×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Eenheidsbeleving in Toewijding. ( Discipelschap)

De mens op zich is eeuwenlang toegewijde geweest aan allerlei lagen in ontwikkeling van zijn bewustzijn. Hij is toegewijd geweest aan een wereld die in iedere incarnatie iets anders liet zien of iets anders van hem of haar vroeg.

Er is veel geweest wat heeft gevormd en deze gevormdheden in het leven zelf zijn vormen , die nu op dit moment niet meer van dienste zijn t.o.v. het leven en het bewustzijn nu.

Deze vorm is de oude vorm, is de oude vorm van toewijding. De oude toewijding zoals u die allen nog kent, draagt hele oude sporen in het onderbewustzijn die u soms dreigen terug te trekken, als een magneet naar een veld waarin u zichzelf niet meer voldoende neer kunt laten.

Het is belangrijk voor uzelf om te weten dat uw toewijding een heel brede toewijding vereist.

Het vraagt een steeds paraat zijn van het Bewust zijn. Het vraagt een steeds paraat zijn van intelligentie, het paraat zijn aan spirituele intelligentie is hier ook de basis van. Het is belangrijk te weten wat u weet , te durven verwoorden wat u weet , te weten dat u leeft , te weten wie daar leeft. U vanuit uw bewustzijn en dat dit bewustzijn steeds in een vorm van  paraatheid moet zijn omdat die steeds geprikkeld wordt, door alles wat hem raakt.

Raakt opnieuw velden . Velden die nog niet zo bekend zijn . Die nog niet zo gekend zijn door U allen maar waar U wel al kennis van heeft genomen.  Deze geraaktheden in die nieuwe velden van het bewustzijn vragen uw aandacht, uw volkomen toegewijd willen zijn aan deze nieuwe weg, die u nu bent gegaan .

Deze weg werd al door U belopen . U heeft het pad van discipelschap gekozen en vooral van aspirant discipelschap . Daarin bent u uw weg gegaan en U allen heeft een lange weg afgelegd om te komen tot waar U nu staat.  Waar u nu staat vraagt uw eigen houding, de houding van uw Hart.

De houding van uw hoofd en de houding van uw menselijk  bewustzijn vraagt daarin een hele brede omarmde toewijding ….. omdat uw zicht veel breder en dieper is geworden.     Uw bredere zicht, maar ook uw diepste weten  hebben een veel diepere wortel  getrokken in uw leven .Daardoor bent u veel sneller in staat om te zien waar u uw eigen aandeel kunt aanbrengen .  In deze tijd. In deze wereld in beweging, is een nieuw toegewijd Hart, van het grootste belang.

Maar ook deze toewijding strekt zich breder uit. Het strekt  zich uit in dit zonnestelsel, het strekt zich uit in de kosmos!   En door die toewijding , zowel horizontaal als verticaal, het goed te integreren in het leven van alledag, zult U zichzelf veel beter een plaats kunnen bieden in dat leven, van alledag. In deze versnelde beweging van evolutie op uw Aarde.

 

Het zal u een bredere basis geven om u ook niet meer zo ontheemd en vervreemd te blijven voelen in een wereld die zo vaak gevoelsmatig niet meer de uwe is .Waar u toch wel bent en waar U voor heeft gekozen te verblijven om allen het verschil te maken… Het verschil aan te brengen vanuit uw toewijding vanuit dat toegewijde hart wat steeds gericht is op dat collectief, alsook gericht is op dat Kosmische collectief en daarin steeds de koppeling als mens probeert te slaan. Als brug.  Door uw bewustzijn, deze verandering in juist die grote toewijding van het Hart een plaats te willen bieden in uw wereld. U allen heeft het vermogen die verandering ook plaats te laten vinden en  in de collectieve tijd van u allen als groep heeft u een grote draagkracht . Heeft u ook een groot vermogen om iets tot stand te brengen wat u nu met uw menselijke ogen nog niet kunt door en overzien. U allen zult daar een belangrijk aandeel in gaan nemen, vanuit een heel eigen stuk bewustzijn  .

En daarin is voor een ieder van u een belangrijke plaats weggelegd,een plaats op Aarde !

Want door deze plaatsen allemaal individueel ook in te nemen en daarin volkomen toegewijd te zijn aan datgene wat er gevraagd wordt,   zal er een geheel ontstaan. Dit geheel zal een eigen vormende kracht dragen, een eigen veld zijn, die zich in deze wereld uit zal kunnen gaan strekken .

Dit veld vraagt dus van u allen uw onverdeelde toewijding maar ook de toewijding van het daar steeds in aanwezig willen blijven, niet  in  de zin dat u dit de ene dag wel wilt doen en de andere dag niet, maar dat er altijd een deel van u actief in zal zijn, ook als u bezig bent met de zaken van alledag.

Daarin vraagt het dus iedere dag van u het punt van stilte, onmiddellijk weer in uzelf een belangrijke plaats te geven.  En in  de stilte de groep te zoeken, de groep te verbinden, te verbinden met elkaar opnieuw weer vanuit dat stiltepunt, zowel horizontaal als verticaal, deze verbindingsdraden steeds levend te houden. Te voeden vanuit de toegewijdheid van uw aller Hart.

Daarin zal dan steeds een diepere en dichte nadering ontstaan van uitgebreidere kennis.

Kennis die uw hersenen steeds meer wakker zullen schudden vanuit een nieuw te openen poort in dat bewustzijn en deze poort zal een hele brede doorgang gaan worden uiteindelijk. Door u gezamenlijk gecreëerd, omdat het een brede oversteek zal betekenen voor degene die achter u zullen komen.

U allen zult daarin een nieuw stukje weg kunnen gaan voorbereiden, maar dit vraagt een enorme dienstbaarheid en inzet. En u heeft de bereidheid. Deze bereidheid is al vele malen getoond door u, dus dat zal niet meer uw obstakel hoeven te zijn. Niets hoeft u daarin in de weg te gaan zitten als u ook deze stap van toewijding aan uzelf aan wilt bieden . Waardoor ook dit wordt aangeboden aan de groep en ver daarbuiten. Het wordt daardoor werkbaar heb Ik u gezegd en daardoor ook  werkzaam. Niet alleen werkbaar en werkzaam  voor u en door u als groep, maar ook voor Ons die u daarin  zullen ondersteunen. Want daarin wordt een veld van Liefde en zorg om u heen gelegd om u te loodsen naar dat punt van uitstroom , wat u   beoogd vanuit uw Hartenergie. Wanneer u  dit diep beseft, dan begrijpt u ook dat u op het punt staat een volkomen nieuwe weg te gaan ontsluiten , die  verre van   gemakkelijk zal zijn, maar dit is u reeds allang bekend. Deze weg zal nog meer van u vragen en tegelijkertijd ook niet, want u heeft reeds een moeilijk deel gelopen en de weg die nu komt zal alleen nog wat smaller lijken te zijn … omdat het draagvlak in uw wereld nog niet bijster groot is.

Maar u allen zult vol dienen te houden. Volhouden door middel van  deze toewijding, volhouden vanuit diepe onvoorwaardelijkheid, voor het Leven zelf.

Onvoorwaardelijk lief kunnen hebben van het Leven zelf en daarmee bedoel Ik dan ook, het Leven met een hele grote hoofdletter.

Dit leven dat u allen belevendigd  door  uw bezieling  !! Het vraagt van u het uiterste. U heeft ervoor gekozen gezamenlijk in de vorm iets te willen bezielen, uit te dragen, uit te laten stromen.

U zult deze vorm heel duidelijk voor u zien, in de loop van de tijd. Stap voor stap zal het u helder worden gemaakt door uw eigen Zelf, door uw eigen openheid, door het delen en openen met elkaar,   steeds helderder uit te blijven reiken, door het willen zien wat achter datgene is wat  stoffelijk zichtbaar is. Dan zult u zichzelf ook helpen oprekken in dat bewust Zijn  en zal het beeld en het gevoel in de ervaring van dan, steeds duidelijk gaan zijn en zult u allen uiteindelijk bij elkaar zijn , exact weten wat er wil gebeuren. Wij zullen daar zijn.

Steeds opnieuw in diep respect, in Onze toewijding , in onvoorwaardelijk Liefhebben en steeds zult u op Ons een beroep kunnen doen zoals ook Wij dat kunnen op u.  

 

In Liefde groet Ik ..

 

Vraag:

Ik heb een vraag en dat is het volgende:

U spreekt over wij zullen liefde en zorg om U heen leggen , als U spreekt over wij, over wie heeft U het dan?

 

Wanneer ik spreek over wij, dan spreek ik over diegene met een hoog bewustzijn die U zijn voorgegaan.

Die werken vanuit stilte die steeds aanwezig zijn in alles wat er op uw aarde en in dit zonnestelsel plaats vindt.

Wij, zijn die groep, die door U allen worden gekend in het hart. Wij, zijn diegene , die door meerderen op uw aarde worden gekend met wie wordt samengewerkt, vaak in die stilte .

Wij zijn diegene die op alle gelaagdheden  aanwezig zijn en de mens inspireren op velerlei manieren.

Wij zijn diegene die gekend worden in Shamballah. Wij zijn allen werkzaam voor het Christusbewustzijn , om dit bewustzijn, bewust te maken in het Zijn der mensheid.

Mijn Zegen.

 

En als wij ons richten tot deze groep , is er dan een naam die de aanroep van ons, vanuit ons sterker doet zijn?

Of is er iets anders waar u ons op kunt wijzen waardoor wij een hele goede verbinding kunnen maken met deze begeleiding?

 

Wanneer U mij vraagt te richten op één naam zou u de rest van de werkers te kort doen. Wanneer u zich richt op de energie van de Christus, dan richt u zich op het veld van de Christus waar vanuit gewerkt wordt. Dit zal recht doen aan een ieder die werkzaam is.

Gebruik de naam van de Christus , waardoor de energietrilling uw hart steeds respons zal vinden vanuit diepe - diepe herkenning

Mijn Zegen.


 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven