enfrdeitptrues

Ik heb u, ( zie deel 1) een paar jaar geleden, via Berry Vincenta, de ineenstorting van de Kapitaalmarkt aangereikt.

U zit daar nu middenin....

Ik zal met u samen de route bespreken, welke o.a. de mogelijkheden zullen zijn.....!

Reeds eerder zei Ik u, dat geld in uw wereld is verworden tot een macht en onmachtsprincipe  i.p.v. een ruilmiddel.

Alsook het gegeven, dat deze zaken de menselijke zielskracht hebben doen krimpen.U allen heeft er mee te maken, ieder op zijn eigen plaats van leven. Er is door deze “verwording van het innerlijke Leven”, afgescheidenheid ontstaan.... Eerst van het Zelf, door de personificatie van en voor geldbezit, of juist het gebrek hieraan! Daarna van de andere Mens..

Verbindingen zijn tussen menselijke kontakten verstoord geraakt.En de mens vereenzaamd steeds verder hierdoor..De gevolgen van dit grote proces bieden, naast alle menselijke zorgen, enorme kansen!Kansen op herstel van gezamenlijkheid in zaken, hernieuwde communicatie onderling, in verbonden Openheid en kwetsbaarheid. Het zal wakker roepen,  de creativiteit en veerkracht in mensen, om een vervangend “ruilmiddel” te realiseren,om te compenseren, wat “verloren” is..

En dit bedoel Ik vooral op vele Energielagen in U, en daardoor ook buiten U , in de wisselwerking met de anderen om u heen... Het vraagt van u, van binnen naar buiten te kijken en vice versa, en daarna te doorvoelen, te spreken naar Waarheid en te Handelen. Te willen begrijpen, dat Geldenergie een ruilsysteem is, waar met respekt mee om dient te worden gegaan naar de andere mens toe die ook zijn eigen levensgeschiedenis draagt.. Maar wat juist niet aanbeden dient te worden.

Geld is bedoelt als een Uranische dienstbaarheids-stroom tussen mensen. Weest u daarom niet dienstbaar aan Geld-energie! Geef uzelf de waarheid, door te zien en te voelen, hoe uzelf hiermee omgaat. In hoeverre tekorten of tevelen u hebben gevormd in uw leven. U geluk of “ongeluk gaven “....

Wat is uw waarheid?

Alles kent zijn eigen bedoeling en wanneer u dit principe toelaat in uw bewustzijn, zal de plaats van geld een andere worden...

Ik heb u gezegd: Samenwerking en Creativiteit worden nu een grote keuze-mogelijkheid. Dit vraagt van o.a. grote instanties en organisaties zaken “bloot” te geven. Dit was niet gebeurd als er geen noodzaak was geweest, zoals nu.. Deze gedwongen werkwijze zal een deel van de “ondoordringbare onderstromen” moeten gaan vrijgeven, zichtbaar voor een ieder die wil kijken.....! Eenvoudigweg omdat er geen ontkomen aan is op Energetisch nivo..

Toch zal (nog) niet alles het “daglicht” gaan zien. Veel zit diep verborgen in de “Onderstroom”, en er zullen altijd mensen zijn, die dat alles met hun leven zullen gaan bewaken... Macht en Onmacht..  Het laat aan alle betrokkenen zien niet meer alles voor lief te nemen, anderen de “CREDIT “ te geven .

Het duwt u allen in het tot u nemen van  “Verantwoordelijkheid en Helderheid van Geest”!

En uw eigen plaats hierin op u te nemen !... Lang heeft de mens zich middels Geld en de routes die Geld aflegt, zich in “slaap” laten sussen. Niet bereidt, in de snelheid van de tijd, naar zijn eigen innerlijke onrust te kijken, of zichzelf (lees Ziel) hierin serieus te nemen...

Nu is de tijd rijp...... 

U bent gerijpt...

Laat u niet meer overschaduwen door machtsbolwerken, die uw Licht trachten te verduisteren, met uw goedkeuring....

Schijn  uw Licht op  waarheden  en  onwaarheden in uw wereld.

Laat u niet meer, door eigen toedoen, wegslaan door angst voor tekorten. U deed en doet daarmee uw Essentie, uw Ziel te kort. Het heeft u helpen vormen.. . Weet dan, dat u allen een enorme Evolutiestap voorwaarts aan het zetten bent en dat hetgeen, wat nu zo'n grote cruciale rol speelt in uw wereld, uiteindelijk zijn taak volbracht zal hebben! Vertrouw hierin op uzelf en elkaar in verbonden harts-essentie, daarin bent U altijd verbonden geweest met elkaar en zult u ook blijven.

Bewustzijn hierin  is de sleutel tot opening van een nieuwe poort

Leer uzelf vernieuwd, uw krachten opnieuw te voelen, te doorgronden en gewoon te zijn die u bent vanuit dat geopende hart. En durf de ander dan binnen te laten.. Ga dan echt delen  op alle lagen vanuit uw bewustzijn, en materieel gezien.....

De geestelijke mens zal nooit tekorten kennen... Laat uw kleine menszijn stoppen met zorgen en klagen. Wees een realist en begrijp,dat u allen dit collectief heeft gecreëerd en u heeft daardoor de kosmische bedoeing gevolgd. En zie dan, hoe dit nu leidt tot die grote evolutiesprong.

Het naar de top gebrachte is beleefd, doorleeft, geleefd, tot op bijna het uiterste punt ..Nutteloos zal het daarom zijn om het “oude model van geldwaarde’ vast te houden, u zult geen grip meer hebben. Geld zal een andere plaats krijgen in uw samenleving, niet direkt maar uiteindelijk wel..Het menselijk leven wordt nu door velen als “drijfzand” gevoeld..Dit betekend dat “Geld” velen van u hebben geaard of juist “Ontaard” Dit was noodzakelijk en volgens bedoeling maar wordt vaak door de mens niet begrepen om uiteenlopende redenen...Maar dit soort geaardheid is een bedachte illusie gebleken..

Wat vraagt het van u?

Te zien wat een mens waard is, en daarin vooral Uzelf !! Hoe de menselijke waardigheid een andere kleur gaat krijgen. Dat er zich een herplaatsing der dingen, mondiaal, afspeelt voor en door u..En dat u daar een hoofdrol in gaat spelen. Alles zal teruggeduwd worden naar een nieuwe vorming, een nieuwsoortig begin, met individuele Waardigheid, Talenten en bezieling!

Het zal ieder’s hart raken, er zal ook bij “geklopt” worden op die “deur tot vernieuwing’.

Bezieling tussen mensen zullen tot grote inzichten worden geleidt , niet meer afgeleid/verblind door maya-principes..

De samenwerking tussen mensen zal uiteindelijk een wij-principe worden.

Omdat het ik is gevormd door velen, zullen de’achterblijvers’ kunnen volgen naar hun ‘voorbeeld’ , wanneer er weer onderling vertrouwen is gegroeid door de eerder genoemde openheid  in  menselijke verhoudingen.

Elkaar te zien in wie u bent op basis van innerlijke rijkdom.

Elkaar’s talenten uit te wisselen als een nieuw soort ‘ruilmiddel’.

Elkaar spiritueel te ‘bevruchten’ en te willen zien, dat niets van u alleen is.....

Vertrouw op de grote impulsen, die uw aarde momenteel reken en de diepe bedoeling daarin..

 

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven