×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Wat is de diepere bedoeling van de gnosis geschriften en alle diepere oude kennis?

 

Wat is de diepere bedoeling van de gnosis geschriften maar ook van alle diepere oude kennis, is dat belangrijk om door mensen overgedragen te worden in deze wereld?

 

Alles wat er aan oude kennis is opgetekend in de loop der eeuwen, is kennis die vooral ook te maken heeft gehad met de tijdsgeest van toen; maar tegelijkertijd is het zijn tijd ver vooruit gebleken, want er zijn altijd teksten terug te vinden uit oude geschriften, die zo weer een rol gaan spelen in het leven van nu.

Dit heeft alles te maken met de weg van de evolutie, waarin er vaak ook een golfbeweging wordt gevoeld, en het is zeker zo dat al die oude teksten en al die oude kennis, zeer zeker opnieuw door mensen tot zich genomen zouden kunnen worden, want al die oude kennis, raakt ook oude kennisvelden in het eigen bewustzijn aan, waardoor oude kennis in zichzelf gewekt kan gaan worden en wanneer oude kennis gewekt wordt, opent zich daar ook iets anders in dat  bewustzijn; er opent zich dan ook een nieuw veld, een nieuw wijsheidsaspect in die mens in dat bewustzijnsveld vanuit een op kunnen nemen van nieuwe kennis in deze tijd.

Het is een koppeling die op dat moment gemaakt wordt, het is een soort van voedingsbron voor nieuwe kennis aan te nemen in deze tijd zo u dat kiest.

Het is zeker van belang om oude kennis, wanneer dat op zijn plek is, op de plaats waar u bent, over te dragen als mensen dat ook kunnen ontvangen.

Niet iedereen heeft in deze periode op dit moment innerlijk daar ook toegang toe. Het is belangrijk om juist daarin ook mensen te treffen, die zich wel weer opnieuw durven te openen voor al deze wijsheden.

Deze wijsheden die mensen weer allemaal innerlijk terug kunnen brengen tot dat wat ze innerlijk in zichzelf dragen, en wat zo enorm is weggeduwd wat vaak niet meer geweten wordt. Dus er wordt ook oude kennis in het eigen wezen gewekt, en juist door dit wekkingsproces, wordt daar ook iets collectiefs op gang gebracht, dus als u mij vraagt  is het van belang om opnieuw dit weer in het veld neer te leggen, zeg ik tegen u ja, dit is zeker enerzijds waar, maar het zijn ook veelal teksten in de tijdsgeest van toen, want ook wanneer u bijvoorbeeld naar de bijbel kijkt, is het een boek die vooral ook vanuit een heel ver verleden is opgetekend vanuit de tijdsgeest van toen.

Het is uiteraard in de loop der eeuwen vertaald om het weer begrijpelijk te maken, in het bewustzijn van de mensen ook in al die eeuwen.

Grondwaarheden

Altijd zijn daar grondwaarheden zichtbaar, altijd zijn daar collectieve grondwaarheden zichtbaar die ook altijd de reikwijdte blijven dragen van hun waarheid, van die ene waarheid.

Altijd zullen die waarheden overeind blijven in welk veld dan ook; in welk punt van evolutie dan ook, alleen de omschrijvingen van al die kennis, zullen veel mensen in hun bewustzijn van nu, niet direct meer aanspreken.

Het bewustzijn zal dan daar ook toe uitgerust dienen te zijn. Het is zeker zo dat die waarheden steeds opnieuw weer verkondigd kunnen worden, en ook verkondigd worden, net zoals de bijbel dat is of zoals andere geschriften nog steeds op die manier in de wereld worden neergezet.

Worden neergezet in de velden, in de morfogenetische velden, worden neergelegd waar ze al in besloten lagen vanuit eeuwen terug, maar op die manier weer vanuit de diepte in zichzelf naar de bovenkant, naar de bovenlaag van het veld worden getransformeerd.

Vanuit dat punt, worden mensen weer wakker  geschud op hun eigen kennis daartoe, en wanneer die kennis weer wordt geopenbaard in zichzelf, zal daarin weer een nieuwe poort in het bewustzijn zijn geopend.

Er  zal ook veel meer worden open gestaan voor nieuwe kennis die zich dan zal koppelen, aan die oude waarheden die steeds opnieuw weer een nieuwe gelaagdheid in zichzelf zullen dragen.

Deze gelaagdheid zal uiteindelijk uitkomen bij dat diepste punt van die ene waarheid; de weg waar de evolutie op af stevent.

Mijn zegen

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven