×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

2012-12-21 Worden de voedselbronnen uiteindelijk eerlijk verdeeld?

Worden de voedselbronnen uiteindelijk eerlijk verdeeld?

Voedselbronnen in zijn algemeenheid, zullen maar dan spreek ik van ver voor in de tijd, uiteindelijk ook verdeeld gaan worden, zo ze nog beschikbaar zijn. Want tegelijkertijd kunt u natuurlijk kijken naar wat er op dit moment allemaal plaats vindt aan roofbouw of deze Aarde qua voedselbronnen.

Het gelijk verdelen op deze wereld is wel bezig, is ook zeker bezig, maar is nog niet in die frequentie die het nodig heeft om al diegenen te voeden, die het ook toekomt in de gelijkwaardigheid. Daarin zal er nog steeds een stuk verdeeldheid blijven, omdat er zoveel belangen mee spelen, zoveel onderhuidse belangen meespelen. Andere belangen waar het mensen, die het aangaat, helemaal geen enkele zeggingskracht in krijgen. Toch zal daar ook een uiteindelijke verandering in zichtbaar gaan worden, want wanneer u weer kijkt vanuit dat collectieve bewustzijn waardoor er door die bewuste mensen zo hard wordt gewerkt aan dat wat ik u heb uitgelegd, zal ook daarin in dat collectieve veld iets gaan veranderen. Er zal iets anders gaan mede trillen. Er zal ook innerlijk een stuk zelfbewustzijn worden gewekt in heel veel mensen, die op dit moment zichzelf nog laten leiden door mensen die het allemaal al zo goed voor hebben met hen, maar daarin voelen zij zich niet gekend, niet gezien en niet gehoord. Ze zullen zich uiteindelijk, doordat ze geraakt worden, zichzelf gaan realiseren dat ze zelf heel goed in staat zijn op eigen benen te gaan staan en het leven in eigen hand te gaan nemen.

Dit neemt nog een tijd in beslag. Zij zullen daar vanuit hun eigen evolutieproces hun eigen stappen in dienen te maken, maar het zelfbewustzijn wat daarin gaat groeien, zal ook de bedoeling zijn van dat volk.

Juist daarin dat grote zelfbewustzijn te bevruchten vanuit dat wat eigenlijk hen is onthouden, doet hen opstaan vanuit al hun eigen kracht. Vanuit hun eigen vuur, maar ook vanuit dat wat ze innerlijk gaan ervaren als dat van hun is. En wanneer dit werkelijk gezien gaat worden in de wereld, in uw wereld, waarin er nog zo’n ongelijkheid is in de verdeelsleutel van voedselbronnen,  dan zult u begrijpen dat datgene wat er in stoffelijk voedsel is onthouden er op geestelijk voedsel iets is wakker geschud in deze mensen. Uiteindelijk zal dat in evenwicht worden gebracht, maar ze zullen juist vanuit die zelfwaardigheid en het zelfbewustzijn het leven in eigen hand gaan nemen en zich niet meer mee laten stromen op al die machten en krachten, die hen houden op de plek die hen klein maakt.

 

Mijn zegen.

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven