×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Zoektocht in een mensenleven. (lezing)

 

Wat zoekt de mens? De mens zoekt eigenlijk zijn wezenlijke bestemming.

Zoekt vervulling,  zoekt geluk, zoekt alles wat hem innerlijk werkelijk vrij en blij kan doen voelen. Maar de mens is een mens met een  handicap, een mens van vlees en bloed. Want  de oorsprong van de mens wordt veelal in dit  leven niet meer zodanig gevoeld ,en juist door dat  dit  mist in een mensen leven hebben veelal mensen over de hele wereld  het diepe gevoel in duisternis  te leven.


 

Ieder  mens zoekt in zijn leven , ieder mens zoekt uiteindelijk zich zelf,maar eerst schets ik u een beeld van het totaal van wat de mens eigenlijk is!

De mens is een drievoud is van oorsprong : Geest ,Geest heeft een brug ,is een Ziel en vanuit  deze ziel worden mensen, persoonlijkheden geboren. Een mens van vlees en bloed zoals u die hier zit en juist déze mens van vlees en bloed zoekt en zoekt en zoekt.

Wanneer licht niet gekoppeld wordt aan  het duister in deze materiële wereld dan zal deze mens,  zich steeds in de duisternis blijven begeven.

De mens die incarneert, de mens die geboren wordt, is een mens die altijd vanuit een deel van uit zijn onderbewustzijn  van de Ziel een deel  meeneemt om van te leren,  een deel lesmateriaal, een deel  bagage, want ieder mens op deze aarde  heeft zijn eigen taak, zijn eigen opdracht, zijn eigen manier van  leven . Dit wat ik u nu zeg is zeer belangrijk voor u  om in uw bewustzijn in te prenten.

Ieder  mens op deze wereld leeft  volkomen zijn eigen leven , als deze mens zich  nog gekoppeld weet aan zijn  afkomst,zijn ,Licht maar veelal wanneer de mens geboren wordt en de afstemming veelal niet meer  op het Licht is gericht maar op de materiele wereld rondom hem,  dan zal de mens zich gaan verblinden aan dat wat  buiten hem is.

Wat buiten hem  de mens is ,is dat  wat de mens in zijn leven doet  bewegen.

Alles wat een mens in zijn leven tegenkomt op zijn zoektocht naar zichzelf, is alles een spiegel in het leven. Ieder mens  die een ander mens tegenkomt in zijn leven spiegelt de ander weer terug. Dit  is voor u van wezenlijk  belang want zo kunt u  zien dat juist de mogelijkheden naar u toekomen om  van te leren ,om uw eigen bagage werkelijk als  lesmateriaal te maken, dan ziet u wat u  als een magneet vanuit uw eigen Zielebewustzijn naar uzelf in uw leven  toe haalt. En dat wat u toe haalt naar u zelf  is lesmateriaal. U aangeraakt van uit uw liefde van uit uw ziel u aangereikt vanuit uw hogere bewustzijn.

Maar veelal vertaalt in de menselijke persoonlijkheid als lijden,als last , als negatief ,en juist deze innerlijke houding vraagt………..schreeuwt om verandering, schreewt werkelijk om verandering , om deze  innerlijke houding om te kunnen zetten  vraagt  het van de mens  in deze tijd een hele moedige innerlijke stap. Om  werkelijk zichzelf te durven laten zien in de wereld vraagt het te willen  kijken in de spiegels rond om u. Want ieder die u tegenkomt , iedere situatie die u tegen komt vertelt u iets  over uw eigen innerlijk. Helpt u op uw  zoektocht  naar u zelf, helpt u  zelf te zien , u zelf te leren kennen maar veelal blijft de blik naar buiten gericht.waneer de blik ook naar  buiten gericht blijft zal de  mogelijkheid ook niet een ervaring in de innerlijkheid van de mens kunnen worden . En iedere ervaring is een ervaring die helpt het onderbewust zijn  van de mens helpt duidelijk te krijgen waardoor de mens wanneer hij deze  verbinding opnieuw zelf kan ervaren ,weet waarom op bepaalde situaties, op  bepaalde mens  zo reageert, wat het deze mens te vertellen heeft. Niet vanuit een straf ,een negatieve invloed.maar vanuit een open willen maken van het  hart in de mens. Wanneer  de liefde  voor de mens in zichzelf voor zich zelf opnieuw kan groeien en bloeien vanuit een diep respect omdat de mens  gaat beseffen  dat hij is geincarneerd vanuit een enorme mate van moed  dan ziet  de mens datgene wat hij of zij in het leven nog niet volledig kan hanteren dat dit onvermogen is,  dan oordeelt de mens niet op de manier zoals er nu op u wereld veelal ver- en geoordeeld wordt.

Ge- en veroordeeld wordt op basis van eigen ervaringen, want wanneer u kijkt op basis van eigen ervaring naar buiten  dan ziet u iets anders.

Dan ziet u waar deze mens loopt ,dan ziet u  wat deze mens doorstaat en wat deze mens heeft om juist hier doorheen te kunnen gaan ,om opnieuwt  een stap terug naar eigen licht te kunnen zetten,want dit houdt in principe de werkelijke zoektocht van mensen in zich .

Deze zoektocht is een eindeloze zoektocht en deze zoektocht duurt al eeuwen en eeuwenlang ,maar alles wat de mens in eeuwen hiervoor heeft moeten leren heeft de mens als bagage ,als positieve leerbagage werkelijk als ervaring in zich zelf opgeslagen. En deze tijd waarin  de mens steeds meer een individu en zichzelf ook juist isoleert als individu  in het leven staat ,is het van het grootste belang dat het hart opnieuw  geopend wordt, want ieder mens in het westen zoals u hier in  het westen leeft ziet dat er  veelal geisoleerd gaat worden, dat veelal  mensen vanuit maatschappelijke belangen in het leven staan. Vele mensen alleen vanuit machtstrillingen alleen op die wijze in het leven kunnen staan.

Wat zoekt de mens die alleen vanuit machtstrillingen in het leven staat?

Deze mens zoekt uiteindelijk zijn eigen authentieke macht ,zijn ziele-macht, zijn ziele-kracht en  vertaalt dat op basis van zijn ego. Dit is een leerweg en deze leerweg is een onderdeel van de zoektocht van deze mens. De mens die in machtstrilling zit maar ook de mens die zich onvrij voelt in deze maatschappij in het westen, is de mens die in principe onvrij laat worden, het is voor deze mens van groot belang om de vrijheid vanuit zijn diepste punt  naar buiten te brengen. Het aan te gaan ,het uit te spreken, dat wat deze mens nodig heeft om zijn innerlijke vrijheid een uiterlijke vrijheid te  laten worden. Maar veelal ziet u nog de projectie van binnen naar buiten en wijst de mens veelal naar de ander.

Het wijzen naar de ander vanuit het ego is een onderdeel van de zoektocht.

Want uiteindelijk leert u te kijken naar de ander, wat de ander u laat zien.En leert u uiteindelijk dank te zeggen tegen over de spiegel die levensgroot voor u staat.

Kijk niet meer weg van alles wat u aan wordt geboden van uit uw diepste innerlijke verbinding met uw hogere bewustzijn, want dit is de zoektocht van de mens. Daar waar de mens geluk zoekt is de mens veeal afhankelijk. Afhankelijkheidstrillingen op uw wereld zijn zeer, zeer nauw verwant. Zijn zeer nauw verwant aan elkaar, want afhankelijkheid is iets wat al eeuwen in het menselijke bewust- zijn is geslopen,is ook een  noodzaak geweest in het begin van incarnaties van de mensheid.Maar de mens in deze tijd leert onafhankelijk te zijn, maar  de onafhankelijkheid gaat nog gepaard met egotrillingen en daar waar egotrillingen nog steeds worden gevoeld, zal de strijd om afhankelijkheid werkelijk strijd lijken te zijn. Uitindelijk vraagt de mens om het werkelijk in zijn eigen kracht te kunnen staan ,op eigen benen te durven staan. Maar de mens die dit nog niet aangaat zal steeds afhankelijk blijven van de goed- of afkeuring van uw maatschappij.

Deze mens zal ook datgene wat hij eigenlijk in dit leven zoekt op deze manier geen gestalte kunnen gaan geven, want deze mens zal de confrontatie met zijn eigen onafhankelijkheid werkelijk aan moeten durven gaan. Op dit punt staat de mensheid.

Bereidt u innerlijk voor op nieuwe innerlijke stappen. Leer los te laten dat wat niet meer werkelijk in uw leven hoort, maar wat u vanuit een gewoontepatroon in uw onderbewustzijn hebt aangebracht, wat u een zogenaamde veiligheid biedt. Deze veiligheid is geen werkelijke veiligheid. Uw werkelijke veiligheid ligt in uw eigen hartenergie, ligt in uw eigen kracht, ligt in degene die u in uw diepste KernWezen bent, want daar bent u.

U bent niet niet deze menselijke persoonlijkheid, u bent een klein deel van dat totaal wat ik u net heb geschetst en u bent een Wezen met enorme mogelijkheden, met enorme krachten, met enorme grote machten en krachten en ook scheppende krachten.

Wanneer wij spreken over scheppende krachten zeg ik u het volgende: Veelal wordt vergeten dat gedachten enorme krachten zijn en vele mensen weten datgene wat uitgesproken wordt, vaak nog bedacht wordt omdat men weet dat ieder woord die verkeerd uitgesproken wordt, een ander mens zou kunnen kwetsen. Dat is bekend bij velen in het bewustzijn. Wat vergeten wordt is dat gedachtenkrachten vanuit dezelfde energiebasis werken. Wanneer de gedachten vanuit uw taal gesproken een negatieve lading dragen, is dat wat u neerzet in de wereld, is dat wat u achterlaat bij een ander, is dat wat u geeft aan de ander.

Wanneer u werkelijk wilt dat de wereld zoals deze op dit moment is, aan verandering mede door u bloot gesteld kan gaan worden, dan vraagt het van u een andere innerlijke houding. Dan vraagt het van u een ander gedachtenpatroon te willen volgen, dan vraagt het van ook werkelijk uw hart te koppelen aan uw gedachten, uw hart te koppelen aan hetgeen u uitspreekt. Want alles is energie in het leven. En daar alles energie is in het leven wordt niet alles waargenomen, wordt het wel werkelijk gevoeld door anderen die daar geen woorden aan kunnen geven. Door deze manieren van energievermenging, laat u negatieve velden op deze wereld groeien en groeien. Het diepste verlangen van de mens in deze tijd, in deze enorme zoektocht in het leven, is geluk, is een saamhorigheid, is een samendoen, is een werkelijk wij-principe.

Vanuit dit wij-principe zal de zoektocht gezamenlijk daar naar toe moeten worden gezet, zullen alle voeten naar dezelfde weg moeten kunnen lopen. Zal ieder de eigen vrije keuze moeten hebben om zijn stappen vanuit zijn eigen leven, op zijn eigen tijd en op zijn manier ook werkelijk te kunnen zetten, zonder ver- of geoordeeld te worden door de buitenwereld. Wanneer alle voetstappen naar het zelfde punt zullen gaan lopen, dan zal er ook een werkelijk wij-principe gaan ontstaan. Dan zal er niet meer alleen maar vanuit het ik-principe gedacht gaan worden of gesproken gaan worden of gehandeld gaan worden, maar dan zal er steeds de basis zijn vanuit het wij-principe: wat is goed voor de groep.

Dit groepsbelang is van het grootste belang voor uw Aarde op dit punt in evolutie.

Want de evolutie staat aan de vooravond van een enorme vernieuwing en deze vernieuwing vraagt van de mensheid een enorme grote verandering. Deze verandering vraagt van de mens opnieuw een grote dosis moed, moed om los te kunnen laten, moed om te kunnen onthechten van dat wat veilig leek, moed om eigen kracht neer te gaan zetten en ook de moed om met heldere ogen naar het Zelf, naar zichzelf en naar de wereld te kijken. Om elkaar ook met heldere ogen aan te durven kijken, elkaar met heldere ogen te durven ontmoeten. Want weet wanneer u een ander in de ogen ziet, werkelijk de ander ziet en aankijkt, kijkt u in elkaars Ziel. Vanuit deze verbindingen zullen de negatieve energieen op deze wereld geelimineerd kunnen worden. Het vraagt van de mens een enorme hogere wilskracht, een werkelijk vast bllijven houden aan het wij-principe, aan het groepsprincipe.

Ieder mens op deze wereld zoekt het geluk. Wat betekent geluk?

Voor de ene mens is geluk een verbinding in een gezinsleven, voor een ander mens betekent geluk een carriere , voor weer een ander betekent geluk het alleen zijn. Dus geluk betekent voor ieder mens absoluut iets anders. Wanneer in respect naar elkaar kan worden gekeken hoe ieder zijn leven leidt, hoe ieder zijn eigen leven invult, dan kan ook vanuit dat deel de gezamenlijkheid gaan groeien en kan ook vanuit dat deel ieder mens van een ander mens z'n ervaringen leren. Wanneer wij open staan voor elkaar kunnen wij werkelijk leren van elkaars ervaringen. In deze tijd is het belangrijk dat de mens leert te kijken naar zichzelf: laat hij zichzelf zien? laat hij zichzelf ontmoeten?,  laat hij zien waar het onvermogen zit?, waar zijn pijn zit?, waar de angsten zijn?

 Juist al deze angsten, die in grote mate op uw wereld zijn, deze angsten zullen werkelijk in het gezicht gekeken moeten worden. Want de uiteindelijk ultiemste angst  van de  mensis  de doodsangst en de doodsangst is uiteindelijk levensangst. Want leven en dood zijn absoluut een eenheid. Daar waar u dood gaat leeft u en daar waar u leeft zult u opnieuw sterven. 

Want ieder mens die geboren wordt is al op weg om weer te sterven in een volgend bewustzijnsniveau.En daar het bewustzijnsniveau, waar de mens die overgaat uiteindelijk naar een leven weer naar terug keert, daar zal de mens weer geboren worden. Het is een continu proces in de zoektocht van de mens. Het uiteindelijke wat de mens in zichzelf zoekt, is het Licht. Is het Licht werkelijk in zichzelf weer te kunnen en durven ervaren. Is het Licht weer in zichzelf zodanig een plaats te durven geven, dat er vanuit dit Licht op het onvermogen geschenen kan worden. Zonder oordeel, maar vanuit een diep respect en mededogen met het Zelf. Wanneer er vanuit deze levenshouding de mens naar zichzelf kan kijken, dan zal de mens zien dat zijn zoektocht wellicht een andere is dan de zoektocht van degene in uw omgeving. Want ieder mens zoekt zijn eigen vervulling, zoekt datgene wat de mens vult. De mens die gevuld wil worden is de mens die leegte voelt en de mens die leegte voelt is de mens die de verbinding kwijt is. De mens die de verbinding maakt is gevuld, niet meer vanuit een pijnlijke leegte maar vanuit een gekozen leegte. Een leegte die zich niet meer verbindt aan materiele zaken als zijnde van het grootste belang, maar vanuit een leegte die zich verbindt met dat wat werkelijk Liefde en Leven heet.

Want er is 1 Leven en met dit Ene Leven zijn de mensen allemaal verbonden. In dit Ene Leven zal de mens werkelijk uiteindelijk weer gaan herkennen, dat hij een stukje God in zichzelf draagt. En dat de draden vanuit zijn hart, vanuit zijn eigen Goddelijke-principe, verbonden zijn met dat wat u God noemt, Oerbron noemt en dit is het Ene Leven waar ieder mens deel van uitmaakt. En zo 

ieder mens deel uitmaakt van deze Oerbron, maakt u ook allen deel uit van elkaar, want iedereen is verbonden via onzichtbare lichtlijnen met elkaar. Dus iedere verbinding die uiterlijk gelegd wordt is  ook een innerlijke verbinding. Dat wat wij uiterlijk aan verbindingen werkelijk uitzetten, zijn verbindingen waar de mens controle op heeft. Maar de innerlijke verbindingen die daar aan gepaard gaan, zijn vaak verbindingen die mensen innerlijk pijn doen, die mensen kwetsen, die bij mensen iets op gaan roepen. Juist de tweeledigheid van het verbinden aan het leven, is wat de mens iets kan laten zien. Dat wat de mens dan kan gaan zien, is wat werkelijk geopend kan gaan worden. Laat de mens zijn ogen werkelijk openen voor zichzelf. Laat de mens zien dat alle mogelijkheden in deze wereld, vanuit al deze verbindingsdraden en alles wat er zich in zijn of haar leven voordoet, werkelijk groeimomenten zijn. Groeimomenten die gouden momenten in een mensenleven kunnen worden, waardoor de ballast van de mens werkelijk geelimineerd kan worden. Waardoor de mens kan zien dat hij in staat is zichzelf uiteindelijk opnieuw geboren kan doen worden in het leven zelf, door het leven zelf en met het leven zelf.

Steeds opnieuw zal de liefde daar de basis van moeten zijn en het diepste respect voor de ziel die in de mens zelf woont.  Want vanuit dit deel zal de mens steeds opnieuw als een magneet alles naar zich toe trekken, om datgene werkelijk te gaan leven waarvoor hij of zij kwam. Wanneer de mens weg blijft kijken, zal hij steeds deze mogelijkheden ontwijken, ontwijken op basis van angst. Het is deze angst waarmee de mens zichzelf zou kunnen gaan confronterenen en deze confrontatie zal een minder zware confrontatie zijn wanneer het gedragen wordt vanuit liefde en het Licht in het hart. Wanneer de mens om steun vraagt in moeilijke processen, zullen deze processen werkelijk veel sneller in de mens getransformeerd kunnen worden. Want de transformaties die op deze manier in mensen plaatsvinden, zijn transformaties die op dit punt van de evolutie van het grootste belang zijn, waardoor mensen zich werkelijk los gaan schudden van het oude. En ook werkelijk met beide benen, hart en hoofd in het nieuwe kunnen gaan staan vanuit hun eigen zijn, vanuit hun eigen individualiteit, vanuit hun eigen kracht, vanuit wie ze zijn, wie ze bedoeld zijn te zijn in hun zoektocht in het leven.

 

Mijn Zegen

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven