×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Doen wij voldoende als mensheid om een tegenbeweging te maken ten opzichte van dat wat wij ‘duisternis’ noemen?

(vraag:1000 boeddhistische kinderen hebben gemediteerd om vrede en licht in de wereld neer te zetten tegenover de aanslagen van Is in Parijs. Is dit nu voldoende wat wij kunnen doen als mens zijnde? Zijn 2015 en 2016 cruciale jaren om te kijken of er licht gegeven gaat worden van boven of kunnen wij dit als mensen zelf neerzetten?)

Wanneer op deze manier verbonden wordt met DAT , wat zich dient te transformeren, is dit een onderdeel van het geheel. Het vraagt van mensen zoals u die mij dit vraagt, om dit in een continuïteit te plaatsen. Het is niet voldoende om dit in een eenmaligheid neer te zetten. Het gaat om de continuïteit.
De continuïteit is een  krachtige en gebundelde energie die, in de basis van datgene wat naar het licht getrokken wil worden, uiteindelijk de verandering teweeg zal kunnen brengen in het Bewustzijn van de groep. Ik zal het even heel dicht naast elkaar plaatsen zodat u het begrijpt.

Dat wat wordt geraakt vanuit deze energie waarop in de groep wordt gericht, zal een onderdeel zijn van deze verandering. Maar dit vraagt werkelijk om continuïteit. Dit vraagt om dagelijkse afstemming, een verbonden afstemming vanuit de Geestelijke wereld met uw eigen geestelijke leven. Dan zal in het bewustzijn van die groep (bv IS), die ik even in afgescheidenheid zal plaatsen, ook een druppel van Bewustzijn kunnen vallen. Er ontstaat dan een breekpunt in de groepsenergie van deze mensen   ,  1 waarin geleefd wordt vanuit een zeer oude overtuiging.
Het ziet er voor heel veel mensen uit alsof de perceptie van de oude tijd de nieuwe tijd heeft ingehaald. Niets is minder waar. Het heeft alles te maken met wat ik u in de tekst heb uitgelegd. En nu is het belangrijk om in die continuïteit uw aandacht helder vast te houden wat nu vanuit uw Hart zo voelbaar is.

 Liefde verbonden met licht

Ik heb al eerder uitgelegd dat alleen licht sturen niet voldoende is. Lichtende liefde, verbonden aan de Hartenergie is dé kracht die de verandering laat plaatsvinden. Licht alleen vergroot datgene uit wat nu zo in duisternis verkeert en zal dan op zichzelf worden teruggeworpen. Liefde verbonden met Licht, verbonden aan de hoogste Hartenergie, zal daarin  energie gaan neerleggen waardoor de verandering kan plaatsvinden.

Maar de vrije keuze, ook vanuit bewustzijn, is altijd aanwezig in de mensheid. Daarin ligt dan weer de tijdspanne. Maar de tijdspiraal gaat door en er zal een moment zijn waarin er werkelijk directe keuzes gemaakt moeten worden. Het voorwerk in die afstemming op  wat zich wil laten transformeren, kan echter alleen maar plaatsvinden als bewustzijn zich keert.

Wanneer het bewustzijn van deze groep zich niet zal omkeren, zal in stand blijven wat nu uitgedrukt wordt vanuit hun binnenwereld. Uw binnenwereld zal daarom steeds vanuit een andere aandacht in aanwezigheid moeten blijven. In verbondenheid blijven in deze energie zal op welke wijze dan ook toch werkzaam zijn.

Maar nogmaals, daar waar bewustzijn zich niet opentvoor dat wat kan vernieuwen, zal datgene veelal in stand blijven. Dan zullen er andere stappen worden gezet. Dit is een hele duidelijke lijn die nu wordt uitgezet. Weet zoals ik u steeds allen heb gezegd uw eigen plaats daarin en ook datgene wat u daarmee zelf kunt verwezenlijken.

Het is belangrijk om ook goed te blijven kijken naar eventuele angst wat dit kan oproepen in een ieder. Het is ook belangrijk om te kijken waar u zich zelf zou kunnen blokkeren op de uitstroom van deze energie. Want wanneer innerlijke aversie wordt gevoeld, zal dat een blokkerende energie tot gevolg hebben. Het zal als het ware de energie weer terug duwen in uw eigen systeem waarin het geen werkzaamheid zal kennen. Dus wanneer dit plaatsvindt, zal dit werkelijk vanuit een innerlijke authenticiteit vanuit uzelf dienen plaats te vinden. Niet vanuit datgene wat u daarmee beoogt, maar vooral vanuit het over willen laten aan het plan, aan de Kosmische wereld die daarin werkzaam is. U kunt daaraan uw eigen bijdrage leveren, niet vanuit angst, maar vanuit Bewustzijn.
Mijn zegen.

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven