×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

De diepere betekenis van roeping

 

Wat is de diepere betekenis van het woord “roeping” .

 

Roeping kent vele wegen, roeping kent vele lading, het woord roeping is voor ieder mens een hele andere klank. De mens roept vaak in zijn dagelijks leven, wanneer hij onder de spanningsboog van de dagelijks leven staat, wanneer hem iets gevraagd wordt wat hem of haar te veel is: “ik voel mij daartoe niet geroepen”. 

 

 

De mens die vanuit overgave vanuit het hart, zich geroepen voelt het leven te kleuren vanuit die roeping van het hart, ervaart ook de klank van het woord roeping als een andere. 

 

De mens die zich geroepen voelt halverwege het leven, waardoor de weg een andere weg gaat zijn, wanneer de weg een andere trilling gaat vertegenwoordigen, wanneer uw levensweg een andere kleur gaat krijgen, dan wordt de roep van het hart ook gevolgd. 

Het is de roep die steeds vanuit het hart in ieder mensenleven klinkt. Maar niet ieder mens komt in het leven op die plaats uit waarin de roep ook werkelijk handen en voeten kan krijgen. Ieder mens is in principe geroepen, maar ieder mens op zijn eigen manier en op zijn eigen wijze, op zijn eigen kleur, op zijn eigen doel. Ieder mens kent zijn eigen roeping, maar niet ieder mens is in staat te horen. Mijn zegen.

 

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven