×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.itemlist

Deze nieuwe Tijd

Er zijn geheime genootschappen in uw wereld.

Er zijn geheime genootschappen op uw wereld

Tegelijkertijd is daar iets anders zichtbaar. Er zijn geheime genootschappen op uw wereld, zoals u allen weet. En ook daarin spelen enorme machtsprincipes. Deze grote machtsprincipes hebben alles te maken met dat wat er steeds onder macht in dwang, onder de duim gehouden dient te worden, als mensheid. Er wordt veel geëxperimenteerd op uw wereld, er zijn veel zaken die niet geweten worden. Het is ook onderdeel van evolutie, het zal gekend dienen te worden. Het is deel wat uitmaakt van een veel grotere evolutie dan u ooit zult weten.

 

Maar tegelijkertijd heeft dit zijn invloed op uw wereld. Er worden bepaalde zaken uitgedacht en uitgeprobeerd op uw aarde, die voelbaar gaan zijn, die ook zichtbaar gaan worden. En die stoffelijk daardoor zijn invloed doen gelden, waardoor het voor het collectief ook zichtbaar gaat zijn.

De jongeren..die in deze tijd zijn geïncarneerd….

 De jongeren in deze tijd, de jongeren  die in een periode zijn geïncarneerd als de huidige, zijn jongeren met een ander bewustzijn. Zij dragen een andere frequentie. Zij dragen een ander trillingsniveau. Het overgrote deel  – althans van deze jongeren –  heeft een energie in dit leven meegenomen die op den duur een heel belangrijke functie gaan krijgen in de transitie. Daar waar zij in deze tijd ook zijn ondergedompeld geraakt. En vanuit allerlei beperkingen toch hebben gedaan wat er gedaan moest worden binnen hun eigen vrijheidsbesef van nu, hebben zij stoffen ook tot zich genomen die de hersencellen op een bepaalde wijze zullen ondermijnen.

Een hoger uitzicht in deze chaotische tijd!!!

https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/een-hoger-uitzicht-op-deze-chaotische-tijd/

“De met Licht gevoede verantwoordelijkheid, van ieder mens,
de Christuskracht te verstoffelijken
In het alledaagse leven:

“Door met het eigen verbonden hart,
Het collectieve Hart te bevruchten,
Met Liefde, ontvankelijke Liefde
In bewogenheid met het Leven en Zijn bedoeling erachter..
Loskomend uit verdwazing,
Gaande naar gerichtheid,
Kosmische verschuivingen
Andere verbindingsdraden
Zijn vrijgekomen..

Daar, waar het Licht steeds meer vermogen krijgt,
Zal duisternis zichtbaarder zijn,
De Christuskracht
Zal deze 2 schijnbare tegendelen,
Verbinden tot 1 transformatiepunt,
Uit Liefde, door Liefde, om Liefde

Laat uw systeem zich verheffen
Om zich in al zijn cellen te herinneren :
Via Mij en o.a. Mijn ogen kijkt de Christus de wereld in,
Om stoffelijk te manifesteren,
Liefde ..

In het Hart groet ik U !


 

Her-ijking in deze hectische tijden ??

Overwegingen in Stilte  .........

Hoe sta jij erin momenteel, vanuit jouw Schaduwkant (angst-wantrouwen) of jouw Lichtkant  (Hart-vertrouwen) ??

Alles kan maar…

Laten we ook eens anders kijken , b.v. naar de grote mogelijkheden tijdens deze Coronavirus..

Mogelijkheden, ?? hoor ik je denken…

Jazeker!

En ze zijn zo zichtbaar voor ons allemaal :

1) De hernieuwde aandacht en zorg voor elkaar,

elkaar te spreken en te zien..verbindingsherstel in empathie 

2) De overrompelende mediaberichten, en alles wat er tot jouw energievelden komt, hoe absorbeer jij en handel jij dit ?

3) Het glasheldere besef van collectiviteitsverbinding en zijn beïnvloedingskracht… zie hamstergedrag (want wie zei er als 1e dat straks alles op zou zijn )?De kracht hierachter kunnen we dus ook anders inzetten, als we een andere samenleving willen creëeren ..met elkaar

4) Kun je zien hoe jij ermee omgaat , kun je dat vanuit stilte in alle beroering ?  Doe je dit vanuit je ego of Ziel .. maw ik of wij ?

Kijk eens echt naar jezelf in Liefde, zonder oordeel  maar nieuwsgierig   !

5) Voel je sterke overlevingsdrang vanuit   jouw bange menszijn of… volg je de aanbevelingen op zonder paniek maar met vertrouwen ?

Mediteer hierover ajb en ZIE jezelf en de enorme groeimogelijkheden , ze zijn er legio..

Graag jullie reactie..en schrik niet van jezelf …. ieder mens heeft bagage !!

In diepe verbondenheid met jou vanuit Universele Liefde !

BerryVincenta

 

Legers van Licht

   Legers van Licht’       Deel 1  . Via Berry  Vincenta.

Laten alle Lichtwerkers op dit moment zich het volgende ten diepste realiseren:

Er is een diepe Lichtconnectie gelegd in de wereld, mondiaal van binnenuit om de Aarde heen en verbonden met Kosmische energievelden die het totale Lichtveld op een hogere frequentie zullen gaan brengen, ook in de mensen zelf.

Wees jullie bewust van het volgende: het Licht is sterk, het Licht is krachtig. Maar het Licht wordt op dit moment, op verschillende punten op jullie aarde vanuit de dwingende schaduwpunten aangevallen. Het is dus zaak om heel goed te blijven voelen  hoe de connecties aanwezig zijn in jezelf- iedere dag - waarin jullie ook heel duidelijk  door Ons wordt gevraagd,  dit zelf steeds opnieuw weer  tot stand  te brengen…

Waarin We ook heel duidelijk  aan jullie Lichtwerkers van het Leger van Licht willen vragen: kijk naar je eigen Lichtverbindingsdraad,jouw basisenergie en houdt deze heel levend!!! Houdt deze Lichtenergie levend in je Hart, in je basis, in je eigen kruinenergie en in de verbinding die je legt met jouw hoogste bewustzijn. En met Ons.

Deze energie is belangrijk omdat de kracht van de bundeling van dit Lichtnetwerk  uiteindelijk een enorm Krachtveld zal blijken te zijn ten opzichte van de Transformatie, van alles ,wat zich nu vanuit die schaduwpunten zo diep opdringt…

Besef, er  IS werkelijk een oorlog aan de gang! Het net wil zich sluiten..

Als jullie dit heel diep in jezelf beseffen wanneer je dit hoort, vol van bewustzijn  zullen jullie ervaren :ja,ook daarin is heel zichtbaar: een enorm tegendeel voor dit Licht zoals schaduwen , angst, negatief geaktiveerde velden,lage trillingen ….  en dat de Kracht van dit Licht dus nog veel meer aangemoedigd dient te  worden!!   Zodra iedere Lichtwerker zich  heel diep innerlijk heeft overtuigd, bij het begin van de dag, dat de verbinding levend is…. En deze verbinding steeds meer dient te worden bekrachtigd vanuit die heldere Hartintentie, vanuit de allerhoogste Liefde ingebed in een diepe innerlijke rust, door het weten dat het Licht uiteindelijk zijn werkelijke bestemming vindt in deze nieuwe Transformatie.

Weest dus allen hier duidelijk bewust van, zeer geliefde Lichtwerkers!  Zonder jullie Levende Lichtwerk zouden wij het moeilijker hebben, daar jullie de vormgevers zijn en handen en voeten geven aan dit werk op jullie Aarde.

In diepe dankbaarheid groeten Wij ..

‘Legers van Licht’  Deel 2

Ook het volgende wil ik jullie verduidelijken. Jullie als werkers van Licht, als werkelijke  Legers van Licht die nu aanwezig wilden zijn in die enorme collectieve aanvaarding  en Transitie van deze tijd… en die hun werkzaamheden, zowel individueel als collectief plaats laten vinden! Jullie zijn o zo belangrijk in de periode die NU plaats vindt. Voel je belangrijk in dit gezamenlijke werk..

De kracht vanuit jullie als Legers van Licht is zo groot en wanneer jullie ook weten hoe dankbaar Wij zijn aan deze kant van de sluier voor al die inzet die ieder vanuit zijn eigen Licht  plaats laat vinden.. jullie willen duidelijk aanwezig zijn, zodanig dat het Licht daardoor ook werkelijk in de nieuwe vormwereld  op deze Aarde zal kunnen zijn , en uiteindelijk zijn bestemming zal vinden in de volgende stap van Evolutie!

Jullie zijn belangrijk. Jullie werk is belangrijk en wij zijn o zo dankbaar voor dit zo belangrijke werk. 

De volgende stap in dit vanuit de Krachtige Legers van Licht zal dienen te zijn, dat het Lichtnetwerk zich steeds meer zal sluiten. Het zal steeds meer een enorm gebundeld Veld van Licht blijken te zijn en … bestand tegen alles wat het op welke wijze dan ook wil bedreigen. Bestand tegen alles wat dit Licht op welke wijze dan ook wil infiltreren.

De kracht van dit veld zal uiteindelijk zo groot zijn, dat er geen tussenkomst meer mogelijk zal zijn. Omdat jullie vanuit jullie collectieve verbondenheid als Legers van Licht zijn gaan staan, vanuit een heel diep innerlijke herinnering in de gezamenlijke Zielafspraak: dat het  NU tijd is, dat de tijd is gekomen om dit gezamenlijk te doen. In bewustzijnsconnectie en Lichtdraden verbonden..

.En nogmaals: Deze energie zal steeds levend moeten worden gehouden, zodat het  zich als cirkels van Licht steeds meer zich  uit zal breiden. Zowel uit de diepste  Bron van de Aarde als op  en om de Aarde,  verbonden in  de hoogste Kosmische Lichtvelden.

Daaruit zal uiteindelijk steeds energie in connectie blijven stromen. Maar dat kan alleen maar omdat jullie zijn opgestaan als Legers van Licht en jullie werkzaamheden iedere dag zo trouw uitvoeren. Blijf dus staan, vanuit dat Veld. Laat het niet wegebben op een soort van heel oude trilling dat het al gedaan zou zijn… 

Nee deze tijd vraagt  steeds opnieuw alert aanwezig te blijven in het gezamenlijke Lichtwerk wat gedaan wordt door jullie allen.

Wij staan naast jullie allen.

Wij zegenen en brengen jullie Onze hoogste Liefde en diepste dankbaarheid.

Amen.

 

 

 

 

 

 

 

Meditatie /Visualisatie voor de “LEGERS VAN LICHT”

In Liefde herdenk ik mijzelf,

In de oude Tijd, de oude Wereld

Herdenk ik dankbaar mijn kostbare levens

Met zoveel gouden leermomenten

Met zoveel Zielepijnen

Gebutst ,geschaafd maar..

 

Verenigd NU

Met mijn Zelf, mijn Licht, mijn Liefde

En met jou en jou en jou en jou….

Sta ik

Op de overgangsbrug

Naar de nieuwe Wereld

We zijn al over de helft, 

Kijk maar…voel maar en omarm

 

Het ChristusHart is geopend voor ons

Liefdevolle armen strekken zich naar ons uit

Wachtend

Op…………..ZIJN LEGERS VAN LICHT

Werkzaam en verenigd

In Zijn Naam verbonden

Amen

 

Lichtwerkers opgeroepen ( Meditatie)

 

Keer terug naar de Zetel van jouw Ziel en zie dan, jouw eigen grootsheid

voorbij de angst

In puurheid van liefde die  alles in de Schepping verbindt

En bekrachtigd door jouw hoogste Licht

Heelt ..

Deze energievelden laten ook zien:

Ik BEN die alchemist, die medecreator door het Godsdeel in mijzelf

Die bij wil dragen

Aan deze enorme verandering/transitie en kanteling in het bewustzijn!!!

 

Geef dit aandacht in rustige meditatie en afstemming in jouw Hart,

Geef de kern van dit virus andere informatie 

en leg jouw hoogste Liefde hierin als opdracht om dit collectief te verspreiden

Als enorm verhoogde trillingvelden

in ringen van Licht door en om de Aarde heen in grote transformatiekrachten

Verbinding makend met grote groepen Lichtwezens die ons bijstaan

Verbonden met de diepe Liefde in het Hart van Gaia

Zij, die opnieuw barensweeen heeft

Om de andere Wereld geboren te laten worden !

 

Laten we krachtig  in dit Licht samenwerken ..weet van jouw Kracht..

 

BerryVincenta

Wat vraagt deze veranderende tijd van ons??

WAT VRAAGT DEZE VERANDERENDE TIJD VAN ONS?

Zoals U al eerder heeft gehoord is dit een zeer belangrijke tijd voor ieder mens en niet alleen ieder mens op deze aarde maar ook de mensen in deze Schepping, alle Zielen, alle Lichtwezens in deze Schepping .
Er is veel momenteel gaande op Uw Aarde en het heeft alles te maken met dat de Grote Verandering, zoals al zolang is aangekondigd, al bezig is.
Dat maakt ook dat er heel veel CHAOS is ontstaan. Chaos in het Bewustzijn van mensen, chaos in verhoudingen tot elkaar, chaos in het eigen denken in het eigen leven en vooral ook chaos in het eigen onderbewustzijn. Ik zal U dit (later) toe gaan lichten. Er is veel nieuw Kosmisch Licht, nieuwe Kosmische instroom, er is heel veel Licht wat op dit moment op uw Aarde aan het binnenstromen is.
En daar waar Licht is ziet men duisternis.
Daar waar Licht is ziet men niet alleen maar licht maar ook datgene wat in het duister verborgen lag en daardoor wordt zoveel in waarheid gebracht.
Maar  wat in waarheid gebracht wil worden, zal zich vanuit alle macht verweren en het verweren hiertegen is ook onderdeel van de chaos, want daar waar de mens die in duisternis leeft, geprikkeld wordt door Licht zal de angst nog veel dieper zijn omdat die zichzelf leert zien in dat wat nog niet in overeenstemming is met zijn eigen innerlijke eenheid.
Het heeft alles te maken met dat de duwkracht vanuit de Kosmos, evolutiedrang is en deze evolutiedrang duwt in ieder Bewustzijn.
Laat ons kijken naar de wereld van nu; Alles wat daar plaats vindt en waar U allen collectief deel van uit maakt raakt U, bewust of onbewust. Het raakt ook altijd een deel in oud bewustzijn, in Uw eigen oude geschiedenis, en al deze oude trillingen zijn in deze periode onderhevig aan dit Licht. En vragen van een ieder van U, schoonmaak te willen houden in dit wat nog uit hele oude karmische trillingen bestaat. Want de wereld wordt op dit moment doorlicht van een nieuwe frequentie, en deze nieuwe frequentie zal het bewustzijn van mensen op een ander Veld brengen.

We zijn in een overgang, de Aarde is in barensweeën, en ieder mens die zijn eigen Licht heeft herkend, zal daar ook zijn eigen medewerking aan verbinden vanuit het Hart. Daarom is het ó zo belangrijk dat ieder mens die wil horen, zijn eigen onderbewustzijn en zijn eigen karmische oude overtuigingen nogmaals onder dit Licht wil gaan zien en vooral ook de moeite wil nemen dit te gaan TRANSFORMEREN.

Wereldvrede heeft te maken met heel veel verschillende aspecten en heeft vooral ook te maken met de manier waarop de mensen deze wereld bevolken. Daar waar vrede steeds onderhevig is aan allerlei persoonlijke voorwaarden zal wezenlijke en werkelijke vrede nog niet kunnen wortelen.

Collectieve angst heeft vooral in de eerste instantie te maken met de eigen persoonlijke angst. Wanneer de eigen angst onder ogen wordt gekomen en wordt begrepen dan ontstaat daar iets nieuws en kan, doordat er collectief ook zoveel angst op elkaar wordt geprojecteerd, datgene wat dan binnen stroomt een minder grote plek krijgen.
De collectieve angst die momenteel speelt heeft vooral ook te maken met een soort van onderhuidse infiltratie op al die angstvelden. Mensen wordt ook angst aangepraat.

Wat gaat er gebeuren met de Multimedia-wereld waarin veelal mensen zich zo afzonderen?

Wanneer u kijkt naar deze ontwikkeling dan ziet u daarin ook wat het resultaat kan zijn als mensen uit een soort van verbinding stappen. Zij verkeren dan volkomen in hun eigen illusionaire wereld. Het is dan ook voor een bewust mens van belang om  daar iets anders tegenover te willen zetten.

Wanneer u kijkt naar het verschil tussen mannelijke en vrouwelijke energie dan ziet u daarin een groot verschil. Maar u weet ook dat iedere man een vrouwelijk deel in zich kent en dat in een vrouw een mannelijk deel zich huisvest.

Het is belangrijk om  in deze tijd ook heel goed te kijken naar dat wat u mij vraagt. En het is zeker zo dat er in deze periode veel meer vrouwen uiteindelijk op gaan staan vanuit dat wat ze innerlijk vertegenwoordigen. Ze willen meehelpen de nieuwe tijd te baren. Ze willen meehelpen datgene vorm te geven wat innerlijk gekend wordt door hun eigen intelligente hart.

Heeft verhoging van Frequentie/Trilling/Bewustzijn, gevolgen voor het lichaam?

Dan heb ik daarop volgend een andere vraag: als u het heeft over verhoging van bewustzijn, verandering in frequentie, dan weet ik dat de gevolgen daarvan lichamelijk vaak heel lastig kunnen zijn en dat het lichaam, het stoffelijk lichaam op alle mogelijke manieren lijkt tegen te werken aan juist die verhoging van het bewustzijn. Is er een manier om anders in het leven te staan qua voeding, beweging, denken of wat dan ook, waardoor je het voor het stoffelijk lichaam makkelijker kunt maken.

Antwoord:

Het heeft alles te maken met de bereidheid van uzelf dit onder ogen te komen, dat dit iets is, dat op dit moment wereldwijd in mensenlevens speelt. En natuurlijk heeft het hele grote beïnvloeding van het fysieke lichaam tot gevolg.

De invloed en de reikwijdte daarvan zullen zeer groot zijn. Maar de invloed van het lichaam van dit moment is heel voelbaar in de vorm dat heel veel mensen andere klachten zullen ontwikkelen, dat veel mensen innerlijk ook voelen dat zij veel sneller vermoeid zijn, dat mensen veel meer rust nodig hebben. Dat er veel meer is wat er uiteindelijk op dit moment ook zo zichtbaar is, bijvoorbeeld door hele zware ziektebeelden waarin mensen op een versnelde manier iets aan het uitwerken zijn vanuit hun innerlijk en eigen karma.

Daarin kunt u ook zien dat er lichamelijk ook heel veel beïnvloeding is, waardoor de mens als het ware wordt aangespoord om heel duidelijk te kijken naar waar hij op dit moment staat.   

 

Hebben wreedheden ten opzichte van de mens een functie?

Wanneer de stem van het Hart het Licht zal doen verspreiden, zal het duister zich uiteindelijk verwijderen.

 

Welke functie hebben wreedheden ten opzichte van de mens? Per definitie is de mens ook degene die deze wreedheden veroorzaakt. En wanneer er wordt gekeken vanuit een collectief bewustzijn/vanuit een collectieve verbondenheid, dan bent u daar allemaal onderdeel van, of u dat nou wilt of niet. Datgene wat ten uitvoer wordt gebracht in al die uitersten van wreedheden, is een enorm uiterste van negatieve energie..

Van verbreking naar verbinding

Het leven in zijn huidige staat, de wereld waarin u leeft is een wereld die lijkt te scheuren aan alle kanten. Het is een wereld in een hele diepe groeibeweging. En alles wat daar beweegt op die wereld, daarmee bent u innerlijk verbonden . De verbreking die zo zichtbaar is in zovele landen bij zovele volkeren raken een ieder in het hart, raken ook de mens die zich nog niet zo bewust is van het collectief onderbewustzijn waarin een ieder verbonden is. Maar juist al datgene, wat zo in een verscheurdheid in het leven moet zijn, zal uiteindelijk terugkeren naar verbinding.

Uw Bewogen Hart wordt gevraagd!

21 december 2014

Uw Bewogen Hart wordt gevraagd.

Uw bewogen hart wordt gevraagd niet alleen voor uzelf, wordt gevraagd voor de wereld. En wij vragen u nu uw bewustzijn  en uw hart totaal te willen openen voor datgene wat wij hierover willen delen met u.

De wereld is een wereld die in een soort van verwarring verkeert. Er is veel verandering. Er is veel verandering juist omdat de trillingen in de wereld zich aan het verhogen zijn. Maar daar waar hogere frequenties werkzaam zijn, wordt ook de onderstroom geactiveerd. En juist datgene wat er nu allemaal zo zichtbaar is in de wereld waarin u allen leeft, ziet u wat deze onderstromen laten zien. Vele zielen offeren zich in deze tijd om zichtbaar, collectief zichtbaar te maken wat daar leeft in heel veel groepen mensen, in hun onderbewustzijn.

De innerlijke en uiterlijke verandering binnen de huidige tijds­frequentie.

………..Je zult ook innerlijk een nieuwe kracht voelen ontwaken. Mensen die door de kracht van de groepsverbinding weten van hun eigen taak hierin, bewust of onbewust, zullen nu datgene mogen en willen uitwerken …….Mensenzielen die elkaar herkennen in deze tijd op aarde zijn Zielen die weten, DE TIJD IS DAAR!!!!........

De Code van deze Nieuwe Tijd. Eenheidsherinnering

Ten eerste wens ik u, dat U uw eigen nieuwe code via  deze  channeling op zult sporen. De overkoepelende code van deze nieuwe tijd in uw aller leven, de frequentie om via onthechting van naar verbinding te gaan.

Wanneer ik dit uitspreek in uw systeem, uw bewustzijn, dan wordt daar onmiddellijk iets geactiveerd in u, want u herkent dit heel diep in uzelf. U weet vanuit een heel oud weten, dat deze code ,die in het veld van deze nieuwe wereld deze nieuwe tijd is ingeprent, als een nieuwe intentie in het hart der mensen, werkelijk herkend zal worden. Iedere dag opnieuw. Deze weg, om via onthechten, naar verbinding te gaan, is een weg die zich op vele lagen in het dagelijks leven zal doen herkennen. Gehechtheid aan allerlei zaken vanuit uw eigen levensgeschiedenis, vanuit uw eigen evolutiegeschiedenis als mens, individueel, draagt vele gehechtheden.

Crisis, winst of verlies ook in uw leven?

Crisis, winst of verlies  ook in uw leven?

Wanneer de mens werkelijk naar crisis zou kijken, dan zou die tot de conclusie komen dat het een woord is die iets oproept in een mens van angst, die iets oproept   van iets los te moeten laten wat dierbaar is geworden. Crisis is ontstaan op basis van allerlei structuren  van angst en macht, is wrijving tussen 2 delen... Door crisis op angstbasis ook opnieuw te vertalen, betekent dit voor een mens verlies. Verlies van energie, verlies van het juiste zicht op zichzelf, verlies van dat wat zijn innerlijke kracht in zich draagt. Want crisis zoals u deze  heden ten dage kent, is niets anders dan een enorme bewustzijnssprong….

De betekenis in deze tijd van een werkelijk bezield leven.

Dat wat bezield leven is, is iets wat nog niet ieder mens op deze wereld heeft begrepen.

Er worden heel veel betekenissen gezocht voor het eigen leven.

Er worden veel betekenissen gezocht, voor dat wat in het eigen leven plaatsvindt.

En alles waarop dan antwoorden in een mensenleven wordt gegeven, raken vaak nog niet ten diepste dat wat vanuit de ziel bedoeld wordt.

En ik ga u dat toelichten.

 

 Welk gezamenlijk doel kan mensen doen samenwerken in plaats van elkaar te bestrijden?

Het gezamenlijke doel van U allen is een doel wat ook vooral  te maken heeft met een enorme diepe samenleving te creëren; een samenleving die met gezamenlijkheid te maken heeft, een samenleving die te maken heeft met elkaar te inspireren tot hoogste hoogten van de eigen talenten te komen, maar ook een samenleving die heeft te maken met het gezamenlijk onder ogen kunnen komen van dat wat er ook vanuit de verbondenheid in kracht gedaan kan worden aan vernieuwing, aan nieuwe impulsen vorm te geven.

DEZE NIEUWE TIJD NA 21-12-12 ( Lezing)

Deze nieuwe tijd kent heel veel verschillende facetten. Er is door heel veel mensen naar deze dag, naar deze datum, toegeleefd vanuit een hele diepe  innerlijke hoop, dat het leven werkelijk zou keren.

Dat het leven vanaf vandaag werkelijk die oplossingen zou bieden die het leven, dat soms ook niet een gemakkelijk leven is, zouden helpen keren. Deels is dit energetisch voor een bepaald deel waar, anderzijds is het ook een manier geweest juist vanuit dualiteit daarover na te denken. En ik leg u dit uit.

Datgene wat momenteel plaatsvindt in deze schepping, is een verhoging van energie; is een aanhaking van een nieuw frequentieveld die alles wat leeft en alles wat bewustzijn heeft, alles in deze schepping, ráákt. Ráákt in bewustzijn, maar ook  raakt in onderbewustzijn, ráákt in het totale leven. Verheft, en dat wat verheven wordt in dit leven heeft toch een basis nodig. De basis die nu van u allen in dit leven wordt gevraagd is een hele, sterke krachtige aardebasis te creëren waarop deze nieuwe velden zich ook werkelijk neer kunnen laten.

Zullen nieuwe relaties in de nieuwe tijd van vorm gaan veranderen.?

Nieuwe relaties in de nieuwe tijd zullen zeker veranderen ook qua vorm.

Nieuwe relaties  in de nieuwe tijd zijn vooral relaties  gebaseerd op het herkennen van elkaar in bewustzijn .

Nieuwe relaties in de nieuwe tijd zullen daardoor ook in een soort van andere samensmelting komen, die ook maken dat er ook in de vorm van de relaties iets zal veranderen.

De morfogenetische velden in de nieuwe tijd

Waar zitten in de nieuwe tijd de morfogenetische velden en bedoelt u dan in het mens-zijn of in het dier-zijn?

Morfogenetische velden, zoals u mij dat vraagt, zullen altijd de velden zijn waarop de mens, die incarneert, zich beweegt. Datgene wat er binnen de morfogenetische velden aan energieën ligt opgeslagen , zijn allerlei voedingsbodems, die vooral vanuit het bewustzijn gezien ook de enorme kracht vertegenwoordigen om te voeden.

Leren kijken vanuit nieuw bewustzijn

 

Als ik probeer de bereidheid te hebben om steeds te kijken vanuit het nieuwe bewustzijn, zal zich dan ook aan mij gaan ontvouwen waarvoor ik gekomen ben?

 

Het ontwaken is al begonnen. Het werkelijke ontwaken is individueel  vooral ook afhankelijk van hoe ieder mens daar zelf in staat en mee omgaat.  Wanneer U begrijpt dat ontwaken daarin een belangrijke factor van een vernieuwd leven betekent, dan begrijpt U ook dat het niet vanzelf ontstaat. Het ontwaken in uw eigen bewustzijn zal steeds als een soort van energielaag in Uzelf zich laten gevoelen wat aandacht vraagt; aandacht om naar binnen te keren, aandacht om stil te zijn in het Zelf, aandacht om werkelijk stil en leeg te zijn in het rumoer van deze wereld. U op dat moment zo te verbinden met uw eigen essentie, in uw eigen hart, dat u vanuit die stilte heel duidelijk een vertrekpunt kunt voelen, de wereld weer in te stappen vanuit de verbondenheid met uw eigen essentiële waarheid.

 

De vernieuwing zoals aangegeven is eigenlijk een vernieuwing die  al heel lang  speelt in de wereld en in deze schepping. Maar wat er nu op dit moment aan het samenkomen is, zijn allerlei energiestromen die zich uiteindelijk tot één punt gaan richten. En juist doordat al deze verschillende gelaagdheden van energiekrachten samen gebundeld gaan worden, zal dit een zo diepe im- en explosie veroorzaken op alle lagen in deze schepping, dat er daardoor een opschuiving zal plaatsvinden in het totale evolutiepatroon. Het patroon van de evolutie zal gewijzigd gaan worden.

 

 

Voor velen op uw wereld is het van het grootste belang zich bewust te worden van zijn eigen plaats en plek in het geheel. Het bewustzijn op uw wereld wordt op dit moment onder een grote druk ervaren. Dit alles heeft te maken met de versnelling in de energetische samenstelling van Kosmisch  Bewustzijn waar de mensheid als een deel van uitmaakt.

Druk op het Bewustzijn in deze tijd. Deel 3

 

Kosmisch Bewustzijn

Voor velen op uw wereld is het van het grootste belang zich bewust te worden van zijn eigen plaats en plek in het geheel. Het bewustzijn op uw wereld wordt op dit moment onder een grote druk ervaren. Dit alles heeft te maken met de versnelling in de energetische samenstelling van Kosmisch  Bewustzijn waar de mensheid als een deel van uitmaakt.

 

 

Deze grote vooral innerlijke maar ook zichtbaar uiterlijke druk wordt heden door veel mensen ervaren.

Zoals gezegd ( zie eerdere doorgeving)  heeft dit te maken met een grote nieuwe Kosmische Energie-instroom die inwerkt op het Totale Bewustzijn.

Een nieuwe, duwende Beweging.

Het dwingt een ieder zijn echte Bewustzijns-wortels recht te doen als naakte realiteit in het NU.

 

Druk op het Bewustzijn in deze tijd. Deel 2

 

De druk die momenteel voelbaar is, is een druk die vooral in het hele wereldbewustzijn wordt gevoeld. De druk heeft vooral te maken met het indalen van een nieuw deel van kosmische energie, die een enorme indruk in de wereld zal achterlaten. De kracht die achter deze nieuwe energiebronnen ligt zullen op vele mensen die gevoelig daar voor zijn werkelijk fysiek maar ook geestelijk kunnen worden ervaren en wórden ook als zodanig ervaren.

 

Deze nieuwe tijd in een cyclus van deze evolutie is een tijd waar velen van u naar hebben uitgekeken. Niet allen vanuit ontspanning, maar velen vanuit angst. Vele volkeren hebben deze zogenaamde eindtijd al voorspeld. Maar deze eindtijd is niet een eindtijd zoals deze door mensen met angst wordt vertaald. Angst is in deze niet anders dan onwetendheid en nonbewustzijn.

 

Vraag: Ik heb een vraag over de communicatie, wat ook aansluit op wat U gezegd heeft.  U had het over een andere taal in de communicatie vanuit dit pad, vanuit dit nieuwe pad vanuit een nieuwe trilling. Mijn vraag is:  hoe kan het zo vloeiend mogelijk afgestemd worden in de communicatie naar de mensen die ook deze frequentie zoeken om mee te kunnen trillen op de nieuwe frequentie op de aarde?

 

Illuminatie en de Mensheid

Vraag:

Veel wordt momenteel zichtbaar van de zgn “ illuminatiegroep’ waar veel prominenten bij schijnen te horen. Hun doel zou zijn, de wereld en Mensheid volledig te ondermijnen, te controleren en uiteindelijk te vernietigen...

Het woord “illuminatie’ riep bij mij de associatie op van licht. En licht maakt zichtbaar.. niet alleen nu , maar altijd al..! Wat maakt het NU dan zichtbaar ? En..HOE kan de mensheid omgaan met deze enorme golven van ‘ tegenkrachten ‘ ??

 Open uw hart voor het Kosmische Hart. Deze Aarde als grote Entiteit

Deze nieuwe tijd in een cyclus van deze evolutie is een tijd waar velen van u naar hebben uitgekeken. Niet allen vanuit ontspanning, maar velen vanuit angst. Vele volkeren hebben deze zogenaamde eindtijd al voorspeld. Maar deze eindtijd is niet een eindtijd zoals deze door mensen met angst wordt vertaald. Angst is in deze niet anders dan onwetendheid en nonbewustzijn. 

Juist de eindtijd zoals deze inluidt is een eindtijd die een einde zal inluiden van een bepaalde cyclus van ontwikkeling. En de cyclus van ontwikkeling in deze bewustzijnslaag volgt zijn einde en daarin zal uiteindelijk een volkomen nieuwe fase aan gaan breken. En deze nieuwe fase zal door ieder mens letterlijk in zichzelf kunnen worden ervaren. Juist deze eindtijd, die, zoals u allen weet, december zal vallen, is een eindtijd die zich niet plotsklaps in uw bewustzijn zich neer zal laten. Maar er is al heel lang naar toe gewerkt. Al eeuwen lang wordt er naar deze datum toegeleefd, onbewust of bewust, maar er is altijd een deel van uw aller bewustzijn wat weet heeft van deze eindfase. 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven