×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Werkers van het Licht worden uitgenodigd

 

Een grote collectieve groep op uw aarde is een groep mensen die het Licht reeds heeft erkend.

Niet als iets wat buiten hem of haar plaatsvond maar het wezenlijke Licht in het eigen Zijn heeft ontmoet.

En deze groep mensen heeft begrepen dat het Licht de verbinding maakt met de onvoorwaardelijke Liefde van het hart.

Deze groep mensen zijn de werkers op uw aarde die op dit punt van evolutie  worden uitgenodigd hun collectieve  daadkracht werkelijk vorm te geven vanuit de pijlers van  Licht en Liefde.

 

Want het is uw aarde die dit nodig heeft en het is uw aarde die deze mensen uitnodigt datgene werkelijk in de vorm te brengen wat de boodschap was, de boodschap van verspreiding van Liefde, de boodschap van verspreiding van Licht.  Niet als verhaal maar als een werkelijk daadkrachtig gegeven in het leven van alledag. De mens die dít begrepen heeft is de mens die dit leeft, is de mens die dit bewustzijn zodanig in zichzelf verankerd heeft dat deze mens Weet en Is en daardoor verspreid  en verspreid  en verspreid.

De mens die dit heeft ontdekt en die dit werkelijk heeft geintegreerd in het leven is de mens die aanraakt.

Is de mens die zo diep aanraakt dat daardoor het collectief onderbewustzijn van uw mensheid werkelijk tot een transformatie zal kunnen komen, tot heling zal kunnen komen. Want heling is hetgene wat uw aarde nodig heeft, heling op vele manieren in vele facetten. Heling kan alleen plaatsvinden daar waar gezien wordt waar wonden zijn, daar waar gezien wordt waar Liefde werkelijk ingezet kan worden.

Liefde onvoorwaardelijk, niet met voorwaarden.

Liefde gevend, uitdelend en verbindend. Want verbinding in het leven is het verbinden aan het leven zelf.

Daar waar de mens zich niet verbind aan het leven zal er geen leven mogelijk zijn. Verbinding vanuit het hart is wat van de mensheid gevraagd wordt. Verbinding zodanig vanuit het heldere bewustzijn en het helder durven weten van de verantwoordelijkheid als drager van het Licht. Als drager van deze grote kracht van liefde die steeds datgene bijeenhoudt wat schepping mogelijk maakt. Zie hierin uw eigen kracht. Zie hierin uw eigen grote scheppende energie en zie hierin ook dat daardoor alle onmacht wat is ingeklemd in het lijden van de mens losgelaten kan worden.Dat daarin de kracht van u, van u allen zodanig gebruikt kan worden dat er daardoor een werkelijke transformatie zal ontstaan.

Onmacht, twijfel  hoort bij  dat wat u was. Nú op dit punt wordt u uitgenodigd de mogelijkheid aan te nemen uw kracht werkelijk neer te zetten. Uw kracht zodanig naar buiten te laten stromen dat daardoor grote groepen mensen werkelijk zullen transformeren. Vanuit een onbewuste stroom vaak maar dit is niet  belangrijk voor u om te weten.Wanneer u alleen maar vanuit uw hart verbind end aanwezig bent in uw eigen leven en de noden ziet van uzelf, de verlangens ziet van uw eigen Ziel en de roep durft te horen van uw diepste kern is dat wat u in uw leven neer kunt zetten. Wanneer u werkelijk aandacht heeft voor dat wat u van binnen gevraagd wordt is de aandacht ook gericht op wat de wereld van u vraagt.

Voor het komende jaar en de komende jaren zullen u en grote groepen mensen met u werkelijk zeer bitter nodig zijn. Deze wereld zal steeds meer appèl doen op uw bewustzijn.

Zo wees u bewust van uw bewustzijn.

Wees Bewust in het Zijn.

Vanuit de Liefde, vanuit het Licht en vanuit de geboorte in uzelf wanneer u werkelijk durft te sterven vanuit het oude ik en durft toe te treden in het nieuwe stuk bewustzijn – in uw hart.

Laat los de angst, laat los de faalangst maar weet wanneer u in dit punt van kracht gaat staan werkelijk in u leven zult doen waarvoor u kwam. En wanneer u dit bereid bent te doen zult u werkelijk opnieuw geboren worden.

Als laatste wil Ik tegen u zeggen: Verbindt u met elkaar! Want vanuit de groepsverbinding zal het veld waarin de vernieuwing zich neer kan laten, een groot veld zijn waarin het ontvangen kan worden. Verbindt u met elkaar vanuit al uw kwetsbaarheid, vanuit al uw onzekerheden en vanuit al uw krachtpunten! Verbindt en zie elkaar! Bevrucht elkaar vanuit nieuwe impulsen! Wakker dàt in elkaar aan, wat ieders kwaliteit is, maak wakker in u zelf wat uw innerlijke kwaliteit is! Ga zien wie u bent en geef gestalte aan wat u bent!

Geef gehoor aan de roep van het hart! Verbindt u met elkaar! Verbindt u met u zelf! Verbindt! Schuil bij elkaar! Verbindt u! Verbindt u in liefde!

Mijn zegen.

 

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven