enfrdeitptrues

 

Wanneer u als mens kijkt naar een kind met kanker, dan raakt dat bij de mens ten eerste het onvoorstelbare ongeloof dat dit kinderen kan treffen. Wanneer een bewust mens kijkt naar een kind met kanker, dan ziet deze mens niet alleen het kind, maar ziet ook de ziel. De bewuste mens ziet dat het een ziel is in een kinderlichaam. Dit kinderlichaam voldoet aan een bedoeling.

Het kan zijn dat een ziel is geïncarneerd met een restant van datgene wat nog niet in evenwicht was gebracht in vorige incarnaties, waarop een ziel besluit een heel kort leven te leven en daarin via kanker zijn karma op te heffen.

 

Tegelijkertijd is het op dit moment in de evolutie op deze wereld zo, dat er een aantal kinderen het groepskarma op zich heeft genomen. M.a.w. een ziel die incarneert in een familie, een ziel die zich verbonden weet met een familie vanuit een specifieke energiedraad. Wanneer een familie een karmische verbinding heeft met elkaar, zal daar een optelsom uit voortkomen. Wanneer een ziel in een familie dusdanig bewust is geworden van zijn of haar taak, bewust is geworden van de opdracht die deze ziel op dat moment op zich neemt, dan kan een ziel besluiten om karma uit te werken voor de familie via kanker. A.h.w een deel van de last van karma van een familie uit te werken, via een hele korte incarnatie. Wanneer dit beseft gaat worden door velen op uw wereld, zal er anders gekeken kunnen gaan worden naar die kinderen die dit offer brengen, deze kinderen die deze opdracht vanuit hun zie zijn aangegaan.

 

Zal er anders om worden gegaan met dit wat velen zo diep raakt. Zal daarin zo'n diepe dankbaarheid en zo'n vele malen diepere verbinding kunnen ontstaan met deze familiedraden en vooral ook met deze ziel die dit offer brengt, dat vanuit dat punt zo'n hele familie a.h.w. op een hoger plan gestuwd kan worden. Want daar waar alleen maar deelstukjes -van bijvoorbeeld de ziekte kanker- worden uitgewerkt, kan een familie er -in uw tijdsjargon- eeuwen over doen. Maar een ziel van een kind die deze verbinding met deze familie heeft gemaakt en die deze opdracht tot zich neemt, kan het tij snel doen keren.

Deze opdracht die deze kinderen tot zich nemen, zijn hoge opdrachten en zorgen uiteindelijk voor een totale vernieuwingsimpuls t.o.v. groepsbewustzijn.

Wanneer u daar vanuit uw menselijke ogen en menselijke hart naar kijkt, dan voelt u  t.o.v. zo'n kind in eerste instantie het afscheid nemen. Het zo snel afscheid moeten nemen. Maar wanneer u kijkt vanuit uw eigen spirituele hart, dan zie u tegelijkertijd dat het afscheid nemen niet alleen maar het afscheid nemen is van dit geliefde kind, maar ook het afscheid nemen is van de kanker van deze familie.

Mijn zegen.

Ik wil u nog een kleine toevoeging doen over de ziekte kanker. Want kanker is een deel, die velen op uw wereld momenteel treft. Het is voortgekomen uit een bepaalde mate van leven. Het is voortgekomen uit een bepaalde mate van gedachtekracht. Het is vooral voortgekomen door mensen die juist alleen maar gefocussed waren, vanuit onwetendheid, op dat wat er nìet was in hun leven. Mensen die blind zijn geweest om te zien wat er wél was in hun leven. Naarmate dit proces zich een weg zocht in een mensenlichaam, zijn daar kankercellen uit ontstaan. Deze ontstaan op basis van onbalans.

Deze ontstaan op basis van onbalans

Onbalans: daar waar het binnenleven van de mens niet verbonden is met de hartenergie van de mens. Wanneer het binnenleven van de mens alleen maar wordt gevoed door negatieve gedachtevormen, door afbrekende gedachtevormen, door afbraak,  is dat precies wat kanker doet. Het is de oproepende kracht van de mens zelf, die in de vorm laat ontstaan, wat hij zelf altijd heeft bedacht. Zie hierin het scheppingsprincipe van de mens. Dat wat de mens creëert in gedachtevormen, zal de mens uiteindelijk laten voltrekken. Hij voltrekt hierin zijn eigen lot.

Totdat een ziel van een kind, zoals Ik u dat net heb geschetst, dit vanuit een bewuste keuze over zich afroept en dit is een andere manier van de verwerking van onbalans. Uiteindelijk zal door een daad van liefde die zo'n kind/zo'n ziel  tegenover zijn familie doet, weer balans gaan brengen in dat wat in onbalans was geraakt, door ieder zijn aandeel. Wanneer u dit gaat zien, dan kunt u ook zien, hoe belangrijk het is hoe u zelf -vanuit uw innerlijk- in het leven staat. Want wanneer u niet werkelijk uw innerlijk aan uw uiterlijke leven verbindt, zal daar steeds een discrepantie ontstaan.

Zal de onbalans in u zelf werkelijk tot chaos kunnen leiden en chaos brengt u op de verkeerde weg. Wanneer u de moed in u zelf heeft, wanneer u angst omdraait en ombuigt tot moed en vanuit de kracht, vanuit de moed werkelijk in uw leven te gaan staan en u zelf te presenteren vanuit uw binnenwereld, dan zult u ook in balans zijn met u zelf. Dan zal de balans en het evenwicht in u zelf zodanig zijn, dat de cellen in uw lichaam niet de mogelijkheid krijgen iets anders te creëren, dan wat u lief is in dit leven.

 

Maar de creaties van de mens, de creaties van ziekten, zijn de creaties van de mens, die zich voltrekken door de eigen innerlijke oproepende kracht. Hierin is het van belang voor u als groep, voor u als bewustzijnsgroep, om te zien hoe u hieraan kunt bijdragen, dit tot een positiever evenwicht te brengen. Hierin ziet u nogmaals weer die eigen verantwoordelijkheid op een ander niveau, dan dat u van uzelf kent. Deze verantwoordelijkheid geldt dus voor grote velden van energie en bewustzijn, die alleen maar voldoen aan dat wat de gedachten van de mens, hem vragen te vormen.

 

Wanneer u zich bewust bent dat u een schepper in het klein bent, dan weet u dat alles wat u creëert werkelijk zichtbaar gaat worden. Creëer dus uw dromen! Creëer wat uw hart van u verlangt! Creëer dàt waar voor u kwam, wat uw bedoeling is! Creëer, creëer en creëer alleen maar vanuit dàt wat de werkelijke bedoeling in zich draagt, vanuit de verbinding van u met het wij, vanuit u met het wij kosmisch en op deze wereld.

 

Want alleen vanuit deze verbindingsdraden zullen de golven van nieuwe impulsen en energieën, andere scheppingen kunnen doen creëren  Zult u zodanig open kunnen staan voor vernieuwing, dat vanuit die vernieuwing uw gedachtewereld wordt aangeraakt, waardoor uw gedachtewereld werkelijk om andere creaties vraagt in deze wereld. Vanuit dat punt kunt u zien, dat in staat bent om dingen te keren. Dat u niet gebukt hoeft te gaan onder datgene wat niet meer in deze wereld thuis hoort.

 

Dat u werkelijk in staat bent vanuit uw oproepende kracht het tij te keren, vanuit de liefde in uw hart, vanuit het besef dat u deel uit maakt van en deel hebt aan. Dat het ùw plaats is die u vervult vanuit uw specifieke energie en dat deze energie, vanuit dit punt van bewustzijn, alleen nog maar geladen kan zijn met de liefde in uw hart, met de wijsheid van uw eigen ziel, vanuit de bedoeling voor dit leven en deze evolutie.

© Berry Vincenta

 

Interessante Onderwerpen

Overzicht Kosmische Teksten

Gastenboek Berry VincentaBerry Vincenta on FacebookBerry Vincenta on YoutubeBerry Vincenta on TwitterSiteLock

Ga naar boven