enfrdeitptrues

Wat is de diepere bedoeling van deze situatie (vluchtelingen)

Daar waar de door u genoemde vluchtelingen zich een weg banen in het leven op deze wereld, betreden ze grondgebied dat in principe allemaal in de  EENHEID thuis hoort. Maar het grondgebied is door de mens in de loop der eeuwen  opgesplitst in allemaal delen, die daardoor een uiterlijke afgescheidenheid hebben laten zien.En  daarin zijn de mensen die nu op de vlucht zijn in een staat van bewustzijn, veelal onbewust, waarin ze deze grenzen, deze zogenaamde afbakeningen  weer in een soort  eenheid aan het brengen zijn, omdat ze zich overal aan het verspreiden    en VERBINDEN ZIJN. Deze groep brengt nieuwe informatie..

Deze mensen hebben als taak  o.a.  datgene wat ik u net heb uitgelegd en geven daardoor ook een mogelijkheid aan de Westerse wereld  deze mensen op een andere wijze te benaderen, dan de manier waarop het nu vaak vanuit angst en onmacht plaatsvindt. Juist daarin hebben deze vluchtelingen, zoals ik ze maar even zal noemen, een hele belangrijke rol tot vernieuwing in verhoudingen op uw aarde.

Ze bieden de Westerse mens iets aan waaraan deze  kan groeien, door het Hart te willen openen. Door het Hart werkelijk te willen en durven openen zonder  weerstand, maar vanuit zo’n diep vertrouwen dat het daardoor ook in die verbinding tot die ander, een soort van nieuwe leefgemeenschap zal kunnen ontstaan, dat daardoor ook de angst zal wijken en er nieuwe eenheid zal kunnen ontstaan. Deze vluchtelingen zijn dus niet alleen maar  hulpbehoevend  of onmachtig in hun leven, maar   hebben welzeker een hele belangrijke bedoeling. Ze zijn zich, zoals gezegd, dat niet bewust. Maar ze laten de Westerse mens in een hele belangrijke mogelijkheid kijken, door hun in die spiegel te laten kijken die  wordt voorgehouden.

De Westerse mens is geneigd alles bij het oude te willen laten vanuit veiligheid en daar waar onveiligheid om de hoek komt zal de Westerse mens vanuit innerlijke , ingeprente drang  er alles aan willen doen om dit te bewaken. Maar het leven is beweging, evolutie is beweging en alles wat beweging heeft zal nooit op zijn plaats kunnen blijven. Dit is een Kosmische wetmatigheid en wanneer u dit begrijpt, dan begrijpt u dat alles wat zelfs vandaag in een  status quo is neergezet in het leven, morgen alweer in een andere positie zal zijn, omdat het in beweging is. Wanneer een mens daar tegen blijft strijden dan zal er steeds een  tegenbeweging  moeten worden gemaakt.

Een mens die bereid is in de stroom van het leven van nu mee te gaan met open hart, zal daarin ook werkelijk tegenkomen wat belangrijk is als groei-impuls en zal die groeistappen dan ook heel bewust met open hart tot zich willen nemen, vanuit een overgave. Overgave aan het leven, maar ook overgave aan dat wat het leven biedt, waarin dus ook de vluchtelingen  zo’n grote rol blijken te hebben. Wanneer ze worden afgewezen, wanneer ze niet worden toegelaten, en dan spreek ik hierin over energetisch toegelaten, zal de strijd nog lang niet gestreden blijken te zijn.

……gebeurt er op zielsniveau zoveel meer dan vaak wordt begrepen.

Daar waar overgave is vanuit een innerlijk ervaren, vanuit innerlijk verbonden zijn, maar ook vanuit een nieuwe realiteitszin op bewustzijnsgebied, dan zullen daar mogelijkheden komen die maken dat deze mensen ook hun recht krijgen. Recht op leven, recht op worteling, maar vooral ook recht op een veilig leven, waarin mensen hun leven ook werkelijk kunnen leven. Dat is wat er momenteel gaande is en daarom is datgene wat ik u heb uitgelegd in het begin, zo belangrijk voor u allen dit heel diep in uzelf te begrijpen. Zie dus die ander in zijn totaliteit, de vluchteling is een spiritueel wezen, is een ziel op zichzelf, een ziel zoals u bent en deze ziel zoekt de andere ziel in het leven van nu. Daardoor gebeurt er op zielsniveau zoveel meer dan vaak wordt begrepen.

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven