×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

De Meesters en de Stralen

 

Zoudt U meer willen zeggen over deze stralen, hebben ze te maken met de meesters?

Deze stralen hebben zeker te maken met de Meesters die binnen dit zonnenstelsel werkzaam zijn. Binnen deze Meester-samenstelling is een hele grote Hierarchie en deze Hierarchie werkt ook onder invloed van dat hele grote overkoepelende Christusbewustzijn.

 

En vanuit dit Christusbewustzijn, ik schets het u in een heel fragmenterend beeld, omdat deze stof nu te ver zou voeren, tijdens alle informatie al gegeven. Ik geef u een beeld, vanuit het Christusbewustzijn geef ik u het beeld van een heel helder verblindend Licht, en dit verblindende Licht zendt zijn stralen uit. Via deze stralen zijn verschillende soorten van energie voorhanden, waar de Meesters die binnen deze stralen werken, via de aarde weer hun invloed doen gelden op het bewustzijn der mensheid.

Ik noem een paar van deze stralen, die zeer werkzaam zijn en ook herkenbaar zullen zijn voor jullie allen. Het is bijvoorbeeld de straal van Liefde en Wijsheid, waarin velen op dit moment geraakt worden. Er is ook een straal van harmonie door conflict.

En wanneer ik zeg “harmonie door conflict”, ziet u hele wereldvolkeren die daar mee te maken hebben. Zij staan dus onder invloed van die straal, omdat er binnen dat morfogenetische veld datgene herkend dient te worden wat dit in evenwicht kan brengen. En zo zijn er meerdere stralen die werkzaam zijn en ook zichtbaar kunnen worden op uw aarde.

Ik noem alleen enkele hoofdstralen, er zijn ook heel veel bijstralen, maar nogmaals dit voert te ver. En zeker is het zo dat de Meesters die u allen ook kent, de Meesters die werkzaam zijn vanuit Shamballah, vanuit het binnenste van uw aarde, dat deze Meesters de taak op zich hebben genomen de mensheid en alles in dit zonnenstelsel te helpen leiden naar dat punt van bewustzijn, waarnaar dat bewustzijn zich wil richten. Mijn zegen.

Bewustzijn der Meesters

Als laatste leg ik u iets uit over het Bewustzijn der Meesters.

Het gaat over het volgende: het krimpen van het bewustzijn op het moment dat er gesproken wordt over Hogere Bewustzijns, over hogere entiteiten, over hogere ontwikkelingen die, in uw menselijke beleving, haast niets meer met u van doen zouden hebben. Niets is minder waar. Al deze Meesters die momenteel werkzaam zijn, niet allen, maar velen van hun, zijn ook in een stoffelijke wereld geweest en hebben uiteindelijk  Meesterschap verworven. Meesterschap over de elementen zoals ik het u heb uitgelegd, zijn Meester geworden over dat waar ze Meester over dienden te worden.

Waardoor hun Bewustzijn zich zo uit kon strekken naar een ander Veld van bestaan, naar een ander Veld van existentie, dat vanuit dat punt ook de taak op zich kon worden genomen, om Medewerker te zijn op een heel hoog niveau in Bewustzijn in deze Schepping, in de Schepping van dit Zonnestelsel.

Wanneer u dit begrijpt, dan begrijpt u dat deze Meesters Broeders zijn die u voorgingen, die u voor hebben geleefd en die u hebben laten zien waar u allen uiteindelijk toe in staat bent.

 

Mijn zegen.

 

 

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven