×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

De Ziel van de mens

De Ziel van de mens

Eerst dient de mens duidelijk te weten wat zijn of haar ziel betekent in een leven. Uw ziel is uw eigen lichtwezen, uw ziel is uw eigen lichtwezen die in iedere incarnatie, in ieder leven deel uit maakt van dat leven. Uw ziel is enerzijds gericht op uw hoogste geestkracht, en anderzijds gericht op uzelf als mens in dit leven, een mens van vlees en bloed.

De mens van vlees en bloed die in dit leven vaak zo moet strijden om zichzelf te handhaven. Vaak zo uit verbinding kan zijn met zijn eigen wezenskern, met zijn eigen kracht. En wordt dan benoemd als de mens moet opnieuw in zijn eigen kracht gaan staan. Eigenlijk is dit een misvatting, de mens heeft altijd het krachtveld in zichzelf gedragen en vooral vertegenwoordigd, maar is vaak vergeten dat wat hij werkelijk is.

De samenstelling van u als mens is; u bent een geest, een geestvonk, u bent een ziel en u bent een stoffelijk mens. En uw ziel, de ziel is de bruggenfunctie tussen uw eigen grootste geestkracht, uw hoogste licht  en uw stoffelijke menszijn.

Het heeft alles te maken met de hoogste frequentie die u in uw geestelijke wereld bent. En deze hoogste geest is niet in staat in een stoffelijk lichaam te incarneren. Uw stoffelijke lichaam zou onmiddellijk verbranden. Want een stoffelijk lichaam draagt een veel tragere energie en tragere frequentie. En daartoe is de ziel als brug in uw incarnaties verschenen. Uw ziel die de verbinding onderhoudt tussen uw geestelijke impulsen en dat wat als druppels van herkenning in uw bewustzijn van alle dag, van u als mens in dit leven laat voelen, laat ervaren.

Laat ons kijken naar de ziel. De ziel is zoals gezegd op twee verschillende polen gericht, en in u als mens is uw ziel voelbaar in uw eigen onderbewustzijn. Dat wat in uw leven van alledag zo’n grote rol speelt. Uw onderbewustzijn, die u vaak signalen geeft dat daar het één en ander aan onverwerkte ervaring ligt, die vragen om gezien en gehoord te worden in uw leven.

Die vaak door angst nog steeds worden weggeduwd. Maar vanuit uw ziel gezien, vanuit uw lichtwezen gezien, kunt u het vertrouwen hebben dat uw ziel altijd met u meekijkt als mens en weet wanneer het moment is aangebroken waarin u in staat wordt geacht dit proces aan te gaan.

Alles in uw onderbewustzijn zijn als het ware wonden, deukjes in uw zielenweefsel. En op het moment waarop er een diep proces in uw leven plaatsvindt, waarin het proces volkomen in evenwicht wordt gebracht omdat u gaat begrijpen waarom deze moeilijke ervaring in uw leven is, wanneer u daar werkelijk acceptatie over kunt voelen, het zult begrijpen vanuit het diepste in uw hart, dan zal deze wond, dit deukje in uw zielenweefsel als het ware gladgestreken worden en weer een plaats vinden in het lichtende deel van uw ziel. Dat is ook wel wat u kent als het woord “verlossing”. U verlost uzelf op die manier van bepaalde zwaartepunten in uw eigen leven van alledag.

Veel mensen in deze tijd kennen niet meer op de juiste wijze het woord “bezieling”. Veel mensen zijn zo overspoeld door alles wat op deze wereld plaatsvindt, door alles wat u allen doortrilt, iedere dag, iedere seconde, iedere nanoseconde van uw leven steeds opnieuw, dat veel mensen alleen nog maar gericht zijn op zichzelf te handhaven. En daardoor ontstaat ook datgene in een soort van bescherming wat er uitziet aan de buitenwereld als onverschilligheid. Maar het is het beschermen van heel veel mensen, zichzelf beschermen voor alles wat innerlijk zo geraakt wordt.

En dat wat de mens innerlijk raakt, is iets wat de mens innerlijk al kent, maar vaak in zijn dagelijkse leven niet meer wil kennen. En het dus wegstuurt. Maar dat wat u allen raakt in het leven, zegt iets over dat wat u in uw eigen onderbewustzijn of in uw bovenbewustzijn al reeds aanwezig was. U herkent de trilling. Deze trilling correspondeert met dat punt in uw eigen ziel die innerlijk iets doet voelen in u als mens. U herkent iets. Als het u niet zou raken, maakt u er geen verbinding mee. En juist het verbindend in het leven kunnen staan, vanuit uw eigen hartcontact, maakt dat u zichzelf weer kunt kunnen bezielen.Maar wat is bezieling. Bezieling is datgene van u als mens waarin u zichzelf zo aanwezig doet zijn in alles wat u doet in uw leven, vanuit de verbinding in uw eigen hart, dat u steeds zeer duidelijk vanuit uw bewustzijn weet welke stappen u op dat moment aan het zetten bent. Waar uw aandacht aan verbonden is, waar uw wezensaandacht aan verbonden is.

En wezensaandacht is zielenaandacht, wezensaandacht is een andere aandacht dan de aandacht van het hoofd, dan de aandacht van de mentale kracht die u allen in uw leven zo goed kent. Het is juist het gevoelsniveau wat zich in deze fase van evolutie weer zo duidelijk zal doen laten spreken. Er is zoveel in ontwikkeling op gevoelsniveau.Maar de mens zal eerst dienen te begrijpen dat hij deel uitmaakt van dit hele zielenbewustzijn en dat hij zijn eigen ziel weer volkomen tot leven kan wekken als hij accepteert alles wat daarin aan consequenties ligt. De mens die steeds blijft vluchten voor de consequenties vanuit alle oude ervaringen in het onderbewustzijn zal zichzelf innerlijk niet kunnen  bevrijden. Bevrijding is nodig, innerlijke ruimte is nodig, om volkomen weer bezield te kunnen zijn in dit leven. Ik ga u dit nog verder toelichten.

In deze tijd zijn vele mensen op zoek, op zoek naar houvast, op zoek naar houvast in een wereld die als het ware de grond onder de voeten vandaan slaat en alles wat ook maar eniger mate van houvast biedt dat grijpt de mens aan, geeft de mens hoop. Laat de mens als het ware weer een stukje hoop voelen in een wereld die zo wordt gedreven door angst en macht.

Wanneer u begrijpt dat juist deze sporen van angst en macht u uit uw werkelijke bezieling halen, dan begrijpt u dat  uw leven daardoor wordt geleefd door anderen, door andere invloeden waardoor u uw eigen invloed vanuit uw eigen ziel totaal kwijt dreigt te raken.Het gaat om bezieling vanuit binnen naar buiten, het gaat om bezieling vanuit wie u bent, vanuit uw eigen unieke zijn. Ieder mens is uniek in wie hij is en als de mens dat ten diepste zou begrijpen, dan zou deze mens begrijpen dat zijn aanwezigheid op deze aarde dus zeer dringend gewenst is en daarmee noem ik ook uitdrukkelijk aanwezigheid.

Aanwezigheid voor de mens in een mensenleven is een van de moeilijkste factoren. Want de mens is zo gauw afgeleid, wordt zou gauw afgeleid door de prikkels van de omgeving, door alles wat schijnbaar belangrijker schijnt te zijn dan het moment vanuit de kern in het nu. En het is juist de kracht van dat moment in het nu te zijn, waarmee u uw eigen energie, vanuit uw hart volkomen neerzet in uw leven en ook op de plaats waar u leeft.

Het is belangrijk te weten dat u als ziel de plaats heeft gekozen waar u leeft, u heeft de incarnatie gekozen waar u leeft in samenspraak met. De plaats waar u leeft, de omstandigheden waar u mee te maken heeft zijn allemaal keuzes geweest om uw ziel, vanuit uw onderbewustzijn steeds meer als het ware op te tillen, steeds meer te verlossen, steeds meer tot verlichting te brengen. De keuze die u heeft gemaakt voor de plek van incarnatie waar u geboren bent en waar u leeft is een plaats die u die mogelijkheden steeds opnieuw aanbiedt.Maar de mens wil niet altijd de mogelijkheden tot zich nemen. Velen  roepen momenteel op deze wereld: “Het is genoeg geweest”. Enerzijds is dit waar, maar dat wat er genoeg is geweest heeft niets te maken met wat ik u hiervoor heb uitgelegd. Dat wat genoeg is geweest is juist de overspoelende energie, de prikkels van deze wereld  die mensen niet meer allemaal tot zich willen nemen. En dan houvast zoeken, zoals ik net zei, hoop zoeken, vrede willen, hoop hebben op dat wat in het hart al steeds gekend is. Maar het leeft niet in deze buitenwereld, het leeft in u.

En wanneer u bereid bent uzelf te zien zoals ik u zie, dan weet u dat u allen zoals u hier zit, in staat bent deze wereld te veranderen door u. Door uw bezieling, door uw eigen kernkracht, door dat wat u vertegenwoordigt in uw eigen hart. Bezieling is gekoppeld aan het Christusbewustzijn, bezieling is gekoppeld aan onvoorwaardelijk lief kunnen hebben. Onvoorwaardelijk lief kunnen hebben is liefde die niets voor zichzelf terugvraagt, maar is een liefde die stroomt vanuit het hart, is een liefde die stroomt zonder vooropgezette gedachten, is een liefde die er altijd al is geweest, altijd zal zijn, want het is de liefde die de schepping heeft gecreëerd. Het is het lijmmiddel, het is de verbinding tussen mensen, het is de verbinding tussen mensen en deze hele schepping. Het is de verbinding tussen u en dat wat u God, de oerbron of Allah zou noemen.

U allen draagt deze enorme kracht in zich en u allen bent een vertegenwoordiger van deze hoge energie. U allen bent dus in staat om juist die kwaliteiten die u allen heeft meegenomen vanuit uw eigen microkosmos, om deze mogelijkheden in dit leven te bezielen vanuit uw eigen overtuiging dat u in staat bent dit ook vorm te geven.

Maar wanneer de mens zich uit zijn schoenen laat slaan, door de angstprikkels van deze wereld, door alles wat in deze wereld onvrede raakt in het hart van de mens, dan zal steeds uit de kern worden gestapt en staat u als het ware als een heel klein mens te kijken vanaf de zijlijn naar uw eigen grootsheid. En weet u niet meer goed hoe het is de verbinding te leggen, omdat de verbinding dan uit handen wordt gegeven aan een wereld die u overspoelt.

Wanneer u bereid bent op een andere manier dat te benaderen, vanuit uw hart te kijken naar deze wereld en vooral naar uw eigen plaats hier in, dan zult u weten dat u allen de kracht draagt uw eigen zelf volkomen gestalte te geven volgens uw bedoeling in dit leven.

Vele mensen vragen mij vanuit diepe Zielepijn, “waarom moet ik zoveel moeilijke ervaringen in dit leven door”. Ik kan alleen maar zeggen, vanuit mijn diepste respect en liefde, “u die dit ondergaat bent een wezen die een enorme kracht draagt, die dat in dit leven volkomen kan inzetten om deze oh zo pijnlijke ervaringen te transformeren in dit leven”. Weet dat u op dat moment werkelijk de kracht in zich draagt gezien vanuit uw ziel om in deze diepe ervaringen te zijn. En dat u steeds opnieuw zult beseffen dat u daar weer bovenuit zult stijgen.

U zult niet ten ondergaan als u uw eigen kracht begrijpt. Als u de kracht van uw eigen onvoorwaardelijke liefde in uw hart begrijpt. Als u begrijpt hoe het is dat u steeds verbonden bent, collectief in het onderbewustzijn, met een ieder ander mens op deze wereld. Dan is niet ieder mens op deze wereld ver van u vandaan, maar steeds dicht in uw bewustzijn, want de wereld en deze schepping en de totale kosmos is een groot bewustzijnsveld. En u beweegt zich binnen dit grote bewustzijnsveld.

Wees u dus bewust van dat wat u bent, dan zal er vanuit dat bewustzijn steeds meer helderheid komen over uzelf. Over al datgene wat u in uw leven tegenkomt, wat steeds onoverkomelijk dreigt te zijn, maar waarin u als u terugkijkt toch zult kunnen constateren, hoe moeilijk het ook was, er steeds innerlijk een stille kracht is geweest die u heeft gedragen.

Het was uw eigen Zielekracht. Het is steeds de kracht van de stilte in uw eigen hart  en het is steeds de kracht van onvoorwaardelijkheid van aandacht van uw ziel voor u als strijdende mens in dit leven, dat u steeds weer opnieuw op uw voeten zult staan.

De mens die wil weten is een mens die op zoek gaat, de mens die houvast zoekt is de mens die op zoek is. De mens die werkelijk wil weten is een mens die op zoek gaat naar het openen van bewustzijn, naar het openen van werkelijk bewustzijn, is niet een mens die zoekt naar de randverschijnselen in dit bewustzijn. Want het zijn juist deze randverschijnselen die de valkuilen voor de mens vormen, de randverschijnselen in deze wereld, die de grote verleidingen, valkuilen, maar ook leerpunten voor de mens vormen.ver

En wanneer u begrijpt hoe het is om zichzelf volkomen bewust te zijn van alles wat u bent, alles wat u denkt, alles wat u zegt en alles wat u doet, dan begrijpt dat u daarin steeds niets anders kunt doen dan uw hart te verbinden aan dat wat u uitdrukt in uw leven.

De kracht van uzelf als mens is vele malen groter, vanuit uw ziel gezien, dan dat u zichzelf zo vaak hebt gevoeld. Want hoe vaak voelt de mens zich niet klein, onmachtig, onmachtig in de wereld die zo overspoelt. Maar u allen, u allen maakt het verschil. En wanneer u kunt zien dat u allen op het moment van nu al het verschil kunt maken door anders naar uzelf te kijken, zult u ook beseffen dat wanneer u anders, met ogen van liefde, naar uzelf en uw eigen strijd kijkt, u ook anders naar uw wereld kijkt, naar de wereld om u heen.

Wanneer u zichzelf kunt vergeven vanuit het diepste in uw ziel, over al datgene uit het verleden wat u nu anders zou hebben gedaan. Zal u ook de wereld om u heen, met ogen van vergeving en een hart vol vergeving kunnen benaderen. Niet als een toedekkend principe, niet als een toedekkend principe, maar vanuit een diep begrijpen in uzelf waarom die ervaring daar is geweest, wat u daaruit heeft kunnen leren, hoe het u gevormd heeft. En wat het u gebracht heeft, ondanks alle pijn, het u nog veel meer gebracht heeft in uw groei, in uw eigen evolutiespiraal, in uw eigen bewustzijnsspiraal.

En wanner u dit ten diepste voelt, dan begrijpt u dat altijd opnieuw het er zeer op aan zal komen het terug te keren naar het eigen zelf, het niet meer naar buiten te blijven projecteren, maar juist naar binnen te keren. Naar binnen te keren en te zien wat daar leeft. En de moed te voelen vanuit uw diepste kracht aan te gaan dat wat uw ziel steeds opnieuw op uw weg plaatst.

Uw ziel is een magnetische energie in uw leven, ze staat als een lichtwezen achter u en ze projecteert vanuit haar eindeloze diepe wijsheid datgene op uw weg, iedere dag opnieuw, waar u een mogelijkheid in krijgt om aan te groeien. Het enige wat ze u vraagt is: “Kijk dan, kijk dan wat ik laat zien, zie wat ik aanbied”. En weet dan, ondanks dat het niet altijd de ervaringen zijn die u zichzelf wenst, weet dan dat u de kracht draagt om dat ook aan te gaan.

En weet, dat wanneer uw eigen verbinding met uw diepste lichtwezen, vanuit een hele sterke overtuiging in uzelf opnieuw hersteld zal worden, uw ogen anders zullen kijken. U zult vanuit een heel ander besef naar uzelf, uw leven, uw omstandigheden en de wereld kijken. U zult veel dieper begrijpen de verbanden van deze wereld, de kosmische verbanden met deze wereld, de evolutie die momenteel plaatsvindt, de schokeffecten die momenteel plaatsvinden, die moeten plaatsvinden, vaak niet begrepen door de mens die nog zo gericht is op het kleine menszijn en het behoud van het stoffelijk leven.

Het stoffelijke leven is een werkelijk stoffelijk leven en u allen die hier zit weet dit. Een stoffelijk leven is niets minder dan een onderdeel van een seconde gezien vanuit deze plek in de kosmos. Maar uw leven vanuit uzelf gezien als mens in die stof, is een leven dat lang kan lijken, maar is ook een leven dat de grootste kansen biedt uzelf helemaal opnieuw te vormen. Niet meer te misvormen, vanuit alles wat u is aangeleerd in het leven, vanuit alles wat is ingeprent, vanuit alles wat vanuit anderen hun normen en waarden aan u is overgeleverd met alle goede bedoelingen. Maar waarin er steeds meer punten zullen zijn waar u zich vanuit uw bewustzijnsgroei niet meer in zult kunnen vinden.

Dan is het tijd vanuit respect voor uzelf, maar ook voor degene die u dat heeft aangeboden in de aanloop van uw leven, maar om in zelfrespect het ook los te durven laten, omdat u voelt dat het niet meer voor u bezielend werkt, omdat het u gaat beperken, al datgene wat u is ingeprent. En wanneer u innerlijk voelt dat u daaraan toe bent u daarvan los te maken …

Maar losmaken vanuit een respectvol hart in een diepe dankbaarheid aan dat wat u toch als basis heeft mee gekregen. Maar ook in een innerlijke bereidheid deze basis vanuit een ander punt van zicht vanuit uw bewustzijn, te gaan bezielen.

Te gaan bezielen vanuit hoe u nu, vanuit alle ervaringen, nu in dit leven staat, en hoe u steeds zichzelf het recht mag geven, het erfrecht van vrije keuze vanuit de kosmos, om steeds opnieuw keuzes te maken. De keuzes in uw leven die soms haaks zullen staan op dat wat de gevestigde orde aan normen en waarden draagt. Maar waarin u zichzelf steeds meer de ruimte kunt geven om datgene naar buiten te laten stromen vanuit uw eigen hart, wat uw stroom is en uw woorden te laten klinken in een wereld die uw woorden wil horen.

Wees niet bang voor dat wat reactie betekent, want altijd is de wereld een wereld van actie en reactie. Reactie en actie, altijd is daar de wisselwerking. En deze wisselwerking in uw wereld is nodig om zichtbaar te maken. De wisselwerking tussen mensen zorgt voor wrijving. En iets wat wrijving veroorzaakt, veroorzaakt ook iets wat zicht geeft op, er wordt iets duidelijk gemaakt. Wanneer de mens geprikkeld wordt, wordt de mens geprikkeld om iets innerlijk dieper te voelen, om een ander zicht te krijgen op iets wat op dat moment op het gevoelsniveau speelt. Dat is het belang van de wisselwerking tussen de mensen.

U allen draagt een functie voor een ieder. Ieder mens is in ieder ander mens leven een grote functionaris op zijn levenspad. Ieder mens op het levenspad van een ander vertegenwoordigt een bepaald aspect, waar een mens naar kan kijken of zich af kan wenden. Daarin zit steeds weer de vrijheid van keuze.

Maar de mens die wil weten zal in de spiegels kijken die hem dagelijks worden voorgehouden. Zal in de spiegels kijken en dan in zichzelf en zal niet de spiegel terug richten op degene die de spiegel voor hield. Maar zal dan ook bereid zijn zichzelf te openen, niet vanuit zijn ego te strijden voor eigen recht, niet vanuit angst te strijden voor eigen gelijk, maar eerst het via het hart innerlijk te ervaren en dan de werkelijkheid te zien, de waarheid, die in de spiegel te zien is geweest.

Dat zijn momenten waarop er weer een deel van een facet van een diamant in uw eigen ziel helder wordt gemaakt. Het zijn niet de meest gemakkelijke momenten in uw leven, en soms zijn er functionarissen op uw grote wereldtoneel die u levensgrote spiegels voorhouden waarvan u dacht dat u daar al duizend keer in gekeken had. En toch zal die 1001ste keer, juist het verschil kunnen maken. Want juist die laatste keer heeft u, wanneer u werkelijk keek, iets kunnen zien wat zo wezenlijk was, wat zo wezenlijk iets zei over uw eigen gedrag, over uw eigen levenshouding, over eigen oude levenspatronen dat het een breekpunt zou kunnen zijn om uzelf volkomen om te keren tot dat wat u werkelijk in uw leven neer wilt zetten vanuit het nu.

U allen krijgt iedere dag opnieuw de kans. De kans opnieuw uw leven zo vorm te geven binnen de mogelijkheden die het leven u dan biedt, dat u werkelijk zult zeggen: “Dit is wie ik ben. En dit is wat ik vorm wil geven. Dit is wat er verbonden is in mijn hart en dit wil ik delen met mijn omgeving”. Zonder angst te delen en zonder angst voor de afkeuring van anderen, zonder twijfel aan uzelf, zonder steeds opnieuw in de diepe basisonveiligheden in dit leven, in deze wereld. Maar te weten dat u werkelijk veilig bent in het contact met uw eigen ziel.

En dat, wanneer u bereid bent innerlijk de stilte uzelf, iedere keer opnieuw, aan te spreken bij het begin van iedere nieuwe dag. Wanneer u daarin de verbinding met uw eigen ziel iedere dag zou beginnen, zou u ook anders kijken.

Kijkt u anders naar uzelf, naar uw leven en naar de prioriteiten in uw leven. De prioriteiten zullen bijgesteld gaan worden. U zult zien wat werkelijk van belang is en wat eigenlijk niet meer zo belangrijk of zo dienstbaar is aan uw leven. Want de dienstbaarheid van uw hart zal eerst de dienstbaarheid aan uzelf dienen te zijn.

Dienstbaarheid aan uw eigen zelf betekent ook te durven kiezen voor uzelf. Dan zult merken dat u, wanneer u innerlijk in evenwicht  bent met uzelf in uw leven, wanneer u innerlijk rust kunt voelen over dat wat zich dan in uw leven afspeelt, wanneer u beter kunt observeren, wanneer u minder snel uit balans raakt door alle emotionele prikkels, dan zult u zien hoe het is om werkelijk vanuit deze bezieling steeds opnieuw in het leven te staan. Steeds opnieuw te bezielen uw leven, maar ook een anders leven.

En wanneer u vanuit een enorm zelfvertrouwen zo in het leven wilt staan, zal de wereld om u heen in uw spiegel kijken. U zult een functionaris zijn van onvoorwaardelijke liefde, van onvoorwaardelijke liefde vanuit uw hart. En u zult anderen in hun hart raken, aansporen, aansporen naar binnen te gaan en juist vanuit die verbinding weer naar buiten te stappen.

Op die manier zal er in het collectief onderbewustzijn van deze wereld heel veel aan verandering plaats vinden. Heel veel kan er gedaan worden door één mens. U bent nooit te klein, u bent nooit te onmachtig, u heeft de kracht in uw eigen hart in uw eigen ziel om te zorgen voor de verandering.

Geef uzelf dat in dit leven waar u werkelijk voor kwam toen u in dit leven kwam. Geef uzelf de aandacht van het hart, waardoor u werkelijk zodanig zult staan dat u zult zeggen tegen de wereld. “Dit ben ik”. Mijn zegen.    

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven