×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Kinderen met speciale talenten en medicatie

 

 Hoe kan het dat kinderen met zoveel bijzondere gaven zo door medicatie worden onderdrukt? Kinderen met speciale gaven.

 

 

De zielen die deze kinderen vertegenwoordigen zijn zeker zeer bijzondere zielen. Deze zielen laten, zoals ik eerder heb uitgelegd, iets belangrijks ook in het veld van deze aarde achter. Maar omdat de wereld nog vaak onwetend is en ook angst voelt ten opzichte van dat wat niet geweten wordt, en alleen vaak in handen heeft die middelen die maken dat datgene wat op dat moment niet te controleren is dan door middelen gecontroleerd dient te worden, is dat één manier. Deze manier is een manier die veelal eigenlijk al eeuwen in levens speelt, alleen op andere velden. Deze manier van onderdrukking, is een nieuwe manier van onderdrukking maar tegelijkertijd is daar, omdat het nog steeds een wereld is van dualiteiten, van tegendelen, ook de andere kant zichtbaar.

 

Het gloort voor u allen aan de horizon, dat er andere manieren zijn om deze kinderen te ondersteunen. Om deze kinderen, juist vanuit heel veel geduld en aandacht, maar ook vanuit aansporing van dat eigen talent daarin te ondersteunen en aan te vuren op een andere manier. Wanneer er op die manier om kan worden gegaan, wanneer ouders uiteindelijk los zullen durven te komen van het controleren van het gedrag van hun kinderen, en werkelijk gaan zien wie zij in werkelijkheid zijn, het wezen van hun kinderen willen ontmoeten, dan zal daarin een ommekeer gaan ontstaan. Maar eerst is het noodzakelijk dat er een tussenstap wordt gemaakt. Een tussenstap wordt gemaakt ten opzichte van het ouders opnieuw leren kijken.

Want iets wat niet geweten wordt, kan ook niet kwalijk genomen worden. Wanneer daar mensen op zullen gaan staan om ouders aan de hand te nemen, ouders bewustzijn mee te geven over dat wat hen overkomt in het leven. En niet alleen vanuit het overkomen zoals dat vaak door ouders nog wordt ervaren op een bepaalde laag, maar waarin ze kunnen kijken welke ziel het belangrijk vond juist bij hen te incarneren, en zij dat op waarde zullen schatten, dan zal daar een bewustzijnsomslag plaats gaan vinden, maar eerst zullen daar ouders van moeten worden doordrongen. Dus nogmaals, opnieuw gaat het om bewustzijn creëren, het bewustzijn creëren ten opzichte van de mensen die daar over gaan.

En wanneer ouders dit bewustzijn om hebben gezet, en daar ook werkelijk iets mee gaan doen ten opzichte van deze waardevolle zielen, die als kinderen in hun leven zijn gekomen. Dan zullen deze ouders dat ook weer terug gaan koppelen naar de medische wetenschap, want ook de medische wetenschap staat op een kantelpunt. Er is geen andere mogelijkheid dan te zien dat anders alles op een kantelpunt in deze schepping bezig is om te keren. Maar alles wat zich wil kantelen in dit leven zal altijd eerst vanuit het diepste punt, vanuit een hele oude stroom  bestreden worden en gecontroleerd willen worden, alles te maken hebbend met onmacht en machtprincipes.

Het is belangrijk om te zien dat wanneer het bewustzijn werkelijk wordt aangesproken, ouders zullen voelen, vanuit hun diepste zelf en hun hart, wat daar is, wat in hun leven is. Ga deze weg en zie dan waar de mogelijkheden in zijn. Maar nogmaals zie steeds opnieuw weer dat wat er nodig is. En creëer dan vanuit eigen innerlijk dat wat er aan gedaan zou kunnen worden vanuit het zelf. Want wanneer de mens steeds blijft wachten op de andere mens zal er niets in de vorm worden gebracht.

Wanneer een mens zich aangesproken voelt op eigen inspiratie, op eigen innerlijke inspiratie, op eigen innerlijke talenten, op eigenlijk innerlijk te leren creëren, op een nieuw manier iets vorm te geven, dan ligt daar een mogelijkheid voor uw voeten. Zie dus steeds de eigen mogelijkheden daarin en vorm dan dat wat nodig is. Mijn zegen.

 

Alternatieven

De alternatieven voor dit soort zielen zou kunnen zijn dat ze op een andere manier in een ander soort van samenstelling zouden kunnen leven. Want wanneer ouders, wanneer een gezin op een bepaalde manier onder druk komt te staan door het gedrag van één kind, die op deze manier in het leven staat zonder enige filter, zonder enige remming geeft dat heel veel druk aan een gezin, maar tegelijkertijd laat het ook zien dat het gezin allemaal individueel eigen voorwaarden aan levens creëert en ook daarin een eigen spoor volgt.

 

En wanneer dit spoor dan steeds wordt omver gelopen door een ziel die vanuit een hele andere manier in het leven staat, zal daar steeds innerlijk die strijd over blijven bestaan en ook gevoed gaan worden. Dan is daar steeds opnieuw, en dat zal ik u nog heel vaak blijven noemen, is daar de keuze die gemaakt kan worden. Maar het geduld des mensen is niet groot, het geduld des mensen is zo op de proef gesteld in al deze eeuwen, dat er niet heel veel meer over is van de veerkracht van mensen. Dat maakt ook dat er niet veel ruimte en tijd meer aan gegeven kan worden, eenvoudigweg omdat het niet meer voorradig is voor de ouders die daar zo nauw bij betrokken zijn. En dan wordt er, vanuit geen andere keuze te denken hebben dan dat, weer gegrepen naar de middelen die al zo bekend waren vanuit hun werking op dat gedrag. Tegelijkertijd, wanneer het geduld weer een grotere plaats zou in kunnen nemen in dat soort ouders, dan zal daarin ook het geduld kunnen ontstaan om andere natuurlijke middelen, met een andere manier van leven met die energieën van dat kind om te kunnen gaan. Dat op die manier te helpen reguleren. Maar nogmaals, de tijdsdruk die er is in deze wereld speelt parten in deze processen, en juist deze tijdsdruk dat heel veel voor veel ouders momenteel schijnt te zijn. Maar uiteindelijk is niets onmogelijk.

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven