×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Asperger en Autisme in deze nieuwe tijd

Hebben de mensen met Asperger , Autisme in deze ( nieuwe) tijd ook een andere manier van leven in plaats van overleven ? Kunnen wij hun ondersteunen ?

De zielen die met deze energie zijn gekomen in dit leven zijn zielen die heel veel hebben te brengen. Zij brengen heel veel in beweging, zij laten heel veel zien in een wereld die zichzelf “normaal’ heeft gedoopt. Wanneer u begrijpt wat ik hiermee zeg, dan zult u ook erkennen dat deze mensen iets laten zien vanuit hun wezenskracht, wat de ander, de mens die “normaal” in dit leven staat, iets te zeggen heeft. Zij nemen het  Leven anders waar.. Het heeft wederom een spiegelfunctie..

Wanneer u mij vraagt “wat hebben deze mensen dan aan leven vanuit overleven, hebben ze ook een gewoon leven?” Het” gewone “leven is haast het leven wat door hun nu geleefd wordt, alleen wordt er door de buitenwereld als een overleven naar gekeken. Een mens met heel veel problemen op dat gebied zal zeker uw begrijpende  steun kunnen ervaren van dat wat u mij vroeg, om enigszins mee te kunnen stromen in deze wereld ..

U zult daar  als  ondersteuner innerlijk altijd toestemmingvoor moeten vragen, omdat dit weliswaar een daad van liefde is vanuit u naar de ander, maar  dat niet altijd gezegd is dat het ook de Ziele- bedoeling is van de mens die Asperger of Autisme heeft, om dit op die manier te willen omzetten. Laat u niet misleiden door uw eigen  onrust hierover en wellicht nog onbegrip door van hieruit te willen  projecteren , uw beeld van “normale mensen”  op mensen met deze andere levenslijn…het zou een Liefdeloze handeling zijn.

Alles kent zijn bedoeling, alles kent zijn eigen levensplan en wanneer u begrijpt dat al diegenen die met deze zogenaamde aandoening in het leven kwamen ook hun eigen levensplan hebben getrokken. Dan zult u begrijpen dat het soms ook heel belangrijk is alleen maar te kijken, en te kijken en te voelen vanuit het hart waar de ander is. Te voelen vanuit dat hart hoe de ander zich werkelijk beweegt en wat de ander ervaart in dat leven. En wanneer er werkelijk beperking is, zodanig dat het leven haast schrijnend is om naar te kijken, dan is het zinvol om nogmaals innerlijk van hart tot hart toestemming te vragen aan degene die het betreft. En op die manier dan ook iets bij te willen dragen, zodat diegenen die niet zo goed kunnen aarden,  geaard kunnen worden.

Maar nogmaals, alles kent zijn eigen  bedoeling en een mens kan niet overal in willen grijpen. Mijn zegen.

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven