enfrdeitptrues

 

LEIDERSCHAP BARACK OBAMA

Laat ik U allen de grote Bedoeling uitleggen van deze grote Ziel en zijn Opdracht....

Obama , zoals hij nu heet, is een zeer gedreven Ziel, die wordt aangestuurd door zijn Bewuste Zijn, geworteld in het Christusbewustzijn.

 

Zijn drang om zijn Leiderschap vorm te geven komt voort uit een grote onvoorwaardelijke Liefde voor de menselijke evolutie. Zijn menszijn is zich zeer bewust van zijn eigen grote Lading, energetisch gesproken...

Zijn input van de straal van Liefde-Wijsheid zal hem steeds herinneren aan het doel van zijn Taak. En deze Taak is niet eenvoudig. Het is in de basis de mensheid terug te voeren tot Eenheid in zichzelf en met elkaar, in aandacht en respect voor wederzijdse belangen en groei en vooral verhoudingen.

Dát, wat hem daarin drijft is verbonden met een zeer hoog Bewustzijnsnivo, onthoudt U dat....!

Want wat er gedaan dient te worden, vraagt om ‘werkruimte’ en deze werkruimte zal gecreëerd moéten worden door openbreken.....

Dit zal een niet algemeen geaccepteerd proces worden doordat ‘nog’  niet goed doorvoelt kan worden, het Grote Gegeven erachter.

Obama luidt het begin in van een volkomen nieuwe Tijd, waarin het oude afgebroken wordt wat niet meer dienstbaar aan het nieuwe is en  het verworvene gekoesterd. Menselijke leiders saamhorigheid laten ervaren, gezamenlijke doelen stellen,onwaarheden het Licht laten aanschouwen.

Diplomatisch maar gericht zijn Weg bewandelen wordt zijn leven.

Amerika heeft als wereldleider het Christusbewustzijn als wortel... Daar heeft het volk nu op gereageerd door hem aan te wijzen als Leider.

Door dit energieveld werden velen ‘geraakt door herinnering’ in uw wereld. Onbenoembaar voor velen maar voelbaar.

Soms ook vermengd met gevoelens voor andere voorafgaande Leiders. Weet dat dezen hetzelfde Veld vertegenwoordigden...

Aandacht, compassie, Liefde en grote Wilsgerichtheid zijn de pijlers van deze grote Man. Hij zal zich vaak beklemd voelen in de nauwte van zijn werkterrein en om moeten leren gaan met Aardse wetmatigheden. Dit zal voor hem niet een eenvoudige zaak zijn ,daar hij,  “Weet”.

Tegenkrachten zullen hem trachten te ondermijnen. Zijn invloed zal groot zijn maar daar zal hij hulp van de Mensheid voor nodig hebben.

Opnieuw wijs ik U op eigen verantwoordelijkheden binnen Uw individuele en gezamenlijke Evolutieweg en om Bewust keuzes te maken voor het Geheel.....!

Dan neemt U Wezenlijk deel aan het begin van de Nieuwe Tijd.

Barack Obama zal vele harten Wezenlijk raken, door zijn Wezen.

Een nieuwe trilling zal aangeraakt worden als een nieuwe Bewustzijnsronde waarin velen van U wakker geschud zullen worden en U zichzelf en de ander met andere ogen zult zien.

U zult kunnen luisteren naar Uw hart met een andere waarneming. Dit aspekt is niet gebouwd op het emotielichaam maar op het Spirituele lichaam, het  “doorvoelt”....

Uw deelname individueel aan dit grote Proces zal wereldwijd doortrillen en zo ontstaat daar opnieuw een ander Veld,. Een Veld van herkenning via de ‘anderen’.

Uw inzet wordt verlangt.........

 

Mijn Zegen

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven