op Aarde , deel 1.

Al jaren houd ik me bezig met wat er in onze wereld gebeurt op spiritueel niveau. En ik heb een vraag waarvan ik hoop dat u die kan en wil beantwoorden met dit als inleiding: Er is een heel duidelijk aangegeven  tijdstip van 21-12-2012  om 11.11 uur, waarop grote omwenteling zal komen. Tot die tijd zullen we enorme veranderingsprocessen gaan doormaken (o.a. chaos) Ik wil graag meewerken en me inzetten om dit proces voor mijn directe omgeving en mogelijk daarbuiten zo goed mogelijk te ervaren en te doorleven. De komende 4 jaren zullen tot een positieve climax komen hetgeen mij op bepaalde vlakken juist erg onzeker maakt omdat ik mezelf niet in de kast kan zetten en ook keuzes dien te maken die (soms verstrekkende) gevolgen hebben voor de komende jaren.

 

Is het aan te geven in blokken van bijvoorbeeld per maand/ kwartaal wat we kunnen verwachten de komende 4 jaren en hoe we daarop ondersteunend kunnen reageren?

 

 

Wanneer de mens bereid is zijn controle over het leven los te laten en mee te durven stromen in dat wat de evolutie nu nodig heeft om te laten voltrekken, dan komt daar een bepaalde mate van vrijheid in vrij. En deze vrijheid in stromen maakt dat de doorstroming in alles wat nu zo naar hoogtepunten wordt gejaagd, gemakkelijke kan plaatsvinden. 

 

Het is heel belangrijk om te zien dat alles wat nu naar een climax wordt gevoerd, alle velden van psyche, spiritualiteit, emotionele lading en stof in zich draagt. En ook de hoogste geestkracht wordt aangejaagd. Dit alles heeft te maken met verhoging van frequentie op uw aarde en ook tegelijkertijd de diepte van de stof wordt daarin aangeraakt, want alles is verbonden met elkaar. Dat maakt dat veel mensen nu in verwarring zijn om dat er heel veel controle waar men dacht grip op te hebben is losgemaakt, eenvoudig weg omdat dit een onderdeel is van het grote plan. En wanneer mij gevraagd wordt wat er is wat tot 2012 plaats zal vinden kan ik niets anders zeggen dan dat het bewustzijn der mensheid steeds verder opgerekt zal worden, waarop het bewustzijn van mensen ook zicht zal gaan krijgen op de werkelijke bedoeling van de evolutie in deze tijd. 

 

De mens is afgedreven naar een punt van onverschilligheid en diepe, diepe eenzaamheid doordat de materiële welvaart hem dat ook liet zien. Hij is daar naartoe gestroomd en heeft  zichzelf vergeten  te blijven verbinden met dat wat wezenlijkheid heet. Deze wezenlijkheid is nu iets wat zeer wordt aangeraakt en waar een appèl op wordt gedaan in deze tijd van grote verandering. Wanneer de verandering in de stoffelijke wereld zichtbaar wordt, is daar ook tegelijkertijd de mens mee verbonden. Dus dat wat verandert in de stoffelijke welvaart op uw aarde maakt ook zichtbaar de stoffelijke verandering in de mens. Het DNA verandert.  

Het beeld  wat  mensen hebben van het leven verandert ,fysisch  zal men veranderen,  maar daardoor zullen ook keuzes veranderen. En deze keuzes die nu gedwongen gemaakt dienen te worden, helpen de mensheid weer terug te keren naar wezenlijkheid. 

 

Alleen wanneer een mens controle tracht te houden , over dat wat nu plaats vindt en dat wat nog gaat komen, dan zal er een zijweg worden genomen door die mens en maakt het zichzelf onnodig moeilijk en zwaar. Het durven meestromen in dat wat nu zo zichtbaar wordt  (en wat IK al zo lang geleden heb aangegeven via Berry Vincenta,) maakt dat heel veel mensen nu niet anders kunnen. 

Ze ervaren dat  door het gedwongen met de rug tegen de muur staan, ze andere keuzes moeten maken die niet per definitie slecht hoeven te zijn. Velen spartelen nog om het oude vast te willen houden en zijn dus nog niet in de bereidheid om het nieuwe te omarmen. En wanneer dit wel kan plaatsvinden, zal alles in een grotere soepelheid kunnen zijn. 


Natuurlijk maakt het veel mensen angstig wanneer daar zoveel  ingrijpende veranderingen zichtbaar en voelbaar zijn in het eigen leven. Maar de bewuste mens zal niets anders kunnen doen dan concluderen dat dit het gevolg is van een diepe oorzaak. En juist datgene wat nu een oorzakelijke kwaad lijkt te zijn is niets anders dan een evolutionaire stap die gezet moet worden omdat anders de mens nog verder af zou drijven van zijn wezenlijkheid en van dat wat in deze totale schepping nu als enorme vooruitgang gezien dient te worden. 

 

Deze vooruitgang is werkelijk een vooruitgang als er begrepen kan worden. Indien er niet begrepen kan worden dat wat het nu van de mensen vraagt, dan zal daarin een verandering in achteruitgang plaats gaan vinden. 

Dan zullen mensen zichzelf terug gaan plaatsen in een energieveld die niet meer past in hun bewustzijn waardoor velen zichzelf in een soort afgrond gaan storten.  

 

Wanneer begrepen wordt wat IK hiermee bedoel, kan IK alleen maar een ieder wijsheid wensen in de keuzes die gemaakt gaan worden zonder de oude vasthoudendheid. Zonder de angstige gevoelens van onveiligheid het nieuwe niet te kunnen vasthouden maar te vertrouwen op de stroom die nu de hoofdstroom gaat zijn van deze samenleving die nu het aandachtspunt gaat worden van het bewustzijn der mensen. 

 

Eenvoudigweg omdat er geen andere weg is op dit moment, een weg die voor velen een innerlijke en uiterlijke afgedwongenheid inhoudt maar niets anders is dan een kollektieve creatie volgens bedoeling en door de versnelde evolutiestroom niet meer te ontkennen of te negeren is.

 

Het wil in helder bewustzijn geplaatst worden middels u allen.

 

Velen onder u wijzen naar buiten, wijzen naar de ander en vergeten hun eigen verantwoordelijkheid hierin. 

Wanneer de eigen verantwoordelijkheid nu wordt opgepakt dan zal ook zichtbaar zijn dat wat nu geleefd kan gaan worden. Het geleefd worden van de nieuwe tendens en de nieuwe stroom maakt  een nieuwe samenleving mogelijk waarin er weer verbinding voelbaar zal zijn. 

 

Verbinding zichtbaar zal zijn, onderling,waardoor mensen zichzelf en elkaar weer zullen zien. 

 

Mijn zegen.

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven