×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Energie impuls over de wereld en de mensheid

U had het in een antwoord tegen iemand over dat er over de wereld, de mensheid nu, dat er een nieuwe impuls wordt gegeven. Wat is dat voor impuls en wat zijn de gevolgen voor de mensheid als geen gehoor wordt gegeven aan deze impuls?

De impuls waar ik u over sprak is een impuls die als het ware tweeledig is. Enerzijds is er een verhoging van energie waarneembaar op uw wereld, is er een verhoging van energie waarneembaar in uw bewuste wereld. Wanneer u zich daar op afstemt zult u weten dat de frequenties in uw wereld aan het verhogen zijn en dit alles heeft te maken met dat u aller bewustzijn als het ware een stukje opgerekt wordt. Maar tegelijkertijd komt daardoor ook de andere kant heel dichtbij en dat is de ingrijpende kant vanuit de kosmos die als het ware de mens dwingt tot op de bodem van zichzelf af te willen dalen, in de diepste duistere spelonken van zijn eigen aanwezig zijn in Bewustzijn.

En daarin zal de mens zijn eigen diepste Zelf dienen te ontmoeten, maar ook al zijn oude patronen dienen te kraken tot in de diepste duisternis, zichzelf dienen te ontmoeten want weet dat juist vanuit de diepste duisternis datgene ontkiemt wat uiteindelijk vrucht zal dragen in het licht.

U allen legt dus daarin de wortel tot een heel nieuw proces in uw eigen Bewustzijn en de mens die deze kans, die vaak nog zo verbonden is met het oude lijden, deze kans alleen maar kan zien als een lijdensweg die opnieuw van die mens weer vraagt in dit lijden gestort te worden, is een mens die op dat moment niet zal kunnen doorzien dat het juist nu zodanig de kans krijgt om alles wat daar in die diepste diepten nog verborgen lag naar boven te halen en dat te gaan houden in het licht van het heden.

Dat is een mens die dan ook wanneer hij of zij niet vanuit het Bewustzijn daar zich aan verbindt in deze diepe duisternis van zijn eigen gedachten c.q. psyche of emoties zal dreigen te blijven hangen. En daarin is het voor u allen nu zo belangrijk op het punt waar u nu alleen staat, om uzelf iedere keer goed te doorzien en te aanschouwen dat wat u doet in uw eigen leven. En vooral wat u ook doet in uw eigen gedachtewereld en houding van nu.

Te zien wat het aanspoort, wat maakt, wat maakt wat u doet bewegen, wat brengt u in beweging, wat is de onderstroom van de onderstroom. En wees dan niet bang alsof u dan niet meer heilig zou zijn, maar weet dat het diepste punt van heiligheid ligt in het punt van de wortel volkomen in de diepste duisternis opnieuw te herleggen, waardoor het zich de weg naar het licht kan zoeken en daardoor tot grote bloei zal kunnen komen. Daarin zit voor u de aanwijzing van dit moment. Het wordt zeer ondersteund vanuit ons vanuit deze kant.

Het wordt ondersteund vanuit het Christusbewustzijn zoals u allen dat al zo diep in uw eigen hart reeds heeft ervaren en ook u allen kunt daarbij steeds de hulp vragen die u nodig hebt op deze weg. Maar zie steeds uw eigen valkuilen vanuit uw menszijn. Geeft u Zelf de ruimte om dat te zien, zonder dat u zichzelf opnieuw zal afkeuren maar durf te breken met dat wat u wilt breken, zodat er steeds opnieuw de openingen worden gelegd voor dat waardoor er licht binnen kan stromen en waardoor er licht zal stralen op dat wat gezien wil worden.

Mijn Zegen.

 

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven