×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Bewustzijns ontwikkeling

 

Geboren worden hier en geboren worden in de Kosmos is één groot continu moment. 

 

Wat u als mens ervaart als tussenliggend moment tussen geboorte en overgang is in uw beleving een heel lange tijd. (het aardse leven) Maar tijd iets is wat de mens nodig heeft om zich mee te kunnen identificeren. Het is een lineaire reactie op het leven. 

 

essentie,poort,mens,Lineair kijken maakt dat tijd van leven voor de mens ¬ en vooral de mens die niet zijn geluk kan vinden in dit leven, ¬ een langdurige geschiedenis is.

 

Het geboren worden in de stof en het geboren worden in de Kosmos is eigenlijk het moment van nú: ieder moment van het besef van het opnieuw opengaan in het Zelf, het moment van het Bewustzijn in het Zelf wat stukje voor stukje wakker geschud wordt uit zijn eeuwenlange slaapbehoefte vormt de aanhaking, de aanschakeling op die kosmische beweging. 

 

Die kosmische beweging werkt als een esculaap steeds opnieuw door in het middelpunt van de essentie van de mens.

Wanneer de Essentie van de mens het middelpunt van de geboorte in de stof en de geboorte in de Kosmos werkelijk kan ervaren, ziet de mens dat er geen verleden was, dat er geen toekomst is, maar dat er een enorm wezenlijk essentieel nú is. 

 

Juist in dit nú beweegt die mens vanuit de stof naar de Kosmos en via de Kosmos naar de stof in een enorm diepe beweging.

 

Daar waar de mens dat echter niet kan laten aanhaken in zijn Essentie zal dit afketsen op zijn 'buitenranden' en zal het vertaald worden op een buitenkantmanier. Het zal dan een projectie naar buiten worden waarin het als het ware is als een kogel die afketst op een heel harde muur.

 

Maar daar waar de mens a.h.w. de poort in zichzelf opent en zich in de poort werkelijk uitstrekt en weet dat híj in het midden staat, zal het moment van NU werkelijk de geboorte zijn in de stof en in de Kosmos, met in de mens de Essentie van het centraal staan in het nu.

 

Steeds opnieuw zal de mens moeten beseffen dat de opgedane ervaringen werkelijk van belang zijn in dit leven, want de opgedane ervaringen zullen steeds helderder maken de enorme verbindingsdraad die ik u net heb geschetst, want de ervaringen ontsluiten de poort tot het nú.

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven