enfrdeitptrues

 Open uw hart voor het Kosmische Hart. Deze Aarde als grote Entiteit

Deze nieuwe tijd in een cyclus van deze evolutie is een tijd waar velen van u naar hebben uitgekeken. Niet allen vanuit ontspanning, maar velen vanuit angst. Vele volkeren hebben deze zogenaamde eindtijd al voorspeld. Maar deze eindtijd is niet een eindtijd zoals deze door mensen met angst wordt vertaald. Angst is in deze niet anders dan onwetendheid en nonbewustzijn. 

Juist de eindtijd zoals deze inluidt is een eindtijd die een einde zal inluiden van een bepaalde cyclus van ontwikkeling. En de cyclus van ontwikkeling in deze bewustzijnslaag volgt zijn einde en daarin zal uiteindelijk een volkomen nieuwe fase aan gaan breken. En deze nieuwe fase zal door ieder mens letterlijk in zichzelf kunnen worden ervaren. Juist deze eindtijd, die, zoals u allen weet, december zal vallen, is een eindtijd die zich niet plotsklaps in uw bewustzijn zich neer zal laten. Maar er is al heel lang naar toe gewerkt. Al eeuwen lang wordt er naar deze datum toegeleefd, onbewust of bewust, maar er is altijd een deel van uw aller bewustzijn wat weet heeft van deze eindfase. 

 

Daarom is het nu ook werkelijk zo dat al datgene wat op de spits wordt gedreven op uw aarde, dat daarin ook een eindtijd in zicht is omdat er nog vele zaken die zichtbaar zijn geworden ook uitgewerkt dienen te worden op die oude velden voordat het nieuwe kan ontvangen. Juist daarin is het ook van belang dat wanneer u dat proces naar uzelf toetrekt dat u kunt zien hoe belangrijk het is om afscheid te nemen van het zogenaamde oude leven. Er is veel gewerkt ook achter de niet-waarneembare wereld om juist deze cyclus tot een goede voleinding te kunnen brengen, velen op uw aarde zijn daartoe geïnspireerd. Maar juist al deze inspiratiebronnen hebben niet allemaal hun weg kunnen vinden, eenvoudigweg omdat mensen veelal achter elkaar aanlopen, vooral wanneer er velden van angst worden gecreëerd. Wanneer de mens zijn eigen zelfbewustzijn daarop had geplaatst had hij of zij iets anders kunnen ervaren. Maar juist door de angst daartoe een hele grote rol te laten spelen is er een enorme negatieve spiraal ontstaan ten opzichte van dat wat gaat gloren. 

Als ik het u kosmisch uit moet leggen zou ik u het volgende kunnen zeggen. 

Er verschuift iets groots, er verschuift iets groots in het grote bewustzijnsveld. En dit grote verschuiven treft niet alleen u allen als mens, treft ook uw planeet, treft ook dit zonnestelsel. Het zal niet met het blote oog direct waarneembaar zijn, en toch zal het zijn invloed doen gelden. Want juist de invloed van deze nieuwe inspiratiebronnen, de invloed van deze nieuwe bewustzijnsfrequentie zal dat raken in uw eigen hogere bewustzijnsvelden, dat u daardoor ook een andere perceptie van leven krijgt, een andere manier van waarnemen, een andere manier van waarnemen van uzelf in het leven en daardoor ook in de verbinding tot deze collectieve schepping. 

Wanneer u vanuit dat punt uiteindelijk zult leren te kijken, dan zult u ook begrijpen vanuit dat bewustzijn, dat al die oude velden u een enorme dienst hebben bewezen. En dat al die velden doorleefd zijn tot in de uitersten van hun uitersten. In juist in die uitersten wordt nu in uw wereld zodanig nog gestreden dat juist daardoor alles op de spits wordt gedreven daardoor het kan exploderen in zichzelf uit zichzelf, een implosie via explosies uiterlijk. En wanneer u kunt begrijpen dat er daardoor iets volkomen nieuws kan ontstaan dan zult u ook zien dat het een bedoelingsfactor heeft. Want dat wat blijft sluimeren vanuit het oude leven, dat wat blijft sluimeren vanuit de oude tijd zal dan anders meegenomen worden in die nieuwe cyclus. En daardoor zal het zich totaal anders gaan vertalen. 

Het zal daar niet meer dezelfde manier van verbinding kunnen maken zoals het u nu bekend is in uw eigen leven. Met andere woorden, als u iets gebeurt in uw leven vanuit emotionele lading, vanuit onbegrip, vanuit angst, dan kan het zich nog steeds koppelen aan een veld in u wat vertrouwd en bekend is en vanuit dat veld kunt u daarmee werken. Op dat moment waarop de totale omslag zijn plek heeft ingenomen, zal deze koppeling en verbinding een hele andere geladenheid zijn. En zal daarin in het begin ook een stukje vervreemding voelbaar zijn waardoor u innerlijk allen individueel zullen ervaren hoe het is om anders emoties te voelen, hoe het is om vooral anders in gevoel te staan, hoe het is om anders in kosmisch gevoel te staan. 

Want u allen zult toegang krijgen tot een veel groter bereik van het gevoelscentrum in uzelf. En dit gevoelscentrum is zodanig zichzelf aan het ontplooien op dit moment in deze evolutie, dat daardoor al het oude uit uw oude leven en de oude lagen juist daarin ook zullen verdreven worden. Alles duwt in deze schepping, alles wordt opgeduwd. Iets vraagt een plaats. En dat wat plaats vraagt, vraagt ook werkelijk een plaats in te kunnen nemen op daar waar ruimte is. En daar waar geen ruimte zal zijn zal ruimte worden gemaakt. Alleen omdat het de bedoeling is, alleen omdat het volkomen binnen deze scheppingskracht de bedoeling is die plaatsen te vullen met deze nieuwe energielagen. 

Deze energiebronnen zijn zeer gekoppeld met hogere kosmische energielagen die juist hun inspiratie via een nieuwe manier op uw wereld binnen zullen laten. Het zal niet meer alleen druppelsgewijs zijn, het zal zich in grote getalen aan uw eigen ogen  voordoen. 

Uw eigen Hogere bronnen.

 U zult voelen hoe het is om zelf toegang te krijgen tot uw eigen hogere bronnen waardoor uw eigen denken, uw eigen mentale kracht werkelijk naar de hogere mentale kracht zal worden getrokken. Waardoor u zichzelf niet meer naar die ondergebieden toeduwt, vanuit het oude denken, omdat het oude denken dan vervangen zal zijn door de nieuwe manier van de mentale gerichtheid. Wanneer uw denken op die manier zich zal koppelen, zult u uw hele cel-systeem, uw hele DNA-systeem, uw hele zijnssysteem werkelijk naar een volgend level kunnen helpen transporteren. En dat is wat er collectief staat te gebeuren. 

De factor tijd

De factor tijd daarin is een factor tijd die vooral met het volgende heeft te maken. De tijdsklok van de mens is ontstaan op het moment waarop de mens de natuurlijkheid van het dag- en nachtritme heeft losgelaten. En de klok nodig heeft gevonden om zich daar aan te houden. Dit was onderdeel van het plan, de klok heeft de mens geholpen daardoor een bepaalde discipline in zichzelf te registreren. Deze discipline ook op deze manier uit te leven, maar ook dit heeft zijn eindtijd bereikt in de oude discipline van het bereiken van zaken die niet meer relevant zijn in de groeicurve van nu.  

Dat wat op dit moment wordt nagestreefd is een nastreven wat niet meer straks in overeenstemming zal zijn met dat wat het hart van u allen gaat vragen. De tijdsfactor daarin is ook iets wat de mens collectief en vooral de mens in het westen enorm onder druk heeft gezet. Tegelijkertijd is hij daardoor ook vergeten op het ritme van de kosmische natuurwetten mee te kunnen vibreren en dat is een wet die uiteindelijk weer zal gelden. Deze wet zal zich steeds vaker doen laten gelden in uw gevoelswereld, u zult voelen dat u onder de druk van de tijd, van de tijdsklok van deze samenleving uit wilt stappen. Eenvoudigweg omdat u het u vanuit uw gestel weghoudt van dat wat u innerlijk in uzelf op een veel dieper niveau verlangt en wilt vormgeven. U zult daarin heel duidelijk gaan merken dat uw keuzes daarin ook  werkelijk zullen keren. Niet vanuit een directe natuurlijkheid, maar waarin u op een gegeven moment zult ervaren dat iets in u u daar naartoe duwt. 

De nieuwe bewustzijnsstroom

Dat is datgene wat zijn plaats zoekt, dat is die nieuwe bewustzijnsstroom, die nieuwe frequentiestroom, die nieuwe energie die een plek zoekt in uw bewustzijn en het oude bewustzijn op een bepaalde manier ondergeschikt gaat maken aan dat wat nu uw aandacht gaat vragen. 

En voor u allen vraagt het ook werkelijk de aandacht daar aan te koppelen, weten wat daar speelt in uzelf en vanuit dat punt te kijken naar de wereld.  In de combinatie vanuit eenheidsgedachte, want juist die eenheidsgedachte zal een groter goed blijken te zijn dan dat u ooit heeft geweten. Juist in de fase van het oude leven is de individualiteitsontwikkeling een hele belangrijke fase geweest, omdat u allen moest leren duidelijk op eigen benen te staan, vanuit de eigen zelfbewustzijnsprikkels, maar ook de eigen zelfbekrachtiging uzelf daarin te her- en erkennen. Nu is de volgende fase aangebroken, vanuit het zelfbewustzijn, vanuit onafhankelijkheid, vanuit de krachtbron die in u is, uzelf te verbinden met dat eenheidsbewustzijn. Niet alleen op deze aarde maar ook in dit zonnestelsel, want juist dit zonnestelsel zal uiteindelijk in uw bewustzijn veel dichterbij blijken te zijn energetisch gesproken dan dat u nu nog in afstand vanuit uw oude denken had bedacht. Al deze zaken zijn onderhevig aan verschuiving.

Deze Aarde als grote Entiteit

Tevens is het volgende voor u van belang. Het is belangrijk om uzelf niet alleen kosmisch te verbinden maar uzelf ook met deze planeet aarde te verbinden. Want deze planeet aarde, als grote entiteit ondergaat ook opnieuw haar eigen nieuwe inwijding hierin. Daarin heeft zij  het nodig om daarin ook ondersteund te worden vanuit energetische bronnen. Zij kan dit heel goed vanuit zichzelf, maar tegelijkertijd de bewoners die haar lichaam bewonen zullen haar een groot plezier doen wanneer u allen vanuit uw eigen bewustzijn zich wilt verbinden met deze nieuwe fase die ook deze planeet aarde aangaat. Wanneer u zich daaraan kunt koppelen, gewoon door u diep te verbinden met de aarde waarop u loopt, met de aarde waarop u te gast bent, met de aarde die als het ware u draagt in uw bewustzijnsontwikkeling, dan zult u daarin ook de trillingen van deze planeet aarde helpen te transformeren. 

Want er zijn een aantal trillingsvelden opgebouwd door het collectieve menselijke bewustzijn, die maken dat die zich uiteindelijk weer moeten terug trillen in evenwicht. Dit evenwicht wat gezocht wordt door de planeet aarde zal soms via haar eigen manier moeten laten plaatsvinden. Vandaar dat u dat ook kunt zien via de elementenwerking op uw aarde. En dat wat er op dit moment soms aan natuurrampen plaatsvindt heeft niets anders te maken met een soort van losschudden van oude energieën die te maken hebben met de planeet aarde. Zij laat daarin zien waar er onbalans is, maar ze laat tegelijkertijd zien waar de kracht van de mens ook in gelegen is om haar daarin te ondersteunen. En wanneer ook dit in een wisselwerking met u allen kan plaatsvinden dan zal daarin veel meer rust gaan ontstaan en zal de overgang ook een geleidelijke worden. 

 

De dimensieverschuiving

Tegelijkertijd is er gevraagd om wanneer de dimensieverschuiving plaatsvindt of dit in één beweging zal gebeuren. Wanneer u mij vraagt wanneer dit in één beweging gebeurt dan zeg ik u dat dit niet het geval zal zijn. Want dat wat verschuift is  een verschuiving die al een tijd plaats aan het vinden is. En  omdat het in geleidelijkheid verschuift zult u zich ook daarin leren aanpassen. Want wanneer een mens van het ene op het andere moment op een heel ander ritme zou moeten leven, zou daardoor een innerlijke schok kunnen ontstaan.

Het is in het menselijke principe belangrijk dat dit ook in een geleidelijkheid gebeurt en dat er een aanpassing komt. Deze aanpassing is een aanpassing op een nieuwe manier, 

niet vanuit vrijblijvendheid, 

niet meer vanuit menselijke voorwaarden, 

niet meer vanuit het oude denken of het oude leven, 

maar het zal een aanpassing zijn die ook werkelijk lichamelijk voelbaar gaat worden. Waarin u voelt dat er dingen in uzelf zullen veranderen, dat er dingen daardoor, vanuit uw eigen manier van in het leven staan zullen veranderen. En daardoor zult u ook uw eigen plek gaan veranderen, want dat wat energetisch in uw eigen systeem, zowel in uw cel-opbouw, in uw DNA alsook in uw aura, waarin u veranderingen plaats laat vinden zullen deze energieën ook zijn weg vinden op de plaats waar u leeft. En  daarin, in de ondergrond en de voedingsbodem van het leven, van het totale leven op deze planeet zal er een enorme verschuiving plaats gaan vinden omdat het bewustzijn op een nieuwe manier geopend gaat worden. 

Open dus uw bewustzijn zonder deze angst, weet dat deze nieuwe tijd werkelijk een tijd is waar u voor gekozen heeft als mens om deel aan te nemen, om deel aan te hebben, om daarin ook uw eigen stukje bij te willen dragen. Draag dan bij in de voortgang van deze nieuwe tijd, draag bij aan dat wat er innerlijk van u wordt gevraagd om die stappen te zetten die u innerlijk allemaal in uw eigen hart als heeft ervaren. Op die manier zal de verbindingskracht werkelijk een andere verbindingskracht gaan zijn dan dat wat u allemaal inmiddels heeft gehoord of gekend. 

Uw eigen weten zal op een hele nieuwe manier worden opengebroken. 

Uw eigen weten zal u zoveel meer aanreiken dat al dat gene u uzelf inmiddels al heeft geleerd.

 Uw weten zal zich uiteindelijk koppelen aan het weten van anderen. 

En in de gezamenlijkheid, in het eenheidsbesef,maar ook in de gezamenlijkheid met elkaar zal dit weten een volkomen nieuw weten gaan betekenen en dit nieuwe weten zal een dusdanige kracht in zich dragen dat daardoor ook het creatieve vermogen der mensheid een enorme impuls krijgt. En dit creatieve vermogen zal uiteindelijk ook de nieuwe schepping gaan ondersteunen. Dus daarin bent u niet alleen afhankelijk van wat u gegeven wordt, bent u niet alleen afhankelijk van wat u gegeven wordt op stoffelijke in of op kosmische zin, of op aardse zin. Maar bent u vooral ook zeer verantwoordelijk voor uw eigen deel daarin. Uw deel wat zich op deze manier in de nieuwe tijd volkomen duidelijk zichtbaar wil laten zijn in een wereld die ook werkelijk anders zich zal gaan bewegen. 

Nieuwe wetmatigheden zullen geboren worden, nieuwe wetten zullen gelden, oude wetten zullen afketsen als een kogel op een betonnen muur. Nieuwe wetten zullen uiteindelijk weer hun oorsprong vinden in uw aller bewustzijn. Die wetten die u al kende uit een ver, ver verleden waarin u het gevoel had dat u ver was afgedreven van dat wat u allemaal ooit heeft geweten. Dit oude weten zal zich via een nieuw weten weer in uzelf terug laten keren, zodat dit nieuwe weten zich kan koppelen aan de wetmatigheid die zal ontstaan, de nieuwe kosmische wetmatigheid. 

Verschuivingen in alle velden

Want daar waar verschuiving is op deze aarde, zal verschuiving zijn in uw kosmos, zal verschuiving zijn van werkvelden vanuit de meesters van wijsheid, zal verschuiving zijn van allerlei grote Lichtfamilies waar u allen mee te maken heeft. En al deze lichtbronnen zullen allemaal verschuiven in hun werkbaarheid en werkzaamheid. Zij allen hebben gekozen voor een nieuwe factor in hun eigen werkbaarheid en werkbaar zijn, en deze factoren zullen ook in uw eigen bewustzijn voelbaar gaan worden. Vandaar dat uw blik naar buiten een andere blik zal gaan zijn. U worden allen de schellen van de ogen geduwd,  omdat het veld wat zich in u neer wil laten zoveel ruimte zal vragen dat het alles wat  daartoe in de weg zal staan  uit uw systeem zal duwen. Niet vanuit liefdeloosheid, maar juist vanuit een enorme liefdeskracht die weet van de bedoeling. 

Leer dus te kijken achter dat wat zichtbaar is, leer te kijken achter dat wat u als waarheid had bedacht, leer te voelen achter dat waarvan u dacht dat het altijd al uw eigen ideeën waren, leer te voelen waar uw eigen inspiratiebron vandaan komt, weet u daarin steeds dieper zult gaan leren vertrouwen, vertrouwen op dat wat u wezenlijk in essentie als krachtbron vertegenwoordigt. Niet als de kleine stoffelijke afhankelijke mens, maar nu vanuit een krachtpunt op zichzelf, vanuit een lichtbron op zichzelf. Een lichtbron die zoveel kracht in de wereld zal projecteren dat daardoor werkelijk deze aarde kosmisch gezien, gezien vanuit de kosmos deze aarde verlicht zal worden door deze lichtbronnen die u allen vertegenwoordigt. 

En denkt u niet vanuit het oude denken dat dit waarschijnlijk wel niet u zal gelden, jazeker het geldt u allen. Want dit licht zal opnieuw gewekt worden en het zal alleen maar gewekt kunnen worden door deze nieuwe energie invloed. Deze nieuwe frequentie die u allen naar een hoger plan zal trekken, die u allen vanuit dat hogere plan steeds anders in het leven uw eigen leven zult leren bezielen. 

Uw ziel zal een nieuwe fase van bezieling in kunnen gaan,  uw ziel zal een nieuwe fase van haar lichtinvloed laten doen gelden in uw leven. Laat dus los al het oude wat dat in de weg zou staan. Open uw hart voor het kosmische hart wat u allen zo duidelijk heeft ervaren. Dit kosmische hart wat u allen uitnodigt plaats te nemen op dit nieuwe veld van hele diepe verbondenheid, verbondenheid vanuit onvoorwaardelijke liefde. Maar ook verbondenheid vanuit een diep, hoog intelligent weten dat u allen in staat bent deel te nemen aan de creatie van deze schepping. Dat u niet meer afhankelijk bent, maar dat u allen uw eigen plek daar duidelijk in kunt nemen, vanuit uw eigen lichtbron en vanuit de kracht die u bent. 

Toevoeging:

Belangrijk is voor u allen, vooral op dit moment in deze evolutie is hoe belangrijk het is dat er juist in deze tijd waarin veel dingen zo op de spits worden gedreven er heel veel is vanuit het onderbewustzijn wat op dit moment zich opnieuw nog een keer laat gelden. En hoe groot dit belang voor een ieder is om daar niet opnieuw onder te willen gaan lijden, om te weten dat er een enorme versnelling in tijd en ook in procesmatigheid zit die op dit moment de toeging biedt om juist al die zaken die zich nu weer laten gevoelen om die heel snel te kunnen transformeren. Juist deze transformerende energieën zijn op dit moment zeer werkzaam en ook diep functioneel. Het is dan ook belangrijk om vanuit uw eigen bewustzijn en uw eigen helderheid daar zich heel goed van te vergewissen dat u niet uzelf terug laat zakken in velden waar u eigenlijk niet meer behoort te zijn. Maar dat u weet dat al datgene wat nieuwe prikkels veroorzaakt op dit moment in uw leven uw volle aandacht verdienen, omdat het daar om zal gaan. En dat al datgene wat is geweest uiteindelijk u hebben gebracht tot het punt waarop u bent aanbeland. En dat al datgene niet opnieuw nogmaals door een nieuwe of door een oude manier van leven doorleefd dient te worden. Dat is niet wat er op dit moment gevraagd wordt in het bewustzijn. Weet dat u daarin op een nieuwe manier met uzelf om kunt gaan. Geef uzelf dus die ruimte, herken vanuit een andere manier in uzelf dat wat op dit moment werkelijk uw hart aandacht vraagt en weet dat daarin steeds opnieuw uw besef dient te liggen op dat wat uw waarheid van dit moment dient te zijn.

 Aandacht vanuit uw ziel in het leven zelf. 

In verbonden zijn.

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on Twitter

 

SiteLock

Ga naar boven