×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Bijna dood ervaring blijvende beïnvloeding in dagelijks leven?

Vraag: Hoe komt het dat een ‘echte’ BDE  iemands hele leven blijvend beïnvloedt, terwijl bij iemand van wie de hersenen alleen geprikkeld worden die ervaring weer verdwijnt? Dit lijkt geen echte herinnering te zijn geworden. Waarin ligt het verschil?

Het verschil ligt hem in het veld van hartenergie en hersenenergie. Hersenenergie is dat wat de mens in het leven doet bewegen, wat de mens actief maakt, wat de mens werkelijk tot levend en bewegend wezen in de stof maakt. Hartenergie heeft alles te maken met de verschillende lagen van bewustzijn en daar waar vanuit een hartstilstand een heel diepe ervaring wordt opgedaan is deze ervaring een prikkel die wordt neergelegd in het bovenbewustzijn.

En het bovenbewustzijn zal deze opnieuw transporteren naar het uiteindelijke dagbewustzijn. Er zijn mensen bij die juist vanuit het bovenbewustzijn de herinneringen neerlaten in het onderbewustzijn omdat deze mens nog niet durft te weten of te zien. Maar stapsgewijs zal het vanuit het onderbewustzijn in het dagbewustzijn verschijnen omdat die mens zich werkelijk anders voelt.

De herinnering, zoals u dat benoemt, is de herinnering die werkelijk een plek in gaat nemen in het bewustzijn van deze mens want juist de herinnering van dat wat Ik u toen straks heb verteld is een belangrijk deel voor deze mens. Het verschil met een ‘echte’ BDE ligt hierin. Wanneer er in de hersenen iets plaatsvindt waardoor deze mens een bijna vergelijkbare ervaring heeft, kan dit vanuit de hersenen geen herinnering worden want hersenen zijn geen bewustzijnsdraden! Hersenen bestaan uit activerende en bewegingscomplexe cellen die de mens mens doet zijn in een bewegende vorm. Vanuit de hartenergie echter zal de herinnering heel diep afgedrukt gaan worden in de blauwdruk van zijn bestaan, zal deze mens zijn essentie op zijn grondvesten voelen schudden. Deze mens zal in staat worden gesteld – wanneer hij het niet wegdrukt in zijn onderbewuste, maar het werkelijk toe durft te laten vanuit zijn bovenbewustzijn in zijn dagbewustzijn – tot een vernieuwing te komen in zijn leven en om dat achter te laten wat hij niet meer  nodig heeft om hem mens te doen zijn. Hij kan hierin zien wat zijn essentie in werkelijkheid draagt.

Herinnering beklijft dus alleen op bewustzijn vanuit essentie. Dit is het grote verschil.

Meer in deze categorie:

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven