×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Waarnemingen tijdens het sterven

Vraag: In sommige stromingen wordt een beschrijving gegeven van wat we net hebben mogen horen. Het Tibetaans boeddhisme m.n. zegt daar veel over (na het stoppen van het hart o.a. het ondergaan van zwaar voelen, witte en rode essentie die bij elkaar komen, geluiden, zwartheid, heldere licht). Zijn dit inderdaad waarnemingen die iemand doet in deze fase of is dit niet noodzakelijk?

Dit is niet strikt noodzakelijk, maar het zou zeker kunnen zijn dat dit voorkomt. Wanneer u het hebt over lichte energie, witte energie of rode energie kunt u dat heel makkelijk voor uzelf vertalen. Daar waar rode energie gehanteerd wordt, is nog steeds die oude bron van prana aanwezig, maar prana is juist datgene wat losgelaten moet worden. Daar waar licht wordt gezien, wordt datgene gezien waar de mens kleuren heeft moeten of mogen ervaren. Uiteindelijk zal de mens weer in het wit worden ontvangen. Waar de mens duisternis ziet, ziet hij wat hij heeft meegenomen uit zijn astrale belevingen. En in zijn astrale belevingen zal de mens als laatste handeling nog datgene kunnen doen wat hij achter moet laten en wat hij tot evenwicht moet brengen. Veel van de mensen op uw wereld zijn hiertoe nog niet in staat. Daarom zeg Ik u ook dat het niet noodzakelijk is dit te beleven, maar dat zal voor veel mensen kunnen gelden omdat veel mensen zich identificeren met de astrale wereld, m.n. de lage astrale wereld. Het hoge astrale is juist datgene wat u als licht benoemt.

Prana dient losgelaten te worden, maar de levenssappen, de levensstromen, dat wat de mens steeds in beweging zette, zal stukje voor stukje zijn invloed doen krimpen. Wanneer de invloed gekrompen is, zal de mens nog steeds op zijn innerlijke netvlies houden datgene wat zijn levenskracht, zijn bloed, zijn prana, zijn vuurkracht in zich droeg. Het licht van het hogere astrale zal datgene uiteindelijk elimineren. De duisternis die de mens tegenkomt in de lagere astrale kant van hemzelf zal weer meegenomen kunnen worden naar het lichtaspect. Ik zeg u dat u vanuit het diepste bewustzijn in u zelf de draden hierin kunt samenpakken want alles kan naast elkaar staan.

Wanneer Ik tegen u zeg: ‘Kijk naar de verschillende belevingsinvloeden’ ziet u hierin ook de verscheidenheid aan ervaringen van de mensen door BDE’s. Daarin is het ook weer van het grootste belang dat wetenschappers zeer flexibel zijn want iedere ervaring kan gekoppeld worden eventueel aan een andere ervaring, maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn. Dus laat de wetenschap zich hiervan zeer sterk bewust zijn dat niet alles onder één noemer en in één kader gevangen zal kunnen worden. Want nogmaals, er zal hier veel meer over bekend worden.

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven