×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Kwetsbaarheid

 

Waarom wordt kwetsbaarheid ook wel eens vertaald  dat je dan in je kracht staat, dat er kracht vrijkomt als je je kwetsbaar durft op te stellen. Kunt u daar iets meer over uitleggen.

In de egotrillingen van de mens heeft altijd een hele diepe kwetsbaarheid een rol gespeeld. Maar het ego van de mens wil deze kwetsbaarheid niet aanvaarden omdat hij wanneer hij vanuit zijn eigen ego, vanuit een vernauwd bewustzijn de wereld inkijkt, hij deze kwetsbaarheid ervaart als zwakheid, waarin hij vanuit zwakheid, door de ander van zijn plaats zou worden verdreven.

In de egotrillingen van de mens heeft altijd een hele diepe kwetsbaarheid een rol gespeeld. Maar het ego van de mens wil deze kwetsbaarheid niet aanvaarden omdat hij wanneer hij vanuit zijn eigen ego, vanuit een vernauwd bewustzijn de wereld inkijkt, hij deze kwetsbaarheid ervaart als zwakheid, waarin hij vanuit zwakheid, door de ander van zijn plaats zou worden verdreven.

Daarin zit een enorme verwarring, zit ook een denkverwarring.

Het is niet de kwetsbaarheid van het ego, waar ik over spreek, maar met de raakbaarheid van het leven zelf. Is de raakbaarheid in het leven van het hart, is de raakbaarheid in het mens durven zijn, is zo raakbaar te durven zijn, dat juist vanuit dat punt zo sterk de verbinding wordt gevoeld met de totale schepping dat u zichzelf daarin als middelpunt kunt voelen, in alle kwetsbaarheid maar daardoor juist in alle kracht.

Vanuit een enorme opening, vanuit verbinding, vanuit kwetsbaarheid, vanuit gevoeligheid, vanuit niet meer het weg durven houden, het weg moeten houden van al datgene wat zo diep kan raken, maar het welkom te heten.

De mens in uw leven welkom te heten, uzelf welkom te heten in uw eigen kwetsbare kracht die zo verweven is in uw eigen kern. De mens die niet kwetsbaar durft te zijn zal zichzelf altijd omhullen met een bepaalde schil, die niet is verbonden met het leven zelf, zal zichzelf dus altijd afzijdig houden in een bepaald veld in het bewustzijn.

Want het bewustzijn is één groot veld van bewustzijn, maar de mens heeft altijd nog te maken met de deelstukjes in dat bewustzijn, heeft dus ook altijd te maken met zijn eigen emotionele bewustzijnslaag, heeft te maken met zijn denken, heeft te maken met zijn spirituele laag, heeft te maken vooral ook met zijn eigen stoffelijke laag.

Daar via uw stof gaat alles van uw eigen leven, alles gaat via uw eigen stoffelijke beleving, en dus altijd via dat ego. Maar ook vooral nu, in deze tijd via die eigen zielenbeleving. Kwetsbaarheid krijgt dus een totale andere rol, krijgt de rol van kracht. Laat de rol dus los vanuit het denken, ook voor de mannen in een mensenleven, laat los het denken, het oude scheppende principe, dat kwetsbaarheid zwakheid zou zijn, Maar deze zwakheid is in al die levens hiervoor nodig geweest om tot vorming, om tot rijping te komen van inzicht.

Kwetsbaarheid nu is de grootste kracht van raakbaarheid en verbinding.

 

Mijn zegen.

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven