×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Is Individualisering nodig om tot eenheid te komen.

Ik heb een vraag over individualisering van de maatschappij in de Westerse wereld en hoe het vervolg daarop zou kunnen zijn, als mensen weer meer eenheid zijn. Het proces is heel erg van steeds individueler alles en hoe komen mensen van dit eiland af om weer tot eenheid te komen.

De mens in deze fase van het leven, de mensen, het overgrote deel van de mensen om u heen hebben op dit moment juist die individualisering nodig omdat ze uiteindelijk uit zullen komen bij een punt waarin ze merken dat ze totaal uit de wereld zijn vertrokken, energetisch gesproken.

Dat is een enorme bewustzijnsstap en wanneer deze stap wordt gezet, dan wordt uiteindelijk ook heel duidelijk in ieder mens individueel, dat het belangrijk is dat de ander weer in verbondenheid kan zijn met diegene. Dat daardoor ook er werkelijk weer leven kan worden gevoeld.

Ik begrijp de opmerking van de individualisering ten opzichte van eenheid. Daar waar mensen  in die individualisering zijn en zich steeds meer helemaal uit de wereld lijken terug te trekken, zullen ze daarin ook steeds meer op zichzelf terug gegooid worden. Maar er komt een moment waarop deze mens zich gaat realiseren dat de eenzaamheid binnen dat leven steeds groter zal zijn, dat er daardoor steeds een grotere innerlijke vervreemding optreedt. En deze vervreemding maakt ook dat er daardoor innerlijk een soort van afgescheidenheid ontstaat die heel veel negatieve energie oplevert op ieder individueel mens.

Dan zal ook een keuze worden gemaakt. Want deze individualisatie van die ene mens zal daardoor ook niet onopgemerkt blijven door al die anderen die ook allemaal daarmee bezig zijn.  Waar deze mensen, die dit zo nodig hebben, want zoals gezegd alles kent zijn bedoeling, zal het belangrijk zijn dat er mensen zoals jullie soms daar ook iets anders in dat veld van diegene neerlaten, daar op een andere manier mee om willen gaan, mensen even wakker schudden, op een hele nieuwe manier, mensen zomaar even uit een hele oude comfortzone durven te halen, vanuit dat wat ze waren vergeten zo opeens in de realiteit van het leven nu te kunnen zetten. En wanneer dat hier en daar zomaar gebeurt, zal er ook steeds meer souplesse en openheid in kunnen ontstaan.

Maar datgene wat zich nu in een  collectieve inademing bevindt, want zo ziet de wereld er soms om u heen uit, zal uiteindelijk ook weer collectief uit gaan ademen, vanuit een bewustzijnsenergie, vanuit een bewustzijnsstap. Dan zal er het moment van herkenning komen, herkenning van dat wat leven werkelijk kan zijn, zou moeten zijn. En daarin kunnen dan nieuwe stappen worden gemaakt. Maar nogmaals, mensen zoals u allen zullen daarin een belangrijke voorbeeldfunctie dienen te vervullen, om daarin echt iets anders te tonen.

Niet alleen te tonen, maar ook werkelijk naar te handelen. Dat maakt dat het dan ook zichtbaar wordt, zichtbaar voor bewustzijns die op een bepaalde manier bijna in slaap dreigen te vallen. Mensen met bewustzijn  zullen deze mensen kunnen helpen opnieuw weer wakker te worden, op welke wijze u dat ook doet. Dat is een hele belangrijke manier van eenheid creeren, opnieuw de ander weer te ontmoeten, daarin ligt het werk.

Maar het zal nog een lange weg zijn, want  de individualisatie van deze tijd en ook alles wat daar mee samenhangt zal steeds meer uitmonden en uitgroeien tot dat wat waarin mensen zich alleen nog maar bezig houden met allerlei zaken die niets met anderen te maken hebben, maar alles met virtueel leven. Dat wat virtueel is zal daarin een  nieuw bestaansrecht verwerven in heel veel verschillende jongeren. Het is belangrijk dat ook daar iets anders tegenover wordt gezet, iets anders aan toe wordt gevoegd, dat niet alleen maar datgene wat gedaan wordt een  heilig, heilig moment zal blijken te zijn, maar dat daarin een  tegenhanger komt, die door mensen met bewustzijn kunnen worden getoond. Dat is een hele belangrijke stap op weg naar een nieuw stuk eenheid, maar nogmaals, dit zal nog een lange adem kennen.

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven