×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

De betekenis in deze tijd van een werkelijk bezield leven.


Dat wat bezield leven is, is iets wat nog niet ieder mens op deze wereld heeft begrepen.
Er worden heel veel betekenissen gezocht voor het eigen leven.
Er worden veel betekenissen gezocht, voor dat wat in het eigen leven plaatsvindt.
En alles waarop dan antwoorden in een mensenleven wordt gegeven, raken vaak nog niet ten diepste dat wat vanuit de ziel bedoeld wordt.
En ik ga u dat toelichten.

 
Ieder mens komt in het leven via zijn of haar eigen incarnatie met een speciale bezieling.
Een zielenbedoeling en daarmee bedoel ik dat ieder mens individueel zijn eigen ziel op deze wereld in een deel van die ziel, vorm wil geven. Zichtbaar wil maken in deze aarde. Op deze aarde.
En de energie vanuit die ziel zodanig te verbinden met deze wereld, dat vanuit dat punt er ook werkelijk de energie individueel achterblijft zodra een mens deze aarde weer verlaat.
 
Maar werkelijke bezieling vraagt dan ook volkomen vanuit de zielskracht in het leven te willen en durven staan. En daar zit vaak het grootste breekpunt voor mensen.
Juist daarin ligt vaak de enorme afstand.
 
Vanuit persoonlijkheidsstructuren.
 
Vanuit persoonlijke angsten.
 
Vanuit persoonlijke te kleine denkbeelden over dat, wat mogelijk is.
 
Dat daardoor de werkelijke bezieling in dat leven steeds opnieuw weer ontkracht wordt door deze angstlagen.
 
Wanneer u allemaal persoonlijk naar uw eigen  leven kijkt, kijkt u dan eens naar het gegeven waar u werkelijk kunt zeggen, dat u uw leven aan het bezielen bent.
 
Vanuit een zo diepe overgave aan dat leven. Vanuit een zo diep ‘ja’ tegen dat leven, dat u werkelijk kunt voelen. Dat u zich innerlijk overgeeft aan de stroom van uw eigen leven zonder enige vorm van angst daarin.
 
Dit is voor velen haast onmogelijk. En toch is het de weg die gegaan dient te worden.
 
Het is  in deze nieuwe tijd mogelijk om vanuit angst naar die enorme kracht te gaan.
 
De kracht die ieder individu in zichzelf draagt en vanuit deze kracht de verbinding te maken, de brug te maken, tot die zielsbestemming in dit leven. Zodanig die ziel uit te drukken, dat vanuit dat punt ook recht wordt gedaan aan het nieuwe frequentieveld, wat momenteel gaande is.
 
Vanuit deze nieuwe energie die is opgestart in deze evolutie maakt het voor velen de toegang mogelijk om  vanuit die angst via kracht naar bezieling te komen. Om daardoor ook helder te kunnen gaan waarnemen, wat de bedoeling in het individuele leven nu werkelijk is.
 
Wat de betekenis van het individuele leven is. En wanneer u allen daar naar kijkt dan zult u wellicht constateren ,zoals velen, dat er nog een aantal zaken zijn die aandacht behoeven. Die aandacht behoeven vanuit een andere manier van ervaren.
 
 
Voldoen aan de voorwaarden van de samenleving………..?
 
Veel zal de mens herkennen op het veld van het voldoen aan de voorwaarden van de samenleving. Aan de wettelijke voorwaarden, maar ook aan de aardse wetmatigheden wordt veelal voldaan.
 
En toch voelen velen innerlijk daar steeds meer  een soort van weerstand tegen. Voelen dat daar iets open wil breken. Voelen dat daar innerlijk iets geraakt is wat in een soort van vrijheid wil komen.
 
En dit is exact waar ik over spreek. Dit is de vrijheid van de zielestroom die werkelijk zoveel zal vertegenwoordigen en ook zoveel in elkaar zal gaan herkennen, mensen onderling, dat er daardoor aan het nieuwe energieveld wordt vormgegeven  .
 
Het vraagt dus van de mensen, die begrijpen waar ik nu over spreek, om te kijken naar het wat ik zal noemen, het oude leven wat heel veel heeft betekend.
 
Dit oude leven heeft nog steeds draden in wat nieuw kan zijn………..
 
Maar dit oude leven heeft nog steeds draden in wat nieuw kan zijn.
 
En juist deze oude draden vertegenwoordigen hele oude energieën die nog steeds een  tegenwerkende kracht kunnen vertegenwoordigen op basis van de voeding van het oude denken.
 
Wanneer het oude denken wordt vervangen door werkelijk ja te zeggen tegen deze nieuwe instroom van nieuwe mentale gerichtheid maar ook een nieuw gevoelsleven dan zullen deze oude draden verschrompelen in zichzelf en plaats maken voor werkelijk die uitstroom, van dat wat ik net benoemd heb. Daarin zult u dan ook gaan ervaren hoe het is, zonder angst vanuit kracht, vanuit werkelijk bekrachtigd te voelen vanuit de eigen individuele zielenkleur in het leven te staan.
 
En ook te begrijpen dat vanuit dat punt er heel veel mogelijkheden zichtbaar gaan zijn . Mogelijkheden die tot dusver nog niet gezien konden worden,  omdat de mogelijkheid van het kijken er nog niet rijp voor was, voor velen. Er zijn natuurlijk uitzonderingen . Wanneer u begrijpt waar ik hierover spreek dan zult u ook weten dat het aan u allen een keuze is enerzijds, maar anderzijds er ook een enorme collectieve duwkracht op gang is gekomen, die innerlijk voor deze onrust zorgt. De onrust tegenover al datgene wat ook in de vorm zichtbaar is in de wereld, waaraan vele mensen zich ook niet meer zouden willen verbinden.
 
Waaruit velen zich ook energetisch los zouden willen maken omdat het niet meer past in dat wat innerlijk nu ervaren wordt. Daarin komt een grote kentering en j doordat velen de wens hebben tot verandering op vele lagen in het bewustzijn zal de verandering ook eerst een ieder individueel dienen te laten geschieden.
 
Daarin ligt de kracht van de collectieve verandering die daardoor een grote invloed zal hebben op de uitwerking van deze nieuwe energieën.
 
Uw eigen frequentie is verhoogd.
 
De wereldfrequentie is verhoogd, de kosmische frequenties zijn verhoogd.
 
Daarin ligt altijd een totaal andere ervaring van het leven. Daarin ligt ook de nieuwe poort tot de betekenis te begrijpen wat een werkelijk  bezield leven in zich draagt. Een werkelijk bezield leven is een leven die werkelijk tot op de bodem van zichzelf, zichzelf wil herkennen in  alles wat hij is. Daarin zult u de weg van de kracht dienen te gaan en de weg van welke angst dan ook los dienen te laten. Ontvang, dat, wat zo op deze wijze aan uw voeten ligt en werk daar dan mee vanuit de innerlijke oproepende kracht. Vanuit uw eigen hart. Daarin zult u steeds duidelijke gaan voelen  welke weg er nu voor u zo duidelijk  zichtbaar is en zult u voelen dat er ook geen weg meer terug zal zijn . Dat u zich niet meer zult laten weerhouden door het oude leven maar deze nieuwe weg zult willen gaan.
 
 
Wat wordt bedoeld met bezield leven?
 
Een mens die bezielt leeft, is een mens die steeds is afgestemd op zijn eigen hartfrequentie.
 
Is een mens die steeds is afgestemd op zijn diepere beweging.
 
Is een mens die niet alleen maar vanuit emotievelden, vanuit mentale velden reageert in de actie/reactiepatronen van de samenleving.
 
Maar is een mens die ook stil kan worden in zichzelf, wanneer het leven overvloeit vanuit geluid, vanuit chaos, vanuit overprikkeling.
Die steeds opnieuw weer in zichzelf de stilte kan voelen en vanuit die stilte in het eigen zielenbewustzijn kan weten, wil weten, wat de stappen dienen te zijn of juist niet.
 
Het is een mens die vooral ook vanuit een nieuw hervonden evenwicht in het leven wil staan.
Maar ook bereid is om volledig, onvoorbereid in het diepe van het leven te springen zonder daar enige controle op te willen uitoefenen.
 
Is een mens die volledig vanuit een enorme overgave en vertrouwen in het leven staat en ook alle uiteinden van het leven wil doorleven in  alles wat daar te ervaren is.
 
Want een bezield leven is een leven wat wil ervaren. Wat in de ervaring, van de ervaring wil springen. Wat wil weten ten diepste ten diepste in alles wat dat leven ook biedt.
 
Is ook vooral vanuit bezieling een leven wat steeds weer opnieuw alles wat op die levensweg geprojecteerd wordt, aan wil gaan. Zonder enige terughoudendheid.
 
Wetend van het doel.
 
Wetend van de bedoeling.
 
Wetend wat daar werkelijk ten diepste vanuit spiritualiteit en bewustzijn de hoogste bedoeling in is. En dat is groei.
 
Steeds weer te groeien naar dat andere deel in zichzelf.
 
Steeds verder te naderen, dat  hogere bewustzijn in hemzelf en daarin ligt het bezielde leven.
 
Dat zijn ook de enorme mogelijkheden, die een mensenleven biedt.Maar zolang een mens in zijn oude leven, vanuit de oude menselijke patronen, deze blijft herhalen in oude voeding, vanuit oude gedachtewerelden, vanuit oude controles, vanuit oude emoties vasthoudend en voedend die oude energieën, dan zal die mens steeds als een slang in z’n eigen staart bijten. Daarin zit nu de verandering tussen persoonlijk leven en bezield leven. Uiteindelijk zal dit bezielde leven volkomen verpersoonlijkt worden.
Het zal een ziel zijn die vanuit een menselijke persoonlijkheid volkomen bezield is.

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven