enfrdeitptrues

 

Kosmisch Bewustzijn

Voor velen op uw wereld is het van het grootste belang zich bewust te worden van zijn eigen plaats en plek in het geheel. Het bewustzijn op uw wereld wordt op dit moment onder een grote druk ervaren. Dit alles heeft te maken met de versnelling in de energetische samenstelling van Kosmisch  Bewustzijn waar de mensheid als een deel van uitmaakt.

 

 

Het Kosmische Bewustzijn wat heel erg duwt op het dagelijks bewustzijn van een mens, zal zich een weg gaan zoeken in het leven van alledag, van die mens. Maar doordat het zich een weg zoekt via de oude manieren, dan zal deze nieuwe Kosmische energie innerlijk in een mens steeds het gevoel achterlaten dat er innerlijk een verkrimping plaatsvindt. Dat er innerlijk een soort van verkrimping en verkramping in de mens plaats kan vinden omdat die op dit moment niet goed beseft wat er in zichzelf en daardoor in het totaal speelt.

De Kosmische veranderingen duwen het hele veld van bewustzijn naar een bepaalde nieuwe spiraal. En deze nieuwe spiraal van energie vraagt van de bewuste mens van nù daar vanuit een bepaalde mate van souplesse in mee te willen stromen.

Dit vraagt ook van de mens van nu om niet vanuit angst te reageren op dat wat nog niet gekend is, om niet te reageren vanuit verzet. Maar mee te stromen in de stroom die het nu op dit moment laat voelen.En deze stroom vraagt een andere aandacht, vraagt een andere innerlijke verstilde aandacht van de mens, iedere dag opnieuw.Vraagt vanuit deze verstilling in het hart steeds opnieuw te kijken hoe het in het leven stroomt. En of dat wat er iedere dag plaatsvindt in dat leven ook nog overeenkomt met de innerlijke hartvervulling van de mens.

Het bewustzijn van dit moment wordt zeer op de spits gedreven in het beleven van de mens.

De beleving daarvan voelt dus als die innerlijke verkrimping. Heel veel mensen op uw wereld zullen dit op dit moment ook ervaren als zijnde innerlijk zichzelf steeds meer te voelen krimpen en kleiner te worden, zich ondergeduwd te voelen, zich weggeduwd te voelen.

Het gevoel er niet meer volkomen bij te horen wanneer er niet meegedaan wordt met dat wat de wereld om hem heen vraagt. Maar er wordt iets anders gevraagd.

Er wordt juist gevraagd u te realiseren als u dit herkent in uw leven, daarbij stil te staan. En te weten dat wanneer u naar de stilte van uw hart gaat, dat vanuit die verstilling, er veel duidelijker zichtbaar wordt wat er op dat moment in uw leven aan verandering onderhevig is. En waar u vanuit een wat grotere souplesse in de stroom mee zou kunnen stromen, zonder er tegen in te willen zwemmen.

De barensweeën

Het gaat er zeer om u te realiseren dat dit een grote belangrijke tijd is van vernieuwing. Het is een vernieuwing van bewustzijn die de mens duwt en duwt naar een punt waarop het oude bewustzijn zal breken. Niets zal nog hetzelfde zijn. Alle oude denkbeelden zullen uiteindelijk gaan vervagen. Het nieuwe denken, het nieuwe ervaren zal geboren gaan worden.

In de fase daar naartoe zal de mens de barensweeën daarvan gaan herkennen. En dat is iets wat in deze tijd zeer speelt. Alles op uw wereld, wat zichtbaar is in uw materiele wereld wordt letterlijk op de spits gedreven. En iets dat op de spits gedreven wordt is onderhevig aan een enorme wrijving. Dat wat wrijving geeft, geeft ook iets wat zichtbaar wordt. Een wrijving tussen de ene en de andere mens maakt altijd weer iets zichtbaar, het laat altijd weer iets nieuws geboren worden. In deze tijd van wrijving en, waarin alles zo op de spits gedreven wordt, heeft het vooral een enorme weerslag op het zenuwgestel van de individuele mens.

En de individuele mens van deze tijd zal, vooral in het westen, dan gaan vluchten in allerlei materiële zaken, zal zich uit verbinding willen houden met dat wat hij innerlijk wel weet wat wijsheid zou zijn om te doen. Maar vlucht, vanuit een gevoel niet groot genoeg te zijn, om deze stappen te zetten en ziet zichzelf dus steeds weer terugstappen naar hele oude manieren van leven, maar ook in hele oude veiligheid. 

 

Deze oude veiligheden zullen uiteindelijk niet meer voldoen, deze oude veiligheden zullen als drijfzand onder uw voeten blijken te zijn. Ze hebben hun doel gediend.

De Poorten in Uw bewustzijn

Het is tijd in uw aller bewustzijn u ten diepste te realiseren dat de veiligheid in uw leven door uzelf gerealiseerd kan worden, wanneer u gaat beseffen wie u bent en hoe u goed geaard op uw eigen voeten op de wereld kunt gaan staan. Uw talenten en uw mogelijkheden, vanuit uw bewustzijn, allen op uw eigen wijze neerzet, aan de wereld geeft, zodat datgene waarvoor u kwam in dit leven werkelijk gezien gaat worden.

Dat het neergelegd gaat worden in het bewustzijnsveld van uw wereld. Dat u vanuit dat punt zult overstijgen al dat oude, wat niet meer dienstbaar is aan uw leven van alledag. Maar dat u nu gaat zien dat het tijd is om dienstbaar te gaan zijn aan uw eigen bewustzijn.

Bewustzijn te krijgen over wie u bent, bewustzijn te krijgen op een nog dieper niveau over uw diepe talenten en mogelijkheden.

En wanneer u dit beseft zult u begrijpen dat hele oude manieren van leven dan niet meer zullen vervullen, dat de vernieuwingen die nu zo aanstaande zijn, u niet hoeven vervullen met angst. Maar juist met een hele grote blijdschap, omdat juist deze vernieuwingen hele grote, grote poorten in uw eigen bewustzijn zullen doen openen.

En deze poorten van bewustzijn zullen u toegang bieden tot een veel groter veld in uw eigen Zelf.

U bent allen als mens veel groter dan dat u ooit heeft beseft! U zult daardoor in een steeds groter, levensvatbaar bewustzijnsveld leven. En vanuit dat deel zal de angst op uw wereld uiteindelijk op de juiste manier ervaren kan worden als een enorme vuurkracht, als een enorme geestelijke prikkel om datgene vorm te geven wat in deze tijd gevraagd wordt!

Het is voor de mens met bewustzijn van belang deze informatie heel diep tot zichzelf door te laten dringen, omdat ieder bewust mens zijn eigen verantwoordelijkheid hierin draagt. En ieder deel van bewustzijn wat die mens aan zichzelf teruggeeft, zal uiteindelijke aan de hele mensheid worden aangeboden. U allen bent daarin dus zeer functioneel en allen bent u dan dienstbaar, zowel aan uzelf, aan uw eigen groei als aan de groei van deze wereld. De veranderingen in u allen als mens zijn dus niet alleen maar individueel maar zijn collectief werkzaam.

Hart en Bewustzijn.

En wanneer u dit nu ziet, dan zult u begrijpen dat uw hart en uw bewustzijn het zeer nodig heeft daarover te delen met de wereld om u heen. Met mensen die u verstaan, met mensen die u verstaat, daarin zal dan de uitwisseling plaatsvinden die steeds meer het compost zal zijn voor de vernieuwing waar de wereld werkelijk voor staat.

De wereld staat voor een grote opening

De wereld staat voor een hele grote opening en deze opening kan pas zichtbaar worden als ieder mens zich uiteindelijk bewust of onbewust zal weten van zichzelf. Zal weten van zijn eigen bedoeling en zal weten van zijn eigen capaciteit hier de eigen bijdrage aan te leveren. Lever dus, zonder angst, zonder twijfel en zonder kleinheid uw eigen bijdrage aan dit grote geheel, zodat deze hele voortstuwende beweging van Kosmische energie, die een hele grote Bedoeling kent, deze energie, deze duwkracht uiteindelijk zult helpen liften.

Niet om er tegen in te willen gaan maar in mee te stromen, zodat u als bewuste mens het voor de onbewuste mens wat gemakkelijker toegankelijk zult maken. Vertrouw op uw eigen intuïtie hierin en stroom dan mee vanuit dat wat u bent,vanuit die onvoorwaardelijke Liefde en steeds wetend dat u zowel in verbinding bent collectief met de totale mensheid als verbonden bent, Kosmisch gezien, verticaal.

U wordt daarin steeds gestimuleerd ieder individueel, vertrouw steeds op dat wat innerlijk in uw hart leeft, vertrouw op dat wat uw Ziel u aangeeft en kom daarmee naar buiten. Sta op, sta op uit dat waar u altijd uit op hebt willen staan en maak uzelf zichtbaar en hoorbaar. Zodat vanuit dat punt in uw eigen leefwereld het veld zal veranderen en daardoor het collectieve veld op uw wereld aan verandering uiteindelijk toe zal kunnen geven.

Mijn zegen.

 

 

 

 

 

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven