enfrdeitptrues

Waar zitten in de nieuwe tijd de morfogenetische velden en bedoelt u dan in het mens-zijn of in het dier-zijn?

Morfogenetische velden, zoals u mij dat vraagt, zullen altijd de velden zijn waarop de mens, die incarneert, zich beweegt. Datgene wat er binnen de morfogenetische velden aan energieën ligt opgeslagen , zijn allerlei voedingsbodems, die vooral vanuit het bewustzijn gezien ook de enorme kracht vertegenwoordigen om te voeden.

Om te voeden, daar waar een mens incarneert.

Ik zal dit uitleggen voor degene, die misschien hier nog niet veel van weten.

De morfogenetische velden bevinden zich overal.

En wanneer een mens besluit om b.v. in Nederland te incarneren, geboren te worden, dan laat  hij zich als het ware neer  in het morfogenetische veld van Nederland.

Dat draagt heel veel herinneringstrilling.

Zie het als de voedingsbodem, waarop u zich neerlaat. Het draagt heel veel herinneringstrillingen, ook uit heel veel andere incarnaties. Velen die u voorgingen. En die al hun herinneringen hebben achtergelaten. Wanneer u in een incarnatie daar bepaalde dingen van nodig zou hebben om aan te kunnen groeien, kunt u dat ook op die manier in uw energieveld tot u nemen.

Daarom is het ook zo belangrijk om te beseffen dat alles wat u in uw eigen bewustzijn laat groeien, wanneer u zichzelf ook werkelijk naar dat hogere energieveld transporteert, u vanuit die energie ook voetstappen achterlaat in het morfogenetische veld waar u zich altijd in bevindt.
Dus iedere dag, iedere stap, die u maakt, is een stap waarin uw energie vanuit uw bewustzijn met uw ervaringen en uw herinneringen worden achter gelaten in het veld, in het morfogenetische veld.

En dit veld is op dit moment ook onderhevig aan een transformatie. Juist doordat er zoveel gebeurt in mensen, dat er zoveel ook getransformeerd wordt in mensen, is dat ook iets wat achterblijft binnen het veld. Dit wordt op een bepaalde manier dan zodanig gericht dat er ook hele oude zaken getransformeerd gaan worden, zodat het uiteindelijk ook een transmutatie gaat worden zoals ik u eerder uitlegde. En er schone delen in dat morfogenetische veld zich zullen bevinden.

Juist deze schone delen maken dan ook  de weg vrij voor die nieuwe informatie, die door al die bewuste mensen, die zo onderweg zijn, te gaan begrijpen waar het vanuit die eigen hoogste bewustzijnsdraden omgaat.

Om dat dan ook neer te kunnen laten binnen die nieuwe energielagen, die zich dan op zullen bouwen in de oude morfogenetische velden.

Ik hoop dat dit duidelijk is.

 

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven