×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Wat is de betekenis van het Zelf?

Wat is de betekenis van het Zelf ?

Wanneer we kijken naar deze energie, naar deze uitdrukking, dan is het ook wezenlijk de uitdrukking van het midden. Het is de uitdrukking van de eigen kern; alleen het Zelf zoals het door u benoemd wordt is een Zelf die zich in fragmenten heeft opgesplitst om op allerlei verschillende parallelle lijnen ervaringen op te doen om aan te kunnen groeien. Daarin, in  die fragmentatie, bestaat steeds dat Zelf alleen in een andere frequentie,  in een andere energie en daardoor in een andere uitdrukking. Maar verbonden in die eenheid,  in die kernenergie maakt dat daarin de essentie van het Zelf schuilgaat. De enorme lichtkracht erachter is de kracht die ook ervoor zorgt dat die fragmentatie plaats kan vinden vanuit de duwkracht in het innerlijk bewogen zijn met het leven.

Ik zal dit toelichten. De bewogenheid met het leven - gezien door de ogen van de ziel –  maakt ook dat het daardoor bereidheid is om op zoveel plaatsen tegelijkertijd actief te zijn vanuit dat Zelf. Dat Zelf zal zich altijd op die manier conformeren aan het Leven. Maar niet alleen aan het stoffelijke Leven, juist aan het geestelijke Leven die ook zijn gelaagdheid kent en daarin ook verschillende uitdrukkingsvormen geeft aan dat wat het Zelf heet. Het Zelf helen in dit Leven is het helen van dat wat het Zelf vanuit ervaring heeft gecreëerd in het onderbewustzijn. Daarin ligt de taak van het Zelf in de stof, maar het Zelf in de geestelijke werelden hebben hele andere taken en ook daarin is er een enorme beweging zichtbaar. Deze beweging die soms wordt gevoeld in het stoffelijke hart is juist de activiteit op geestelijk gebied. Er zal daarin ook steeds meer worden gerealiseerd in de stof, vanuit de ervaring die ook daarin wordt opgedaan via de fijngevoeligheid. Er worden steeds meer innerlijke reacties voelbaar en zichtbaar in deze vernieuwende pulserende energie die momenteel binnen evolutie plaatsvindt en die zoveel uitwerking kent juist op dat Zelfbesef.

Wanneer het Zelf van een menselijke persoonlijkheid zichzelf niet kent en ziet, zal dat slechts een schim zijn van dat wat de bedoeling is. Wanneer een menselijke persoonlijkheid Zelf werkelijk in de ogen ziet en weet van die eigen innerlijke grootsheid en weet van al die innerlijke kwaliteit dan zal daarin een soort van nieuwe verwevingsdraad kunnen ontstaan die helpt in de herinnering van dat Zelf terug te keren naar dat wat werkelijkheid betekent en niet dat wat vanuit menselijk Zelf gecreëerd is op basis van illusie. Daarin zit een groot verschil.  En alles wat ik u hiermee zeg, zijn allemaal zinnen die u heel diep in uwzelf  kunt laten resoneren om het ook voor uzelf mogelijk te maken. Het overwegen en overleggen van deze energieën maken dan ook dat de ontvankelijkheid om dat Zelf in al die verschillende deelstukken te kunnen ervaren steeds groter gaat worden. Daarin zal dan ook het gevoel van afgescheidenheid gaan verdwijnen,  binnen de eenheid van het Zelf zal daarin een enorme sterke energie gegenereerd gaan worden die alles te maken heeft met het Zelfbewustzijn. Het werkelijk via het Zelf het Zijn te laten stromen in het leven van alledag - ook in het menselijke leven van alledag – ,  daarin dat Zelfbewustzijn zo duidelijk te laten spiegelen in een samenleving als deze, die maakt dat ook de energie steeds actief aanwezig is, gezien wordt, gevoeld wordt, ervaren wordt door de wereld om u heen.

Het is belangrijk om deze Zelfkwaliteiten ook te vormen in Zelfvertrouwen, Zelfliefde, maar vooral het Zelfwaardig zijn in een leven die zoveel vraagt, maakt ook dat daardoor het Zelf vanuit al deze punten opnieuw opgebouwd kan worden in een nieuw stuk herkenning in een stuk ontvankelijkheid vanuit Zelfliefde en deze Zelfliefde en alles wat ik hiervoor heb aangeduid maken dat tot de eenheid van dat punt van licht in uwzelf waaruit u ontstaan bent en dat Zelf zal steeds meer plaats vragen in uw leven. In het leven van nu. Dit leven dat steeds meer zal zien wat de eigen innerlijke draagkracht is op basis van dat Zelf. Dat Zelf dat zichzelf dient te kennen in al haar waarheid,  maar ook vooral zichzelf leert te zien in al haar grootsheid. Deze energieën zullen steeds dichter het Hart naderen en zullen daardoor ook steeds meer gestalte geven aan het leven van alledag. Ook daarin zal de vernieuwing van het leven zichtbaar zijn.

Is dit duidelijk?

Vraag: 

In hoeverre is de keel, het keelchakra, essentieel in datgene wat net is aangegeven. In de uitdrukking daarvan in het Menszijn.?

Antwoord:

Wanneer er werkelijke innerlijke afstemming is op het keelgebied dan zal daarin steeds duidelijk zijn dat juist vanuit het keelgebied er nieuwe werkelijkheden gecreëerd worden, juist verbonden vanuit dat Zijn, maar ziende de werkelijkheid van Nu. Vanuit het keelchakra wordt er heel veel geopend, er wordt gecreëerd vanuit een hele diepe innerlijke wil tot het willen creëren van nieuwe scheppingen vanuit het eigen leven en juist de creatiekracht daarachter staat voor dat keelchakra in al haar uitdrukking. Deze uitdrukking op al haar gelaagdheden van het Zelf worden ook via de keel naar buiten gewerkt. Het zal uitstromen vanuit allerlei lagen vanuit emotie tot aan de hoogste spirituele regionen. Het zal zich steeds uitdrukken via die keel, maar ook in stilte. Want ook stilte van datgene wat  niet in woorden gevat wordt, zijn momenten van bekrachtiging van het Zelf waardoor er enerzijds heel duidelijk gevoeld en ervaren wordt de binnenwereld van het eigen Zelf en tegelijkertijd de ervaring midden in de wereld te staan. En deze energieën zullen ook in de stilte die het keelchakra dan krijgt opgelegd voelbaar worden. Uiteindelijk zal daarin via die energie vanuit dat chakra er iets gecreëerd worden vanuit ervaring en deze ervaring zal  in communicatie dan woorden dienen te krijgen om duidelijkheid te verschaffen. Deze energieën zullen ook altijd via deze route z’n weg gaan vinden. Maar weet dat datgene wat het keelchakra -in al haar kwaliteiten draagt- uitdrukt altijd te maken heeft met die binnenwereld. Dus altijd maakt het daar direct contact mee. Het is altijd voelbaar ook in het stoffelijk welzijn, in het stoffelijke lichaam waar het keelchakra zich mee verbindt op het moment waarop er gesproken wordt. Als u stilte laat tussen een paar zinnen dan is daar de verbindingsstaat voelbaar met het chakra waar het keelchakra zich mee verbonden heeft. Maar altijd zal het zich uitdrukken, vanuit de drang zich uit te willen drukken volgens bedoeling.

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven