×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

2013-03 De lichtenergie vanuit het Atlantische bewustzijn zal opnieuw een rol gaan spelen

De lichtenergie vanuit het Atlantische bewustzijn zal opnieuw een rol gaan spelen

“Klopt het dat Atlantis in deze tijdspanne weer heel duidelijk de energie laat voelen? En  zijn er mensen die zo bewust aan het werk zijn op de aarde, mensen van andere planeten, wezens van andere planeten ?”

Datgene wat nu op dit moment zich ontvouwt in deze nieuwe tijd is een enorme sprong die gemaakt wordt, maar deze sprong laat  hele oude sporen zien. En deze oude sporen, deze enorme oude energiedraden, die nog  zo geladen zijn, zijn nog  diep verbonden met planeet aarde, zijn nog steeds diep verbonden in dit zonnestelsel. En daarin ligt , zeker op dit moment , nog een heel belangrijk veld wat de invloed doet gelden ten opzichte van het enorme Lichtveld waar deze wereld op dit moment mee te maken heeft.

De beïnvloeding  vanuit Atlantis

De beïnvloeding  vanuit Atlantis waarin zoveel bewustzijn al beschikbaar is gekomen, waar zoveel bewustzijn al neer is gezet, maar waar uiteindelijk toch een breuk moest zijn, heeft in deze fase van evolutie  weer een plek in dat geheel.

Want  deze lichtenergie vanuit dat bewustzijn zal opnieuw een rol gaan spelen en wordt ook via frequentie in heel veel bewustzijns van mensen opnieuw ingeprent. Velen op uw wereld zullen met een schok van herkenning plotseling iets op hun weg vinden waarin ze voelen dat ze haast ergens ingezogen worden wat ze al kennen. Maar waar ze nog niet direct woorden aan kunnen geven. Velen zullen voelen dat ze innerlijk helemaal stil vallen, terwijl het innerlijk in hun woedt en woedt. Niet vanuit negativiteit, maar vanuit een enorme krachtbron die maakt dat ze zichzelf opnieuw gaan herinneren. Herinneren wie ze zijn, herinneren wie ze waren, herinneren wie ze opnieuw kunnen zijn in een wereld die vraagt om bewustzijn.

Energiepunten worden samengevoegd en samen  getrokken als één lichtnetwerk in uw leven

En  uw vraag over zijn er wezens van andere planeten momenteel werkzaam, kan ik u  zeggen dat dit werkelijk zo is. Er zijn heel veel andere wezens momenteel actief op uw aarde, die op heel veel verschillende krachtpunten ook hun energie aan het bundelen zijn. Zodat er  energiepunten worden samengevoegd en samen worden getrokken als één lichtnetwerk in uw leven, in uw levensveld. Dan zult u ook gaan begrijpen dat er zoveel gaande is ook in uw bewustzijn, omdat u allen deel uitmaakt van dit totale bewustzijn. Dus al datgene wat in uzelf plaatsvindt, wat zoveel verwarring kan geven, soms ook zo kan overspoelen, doordat u nog niet direct kunt begrijpen wat het nu betekent in uzelf. Daarin kunt u uiteindelijk steeds dieper gaan beseffen dat u allemaal individueel deel uitmaakt van wat er gaande is.

Al diegenen die zijn geïncarneerd, weliswaar niet allemaal vanuit een direct begin met geboorte, er zijn ook andere wezens die  halverwege een leven zijn ingestapt in dit leven, zijn allemaal wezens die met een bepaalde  collectieve bedoeling op aarde zijn gekomen. Door te helpen datgene werkelijk te verankeren wat wordt gevraagd nl. het Licht te verankeren vanuit deze verhoging van frequentie, het Licht te verankeren ook in de diepste, diepste bodem van het wezen aarde. Daarin zal er dan steeds dieper een verbinding ook worden gezocht met mensen die zich ook in het leven van alledag steeds bewuster worden.

U allen, in uw eigen bewustzijn zult een opwekking gaan ervaren …….

Daarom zal er ook zoveel veranderen, zal zoveel veranderen ook in het persoonlijk leven. En het is belangrijk dat u  gaat begrijpen dat deze veranderingen niet via uw oude velden een plek dienen te krijgen, maar dat u alleen maar innerlijk kunt voelen dat u zich vertrouwd en veilig mag weten in deze nieuwe instroom. U allen, in uw eigen bewustzijn zult een opwekking gaan ervaren vanuit een weten waarvan u nog niet wist wat u allemaal wist. Er zal steeds dieper weten worden geactiveerd in uw bewustzijn. U zult steeds meer de verbanden gaan begrijpen, u zult steeds meer gaan begrijpen ook van uzelf. Daarin zult u dan allemaal individueel helpen de hemel op aarde te zetten.

Atlantis als grote energiebron…..

Dit is een enorme collectieve kracht die momenteel werkzaam is, maar waarin Atlantis als grote energiebron nog steeds een zeer  belangrijk veld vervult als voedingsbron voor diegenen die geïncarneerd zijn. Er wordt een soort  driehoek gecreërd, zowel enerzijds vanuit de planeetstelsels waar deze wezens vandaan komen als anderszijds met oude bronnen, oude  hoge bewustzijnsbronnen op uw aarde, waarin er opnieuw contact wordt gelegd met al dat oude weten wat ook in deze fase gestalte wil krijgen.

Wat nu  steeds verder gebracht kan worden daar waar het gestopt is. Het zal opnieuw een gezicht krijgen, het zal opnieuw in de vorm worden gezet door mensen die zich innerlijk geroepen zullen voelen, het zal werkelijk weer die plaats gaan krijgen. Niet vanuit de oude wijze, maar vanuit de manier zoals het nu plaats gaat krijgen, in de samenleving zoals het nu plaatsvindt. Daar zal er steeds zichtbaarder worden  wat het hogere bewustzijn in zich draagt.

Mijn zegen.


 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven