×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Herkenning op emotievelden

 

Emotievelden zijn vooral ook de velden waarop de mens elkaar herkent. Het zijn velden die eeuwenlang door de mens al geleefd, doorleefd en beleefd zijn. En juist door steeds opnieuw de emotie in het leven ook weer te voelen, voelen mensen in het algemeen zich ook mens. Het is belangrijk voor u om te weten dat emotie, het emotielichaam, maar deels, een deeltje uitmaakt van de totaliteit die u allen individueel bent.

 

 

Het is belangrijk om te zien dat juist vanuit die emotie deze weg naar iets anders leidt wanneer je daar ook uit durft te stappen.

Wanneer je niet in het emotieveld blijft staan, maar daar ook vanuit de kracht in jezelf bovenuit durft te kijken. En te durven weten wat alles wat er is geweest in al deze levens, al datgene wat aan kracht dat heeft bijgedragen aan uw individuele bewustzijnsgroei, dat al deze energieën niet levenslang mee hoeven te worden gedragen.

 

Er zijn momenten in levens waarin dit proces volkomen omgebogen gaat worden, en juist dat is een tijd, deze tijd, waarin u allen leeft, dat het een mogelijkheid is deze velden om te buigen naar een andere perceptie van gevoelens.

Dan zal daarin een hele andere manier van beleven en belevendigen gaan ontstaan. Wanneer u allen begrijpt dat emoties een weg zijn naar iets anders, dat het een weg is naar dieper leren voelen, dat het een weg is naar het dieper kennis maken met het Zelf, maar dat het maar een deeltje is van wie jullie zijn.

De enorme gelaagdheid van jullie bewustzijnswezen maakt dat jullie veel meer zijn dan dát. Er is zoveel meer wat daar bovenuit stijgt en wat nu aandacht vraagt van jullie allen. Het vraagt dus om alle emoties die op dit moment in het leven nog zoveel vragen, om daar ook heel gericht mee aan het werk te gaan, zodat dit wordt getransformeerd, zodat er ruimte wordt gemaakt in dat onderbewustzijn.

Zodat al dat nieuwe wat in gaat dalen en wat al bezig is om in te dalen, juist vanuit bewustzijn zich ook een basis kan vinden in dat onderbewustzijn, waardoor het uiteindelijk ook geworteld en geleefd kan gaan worden. Ik zal hier later nog op terugkomen. Het gaat er dus primair om dat er ruimte wordt gemaakt in dat wat er opgelost wil worden, dat wat er getransformeerd wil worden.

 

Iets kan nooit getransformeerd worden als het niet vanuit bewustzijn begrepen is waarom het is geweest in ieders leven. Doorzie dus alles wat er is geweest, probeer tot in het hart der dingen door te dringen, durf te zien wat er achter ligt, wat de beweging er achter is geweest en wat de bedoeling voor jullie allen individueel aan les is geweest om daar uit te halen. Niet alleen kijkend vanuit een negativiteit, vanuit pijn, vanuit verdriet, maar ook vanuit de positieve kracht, de groeikracht er achter. Want juist de groeikracht er achter is dit waar dit alles om draait. En wanneer de groeikracht en de groeiprikkels goed worden benaderd, dan zal daar steeds opnieuw een innerlijke opening worden gemaakt in dat onderbewustzijn, waardoor er stukje bij beetje, steeds opnieuw weer nieuwe zaken vanuit jezelf zichtbaar gaan zijn.

Waar tijd voor wordt gemaakt, waar vanuit een andere manier mee om kan worden gegaan, waardoor je leert te begrijpen waarom, waardoor het losgelaten kan worden.

Steeds opnieuw zal dat veld zich laten zien en voelen totdat het schoon is. Niet schoon vanuit een opruimen omdat het op dit moment moet, maar schoon vanuit een begrijpen, vanuit bewustzijn, vanuit een werkelijk willen weten, vanuit een willen weten wie je werkelijk bent. Niet alleen maar de emotie bent, maar ook dat spirituele wezen bent, dat hoogste bewustzijn bent, maar ook die stoffelijke mens bent met al zijn beperkingen en al deze zaken, jouw eigen menselijke persoonlijkheid, je ziel en je geest en allemaal verbonden met elkaar. En ze verhouden zich ook allen tot elkaar, alles bevrucht elkaar.

Dus wanneer een mens zijn eigen persoonlijkheid uitpuurt en uitschuurt, dan zal daarin zoveel verfijning gaan ontstaan, dat die energie, die zo in verbinding is met de ziel en met de hoogste geest daarin ook steeds een hoger bewustzijnsveld gaan raken, En wanneer dit plaatsvindt zal dit bewustzijn zich steeds duidelijker manifesteren in het leven van alledag. Gebruik de intuïtie, gebruik daarin ook de liefde van het eigen hart, gebruik daarin alle aandacht die nodig is om werkelijk tijd te maken voor dit enorme proces wat schoonmaken zal zijn. Schoonmaken van het onderbewustzijn, schoonmaken van dat wat schaduw heeft geworpen op het licht van het leven. En deze schaduwen zullen uiteindelijk zoveel enorme diepe lessen blijken te zijn, dat ze uiteindelijk geen schaduwen meer zijn, maar lichtpunten in jouw eigen bewustzijn. Lift ze op, breng ze naar het hart en zie dan wat er werkelijk leeft in jou. Mijn zegen.

 

Vraag: Wanneer er wordt gezegd “breng het naar je hart” is dit dan hetzelfde als “ik leg het in Uw handen”, waardoor het ego kleiner wordt.

Dat is de vraag? Ja, en het niet meer zelf willen doen.

 

Dit is deels de waarheid, dit is deels de waarheid. Wanneer er wordt gekeken naar het “naar het hart brengen” is dit hart van die mens, is dit hart bezield vanuit de individuele ziel van die mens, is dit hart werkelijk het eigen hart. Het is het hart wat opgaat in het collectieve hart, maar ook in het ene hart. Ik licht dit toe.

 

Wanneer u zegt, dan til ik mijn ego naar een ander plan, dan is dit ook een deel van waarheid. Het ego heeft eeuwenlang een enorme functie, heeft eeuwenlang de functie in ieders leven dat het daardoor voor een ieder ander zichtbaar wordt wie jij bent, want via dat ego wordt het karakter op een bepaalde manier geprojecteerd naar de buitenwereld. En via dat ego heeft u allen “Ik” leren te zeggen tegen de ander en het zelf. Juist vanuit dat punt gezien is het dus belangrijk om je vanuit het ego ook zichtbaar te maken.

 

Maar dit ego heeft een bepaald punt bereikt in de evolutie, dit ego vraagt op dit moment in het leven een andere benadering, maar heeft zo’n enorme plek gekregen bij velen, dat vele mensen op uw wereld daardoor vrijwel niet meer kunnen voelen wat hun ziel hun te zeggen heeft omdat het ego een te grote plaats heeft ingenomen. Dat wat de ziel laat voelen vanuit het hart is juist dat wat het ego op dit moment aan voelt huiveren.

 

Er is een verandering gaande in mensen.

Mensen voelen dat er iets in hun ego onder druk komt te staan, het is de duwkracht van de ziel. De ziel vraagt volledige overgave van het ego aan haar, aan haar wezen. Zij leidt de weg, de ziel leidt de weg. Zij vraagt volledige overgave van het ego aan haar eigen weg. Daarin is het voor het ego niet gemakkelijk de oude rol op te geven. De oude rol, en de enorme kracht die in die rol zat, dat ook helemaal los te durven laten. De kracht van het ego zal een andere kracht gaan betekenen wanneer het ego zich werkelijk koppelt aan het zielenbewustzijn. Wanneer er werkelijk een overgave kan zijn aan dat wat er vanuit het hart, vanuit de ziel gevraagd wordt.

 

En als je dan zegt ‘is dat hetzelfde als ik leg het in uw handen’, is dit zeker zo. Het is niet een in handen leggen aan een ander, aan een ander wezen, aan een ander mens, aan een ander iets, het is het werkelijk in handen leggen van het eigen hogere bewustzijn. Wetend dat dit hogere bewustzijn een enorme contactbron heeft met een veel hoger bewustzijn waar jullie allen ook in aanwezig zijn, maar waarin jullie je dat niet bewust zijn.

 

Hartenergie

Het is belangrijk om te weten hoeveel kracht er uit gaat van dat hart, hoeveel kracht er uit gaat van die hartenergie die ook juist collectief zo verbonden is met elkaar. Want juist wanneer er vanuit die hartenergie wordt gekeken, wanneer u allen ook de ervaring heeft gehad wat op deze dag bijvoorbeeld al plaats heeft gevonden, hoe het is om verbonden te zijn vanuit hartenergie, dan ziet u allen de mogelijkheden op deze aarde. Ook wanneer het niet in deze vorm is, maar ook in de vormloosheid kan er juist vanuit het hart zoveel plaatsvinden.

 

Het overgeven en het overdragen aan het hart, wil niets anders zeggen dan opnieuw  in de bezieling van het leven te zijn, in de bezieling en de wijsheid van het leven. Dat plaats te laten vinden wat het hart, wat de ziel op dat moment nodig acht, wat noodzakelijk is voor dat leven, wat bedoeling kent van dat leven. Daarin ligt een enorme kanteling, en deze kanteling van het ego naar de ziel is in deze periode een hele grote kracht die plaatsvindt.

 

Het zal niet gemakkelijk zijn, het zal voor velen een weg van angst zijn, omdat juist ego een enorme controlebron in zich draagt en alles juist daarin ook vanuit het leven had gecontroleerd. Het was een noodzaak, het was dat wat in het leven, in de levens tot dusver, noodzakelijk is geweest om aan te kunnen groeien. Maar er is een moment aangebroken waarin deze rolverdeling zal gaan wijzigen.

 

Mededogen

Juist wanneer dit nu begrepen wordt, dan zal er ook gezien worden waarom er innerlijk in ego zoveel strijd kan zijn. Ego is angstig, ego is angstig los te laten en zal vechten voor de plek die eeuwen zijn plek was. Ik noem ego in deze een mannelijke kracht, omdat het een kracht is vanuit het wilsaspect, vanuit een andere laag van geestkracht. Dit ego, deze menselijke persoonlijkheid, deze gevormdheid van dat wat eigenlijk de ziel draagt, is een noodzaak geweest, heb ik gezegd, om aan te groeien, maar nu kan deze vorm een andere vorm tot zich gaan nemen. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Het ego zal werkelijk alles, alles in het werk stellen om de plaats te behouden die de zijne was.

 

Het is belangrijk om vanuit mededogen en vanuit liefde, onvoorwaardelijke aandacht en liefde van het hart, daarmee om te gaan. Om te voelen hoe het is om in die angst te zijn, los te laten dat wat gekend was, los te laten dat wat zo veilig voelde en waar zoveel controle op zat. Maar ook los te laten dat, wat nu innerlijk blijkt totaal geen veiligheid te zijn, maar een schijnveiligheid, opgeworpen door al datgene wat is geweest in het leven. Al deze zaken zullen aan bod komen. Het is belangrijk om daar steeds weer stil bij te staan. En te weten, vanuit innerlijke kracht, maar ook vanuit het innerlijke hart, dat in deze fase ombuiging van die energieën een enorme impact zullen hebben op ieders leven. Daarin zal er ook in ieders ego zoveel getransformeerd gaan worden. Maar zal er ook zoveel strijdbaar zijn, en strijdvaardigheid, dat voor een bewust mens het belangrijk is dit te weten, hoe daar anders mee om te gaan, zodat het niet een strijd zal zijn. maar waarin het een mogelijkheid zal zijn om te buigen tot dat punt wat gevraagd wordt.

Mijn zegen.

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven