enfrdeitptrues

Wat zou je innerlijke opstelling kunnen zijn in deze wereld die staat voor zo’n grote ommekeer. Hoe zet je jezelf goed in de wereld wetende dat je keuzes heel belangrijk zijn? 

Waar vooral door ieder mens in de situatie van de wereld van nu duidelijk naar gekeken dient te worden is vooral het controle gedrag te doorzien van het kleine menszijn. De controle en ook de fictie op de controle die zogenaamd aanwezig zou zijn vanuit het denken en die het reageren van die mens bepaald is daarin een heel belangrijk punt om naar te kijken .

 

Want wanneer er gevraagd wordt hoe er besloten moet worden in het nu wat de toekomst zal kleuren, is dit natuurlijk een waarheid maar het getuigd ook de situatie waarin de wereld zich momenteel beweegt van angst. Angst om vast te kunnen blijven houden dat wat veilig is op welke wijze dan ook. En wanneer dit niet wordt doorzien dan zal daar steeds een keuze gekleurd vanuit die angst worden gemaakt wat niet zal voldoen aan de diepste veiligheidsgevoelens die noodzakelijk zijn om zichzelf staande te houden. De keuzes die op dit moment in het leven gemaakt kunnen gaan worden zijn niet zozeer de keuzes op termijn als wel de keuzes die in het nu gemaakt dienen te worden in contact met het zelf en het eigene.

 

Vanuit de eigen essentie te voelen en te wéten wat waardevol is in het heden en vanuit dát punt te begrijpen en te zien dat wat nu waardevol is in het heden en waar nu vorm aan gegeven kan worden. Dat die huidige vormgeving juist op termijn zal kleuren wat er dán in vorm zal verschijnen als opnieuw een oorzakelijk gevolg.. !

 

Het is dus niet zozeer van belang om met de creatieve vermogens vanuit het mentale lichaam al op weg te zijn naar jaren vanaf hier maar juist met diezelfde mentale vermogens vanuit creativiteit en scheppingskracht in het heden te zijn want juist nu gaat het om die scheppingskracht. Maar ook om te doorzien dat de wereld op een bepaald deel wordt ontsluierd en dat wat ontsluierd wordt maakt heel veel zichtbaar wat niet voor ieder mens welkom is gebleken. En juist door die zichtbaarheid die zich nu zo aan het toespitsen is, worden onderstromen zo duidelijk belicht dat het licht helderder gaat stralen in de diepste duistere spelonken van deze wereld met al zijn velden van onderstromen onderbewustzijns en verborgenheden. 

 

Wanneer dit begrepen wordt en u vraagt mij ook iets over een groep die probeert de mensheid in zijn macht te krijgen dan is dit niet iets alleen van deze tijd maar is het iets wat altijd al heeft gespeeld in de evolutie en wat ook altijd een onderdeel zal blijven zolang de mens ook in zijn afgescheidenheid blijft creëren. Want deze creaties zullen altijd weer de aantrekkingskracht op de vormgeving laten plaatsvinden, het is het vraag en antwoord principe.

Wanneer dit begrepen wordt dan begrijpt u ook dat het juist zeer om de creatie vanuit dat denken, gekoppeld aan de essentiële kracht van  ieder individu ,maar ook het collectief creëeren zal gaan. 

 

Een grote Omslag

Het massabewustzijn staat aan de vooravond van een grote omslag. Maar deze omslag zal zeker niet zomaar plaatsvinden. En wanneer het punt is bereikt waarop de omslag wel plaatsvindt waarin velen van u het over het jaar 2012 hebben dan zal dat niet van de ene op de andere dag de grootste verandering zichtbaar maken. Het is een tendens die wordt aangegeven waar nu naar toe wordt gewerkt, waar naar toe wordt gegroeid. En juist dat groeiproces in het nu is daarin van groot belang om op een soepele wijze te laten doorstromen dat wat in die perioden dan van belang zal zijn. Maar haalt u zichzelf de schellen van de ogen in de zin, wanneer het moment van omwenteling daar is, dat de wereld niet direct een andere kleuring zal krijgen. 

Dit zal tijd vragen en het zal zich dienen te wortelen laag voor laag in het massabewustzijn in het collectief onderbewustzijn, maar vooral ook het bovenbewustzijn zal zich daarin een plaats gaan verwerven. Het verwerven van een nieuw deel in dit bewustzijn, is iets wat op dit moment de aandacht zal dienen te krijgen. Want juist de aandacht op deze punten zijn nu van belang om te kijken naar bewustzijn op zichzelf. Het bewustzijn in verhouding tot de ander maar ook in verhouding tot deze schepping en  tot dit hele stelsel , dit samenstelsel van allerlei vormen en niet vormen waarin u allen een plaats heeft.  Het gaat er nu om u te ontdoen van al datgene wat op dit moment in uw  kleine menselijke  beeld als ‘zorgen’ van deze samenleving  worden ervaren .Dat U gaat waarnemen dat de kracht van dit ‘zorgenveld’ is verbonden met een oud deel van leven. Een oud deel van massa-bewustzijn... Denkend in tekorten en dit vindt vooral plaats in het Westen. Andere bevolkte delen van uw aarde ervaren dit letterlijk aan den lijve. Ziehier de uitdrukking van onbalans.

 

Wanneer u dit kunt zien, kunt u zichzelf een andere creatie gaan creëren, gaan scheppen.

Dat wat wenselijk is in uw groei. 

Dat wat wenselijk is in de totale evolutie. 

Dat wat wenselijk is te creëren in het leven van alle dag en daarin steeds de verbinding levend te houden dat al dat gene wat noodzakelijk is in de stof  om in te kunnen blijven leven er zal zijn. Zolang de zorgen ook werkelijk getransformeerd zijn tot een punt van bewustzijnsaandacht die nu ook zijn eigen omslag aan het vinden is. 

 

Deze omslagpunten vragen veel van een mens .

 

Een mens die in angst blijft leven, die zichzelf niet durft te zien in zijn kracht, maar de angst blijft leven en de controle blijft houden aan dat wat was en geen toestemming verleent aan dat wat komen wil, zal een mens zijn die zichzelf gaat verliezen en het ook zal verliezen van deze enorme energieomwenteling. En vooral ook dit bewustzijnsdeel wat zo aangespoord wordt om zich te openen zal  van een mens  vragen zijn eigen basis stevig te hebben en te houden om deze nieuwe fase in te kunnen gaan. Ook de stoffelijke reacties zullen navenant zijn. 

 

Velen op uw wereld zullen daarin ook fysieke reacties gaan ervaren en zullen daarin  ook steeds opnieuw worden gewezen op hun eigen verbinding ten opzichte van hun eigen goddelijke creaties. Zichzelf daarin ook de plaats durven te geven dat ze in staat zijn zichzelf daarin ook om te buigen en ook  vanuit de denkkracht iets om te buigen ten opzichte van dat wat de stof aan verandering laat zien. Dit welkom te heten en niet vanuit oude angst af te wijzen. Het welkom heten is van levensbelang.

 

Welkom heten van verandering, vernieuwing maar ook  nieuwe inzichten, een nieuw perspectief, nieuwe levenshoedanigheden, nieuwe vormen maar ook nieuwe prikkels en uitdagingen die veel zullen vragen. Maar vooral in deze fase van de mens zullen vragen dat op te geven wat nog zo krampachtig vast wordt gehouden. Dat op te geven om die ruimte te maken voor het welkom heten van die nieuwe instroom die zoveel vernieuwing zal betekenen in alles wat een mens tot dusver heeft kunnen ervaren. 

 

Deze vernieuwing is een hele grote stap in de evolutie van de vorming van het Wezen mens. En het  vormen van dit Wezen doet  dat appèl op het bewustzijn nu, want dit bewustzijn zal helpen deze nieuwe vorming tot stand te brengen.  

  

Hoe kun je ondersteunend zijn voor anderen in deze tijd, als je Weet?

Een mens die weet is een mens die weet hoe hij zichzelf dient te ondersteunen, want ook de mens die weet heeft zijn eigen ondersteuning daarin nodig. Een mens die weet deelt ook dat bewustzijn met de ander. Is in de wisselwerking op een bepaald deel in dat bewustzijn in verbinding en verhouding in communicatie tot de ander. 

Daarin zal ook de ondersteuning voor de wetende mens heel duidelijk aanwezig dienen te zijn. Want een wetend mens krijgt al gauw het gevoel en ook het over-verantwoordelijkheidsgevoel dat hij ook op deze manier weer de wereld zal dienen te redden. Eenvoudigweg omdat hij weet. Weet dan nu dat dit niet het geval is. 

 

Het gaat er juist om dat die wetende mens zo dicht bij zichzelf blijft in alles wat zijn eigen persoonlijke leven overhoop zal doen gooien dat juist door het te leven van die verbinding in zijn eigen kracht ,steeds opnieuw weer zichzelf terug te vinden, dat te spiegelen aan de wereld in nood om hem heen. Zodat anderen werkelijk kunnen zien hoe het is wanneer een mens zijn kracht leeft vanuit zijn Bewustzijn wanneer hij innerlijk stellig weigert nog langer deel te nemen aan een veld die niets anders is dan manipulatie waarin de regisseur altijd de angst is geweest. 

 

De wetende mens zal in deze periode weigeren hieraan nog deel te nemen. En wanneer de deelname door miljoenen wetenden daaruit wordt teruggetrokken, dan zal daar al iets anders gaan gloren.  Zal daar een soort van twijfel, bij diegenen die dit veld hebben gebruikt, ontstaan. 

 

Dan ontstaan daar de eerste scheurtjes in het machtsbolwerk. Dan ontstaat daar vooral ook een hele grote scheuring tussen dat wat Bewustzijn heet en tussen dat wat geen bewustzijn heet maar alleen maar instinctief gedrag.  Daarin zal een heel groot nieuw verschil duidelijk worden voor de wetende mens. Laat de wetende mens dus beseffen dat het nu zeer aankomt op zijn Bewustzijn en zich bewust te zijn en verantwoordelijk te willen zijn voor dit Bewustzijn in hem zelf. Dit te willen leven ook al is er niets meer waaraan hij zich op menselijk niveau vast zou kunnen houden. Te weten dat er steeds die enorme verbindingskracht is waarop hij zijn Bewustzijn kan laten stromen, uitstromen en ook vooral daarin het voorleven voor anderen. Daarin zit een weg. Maar de wetende mens zal zichzelf toch ook daarin centraal moeten houden.

 

Mijn Zegen

 

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven