×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Christusbewustzijn, liefdesveld of oorlogsgebied?

Christusbewustzijn, liefdesveld of oorlogsgebied?

 

Het Christusbewustzijn is de Christuskracht,
  waarin al het leven in verbonden is

 

In het menselijk bewustzijn is  in de loop van de tijd een afscheiding ontstaan vanuit zijn eigen perceptie van eenheid, doordat hij de wereld van dualiteit moest betreden. Omdat de hoogste Schepper zichzelf bewust wilde worden van de diepste materie, is deze mens in zijn afgescheidenheid ook in de afgescheidenheid van de perceptie van religiebeleving gekomen. Vanuit dat punt is, vanuit het Hart, een stuk verbinding verloren gegaan wat uiteindelijk weer is teruggevonden; maar niet ieder mens heeft dit nog teruggeplaatst in het eigen  bewustzijn.

Vele oorlogen zijn gestreden vanuit religie. Vele mensenlevens heeft het gekost, uit naam van de hoogste Schepper. En daarin, in al deze zaken van afgescheidenheid in het denken, ligt nu de terugkeer naar die eenheid in het bewustzijn. Door in die eenheid te kijken naar het zelf. Maar daar waar oorlogsgeweld blijft voortduren in de persoonlijke binnenwereld van de mens, daar zal niet die eenheid bereikt kunnen gaan worden, die door het Christusbewustzijn wordt gevraagd.

Daarom worden hele groepen bewuste mensen aangestuurd om al diegenen, die zich dit nog niet bewust zijn in hun eigen Hart, bewust te maken… en dat ook zij de verbinding kunnen maken vanuit dat eenheidsbesef, en de Christuskracht weer leefbaar in het eigen persoonlijke leven te maken. Al die groepen die daarin werkzaam zijn, zullen deze mensen mee gaan nemen, om dat bewustzijn opnieuw te doen wekken…. op een diepere laag..

De liefde in het Hart, is een liefde die vanuit een ander trilling de wereld in wordt ingestuurd. Maar de liefde zoals velen die hebben gekend in de loop der eeuwen, zoals hij vaak geprojecteerd is vanuit het menselijk persoonlijk bewustzijn naar de wereld om hen heen, is gekleurd geworden door het persoonlijk ervaren in dat leven. De verkleuring bracht een zuivere kosmische  vorm tot een misvorming van dat wat de bedoeling is. Het vroeg en vraagt tijd..

Ook daarin zit de terugkeer, de terugkeer naar deze bedoeling en diep uit het Christusveld vanuit het Christus- bewustzijn, worden de Meesters maar ook de discipelen van de Meesters en aspirant-discipelen en apostelen in groepen in deze wereld in werkzaamheid gebracht. Al jarenlang hebben zij ook vanuit stilte  het denkvermogen in zichzelf hoog gehouden, om het Grote plan te helpen creëren..

Zij hebben steeds geweten van de bedoeling van deze Schepping, hebben steeds geweten van de voortgang van deze evolutie en daarin ook hun eigen diepste verantwoordelijkheid gevoeld.. Waarin er een overgave moest komen aan dat leven dat gevraagd werd, en bezielt te gaan worden, vanuit het hoogste wat een mens innerlijk kon bereiken.

Deze mensen, al deze mensen, die door die enorme dienstbaarheid in deze wereld werkzaam zijn, zijn mensen die in die diepe verbinding vanuit het Christenbewustzijn wezenlijk het plan op deze aarde helpen herstellen. Met andere woorden: daar waar het plan dreigde te ontsporen vanuit Schepping, vanuit evolutie, vanuit de Hoogste bedoeling, zijn o.a. al deze mensen aangezocht, vanuit dit krachtige punt werkzaam te willen zijn. In deze tijd komen steeds meer van dit soort groepen naar buiten. Zij worden geacht naar buiten te treden, omdat zij binnenwerelden zichtbaar moeten maken.

 

Niet meer in  stilte werkzaam te willen zijn, maar door de zichtbaarheid in het levensveld van het dagelijks leven, de mensen te tonen waar het wezenlijk om gaat. Vanuit die verbinding en  eenheid de Christuskracht te leven en wanneer de Christuskracht werkelijk levend wordt gemaakt in een menselijk leven, zal die mens een andere trilling vertegenwoordigen. Zal die werkelijk het Kosmische huwelijk vanuit het Hart met de Christuskracht aangaan.
En zal vanuit dat punt zichzelf innerlijk steeds weer opnieuw naar dat punt dienen te brengen, zodat het denkvermogen op dat niveau van verbondenheid in dit Christusveld in diepe aandacht blijft, waardoor vanuit die energie, ook datgene op deze aarde werkelijk tot in de diepste diepte vorm gaat krijgen, vanuit deze evolutie. Van binnenuit..

En door de drang achter evolutiekrachten.. Daarin wordt ook ieder mens die in deze nieuwe tijd het bewustzijn zo geopend voelt, aangespoord… er zal steeds meer sensitiviteit   ontstaan, waardoor er ook steeds meer vernieuwde denkbeelden, vernieuwde innerlijke visies zullen ontstaan,  en ook oude dogma’s kunnen verdwijnen. Dogma’s die kaders hebben betekend. Dogma´s die nodig waren, omdat mensen moesten leren vanuit kaderwerking, zichzélf te bevrijden, uit dat wat de beweging in het leven tegen dreigde te gaan.

Hartevrijheid
Doordat een mens het nodig heeft in zijn groeicurve te kunnen bewegen, zijn oude kaders daarin op dit moment in het leven van een ieder mens, op deze aarde, niet meer de weg. Vrijheid is daarin van belang maar ook innerlijke Harte-vrijheid. Vrijheid vanuit beleving in religie. Vrijheid in een innerlijke diepe verbondenheid met de manier waarop de mens God ziet, de Schepper ziet, of dat wat  men daar ook voor naam aangeeft. Daarin, door die bevrijding, de ander ook te zien in al zijn eigen vrijheid. En in deze vernieuwing van verbinding maken, vanuit het goddelijkheidsbesef in ieder ander wezen, zal daarin ook een ander soort respect gaan ontstaan.

Zullen er oude dogma’s, oude doodlopende wegen van mensen die zochten naar veiligheid binnen religie, ook opgeheven gaan worden. Want deze doodlopende wegen zijn inmiddels genomen en belopen en iedere stap die daarop gezet is heeft bewustzijn gebracht, heeft ervaring gebracht, heeft zodanig bewustzijn al kunnen brengen, dat er op bepaalde  punten ook werkelijk een einde aan kwam. Maar er zijn nog groepen op uw Aarde die deze weg nog niet helemaal gelopen hebben en  vanuit die kadervorming zichzelf nog bewegen.

Maar ook daarin zal binnen de collectieve kracht innerlijk de behoefte komen, om die ultieme vrijheid te voelen in beleving van de  ‘eigen’ religie. Maar ook dit te geven, terug te geven aan de ander in dat Heilige leven. De Christuskracht en het Christusbewustzijn is een energie die steeds weer zichtbaar wordt, heb ik u gezegd. Die steeds meer gezien kan worden vooral ook door mensen die daar heel gevoelig in zijn en die op een andere manier de wereld in kijken en waarnemen.

De Christusenergie op zich kunt u via uw eigen ogen naar buiten laten stralen. Als uw Hart zich volkomen in overgave heeft verbonden met de Christusenergie, met de Christuskracht die u allen zo goed kent in uzelf, dan zal deze energie werkelijk via uw ogen de wereld in stromen en zal de ander dit kunnen ervaren,bewust of onbewust… Vanuit die enorm krachtige contacten die u dan maakt, zult u   duidelijker werkzaam zijn. Een ieder op zijn eigen manier.

Liefde is altijd de basis..


Liefde is altijd de basis. Altijd zal liefde ook om vrijheid vragen. Liefde vraagt niet om gebonden zijn maar, vraagt om verbondenheid. Vraagt om werkelijk verbonden te zijn in verbinding met vrijheid, en wanneer vanuit die vrijheid de persoonlijke en collectieve bezieling een werkelijke nieuwe plaats in zal gaan nemen in deze evolutiegang, dan zal er, vanuit die nieuwe energie die dan zal gaan stromen, een andere basis worden gecreëerd door de collectieve aandacht.

Een aandacht die niet meer persoonsbelang kent, maar die steeds vanuit de groep denkt. Die steeds vanuit de groep ook beweegt. Die steeds vanuit het ‘Wij-principe’ het overzicht bewaakt en niet meer verdwijnt in persoonlijke belangen. Die steeds de kracht van de mens innerlijk dreigden te verkleinen.. Ook die weg was nodig. Ook die weg van groei is zeer nodig, om daarin het Zelf te leren kennen; maar in deze periode van evolutie zit daar werkelijk en wezenlijk een ander groeicurve in.

Daarin wordt van ieder mens die zich bewust is van deze nieuwe tijd een andere manier van kijken gevraagd zo u niet al anders keek. Ook een andere manier van denken wordt aan u allen gevraagd. Wanneer u zich dit realiseert, u zich ook realiseert in het leven van alledag steeds uw eigen gedachtegoed  te bewaken. Het denken hoog te houden, vanuit een enorme nieuwe scheppingskracht te wéten dat vanuit dat hoogste denkvermogen u verbonden bent in de Christuskracht.

U verbonden bent in het hart van het Christusbewustzijn en vanuit dat punt ook de energie kunt ontvangen die op dat moment ook via u werkzaam en werkbaar wordt. U allen heeft daar een eigen plaats in. Wanneer u dit ook vanuit uw eigen Zelf kunt aannemen en kunt ervaren, kunt u hier vanuit vrijheid uw eigen conclusies aan verbinden.

Maar nogmaals, liefde zal altijd de basis en de worteling dienen te zijn. De worteling van dat wat de Christuskracht in deze periode van deze evolutie neer wil laten op deze wereld in het weefsel van deze Aarde, vraagt een hele sterke ondergrond, vraagt een stevige sterke bodem, een bodem waarin het ook werkelijk vormen kan krijgen, dat wat op dit moment in het leven vorm wil gaan krijgen.

Het keert om naar een totale nieuwe wereld.

Het keert om vanuit bewustzijn naar een andere manier van leven.

De bewustwording in dat bewustzijn is van het grootste belang en ieder mens is daarin belangrijk, weet dat. Ieder mens op zijn eigen plek is daarin van belang om zijn eigen werkbaarheid daarin ook aan te willen nemen en uit te willen voeren. Juist vanuit de overgave aan dat Christusbewustzijn, vanuit de eigen Christuskracht die u allen in u draagt, geeft u vanuit uzelf ook daarin vorm. Verbindt u dus steeds, vanuit die onvoorwaardelijkheid, vanuit een weten vanuit het plan. Vanuit een weten vanuit de lichtkracht in uzelf, vanuit een weten dat wanneer u in het leven van alledag een mens tegenkomt die oorlog voert met zichzelf, dat deze mens daarin liefde nodig heeft.

Niet direct licht, want licht uitvergroot het donker. Maar liefde, liefde om te helpen doorstromen, te helpen helen, te helpen begrijpen, te helpen bewustzijn te krijgen over dat wat daar uit evenwicht is. Dan zal ook die mens middels zijn eigen pijn zichzelf leren te verheffen, naar een ander bewustzijnsniveau, en via het hart de wereld in kunnen kijken, door de Kracht die IS en die draagt. Steeds opnieuw zal deze Kracht verbonden zijn met het enorme licht wat u allemaal in uzelf voorradig hebt.

Deze Kracht zal door dit licht zich diep kunnen aarden in het Aardse weefsel. Dit licht zal in het Aardse weefsel ook de hoge entiteit van Moeder Aarde helpen, haar eigen evolutieweg te kunnen gaan vanuit Haar eigen plan. Vanuit die energieën  bent u allemaal werkzaam. Volg de weg van vertrouwen in uzelf daarin en deel uit, datgene, wat uw eigen visie is… Deel daarom wat uw eigen waarheid en waarneming is. En koppel dat met elkaar, aan elkaar… Deel op die manier de energieën vanuit allerlei verschillende richtingen, zodat ook dát tot een eenheid wordt gebracht.

Zodat ook deze spiritueel afgescheiden delen weer tot eenheid worden gebracht, want ook in de spirituele wereld zijn afgescheidenheden zichtbaar. Wanneer dit door bewuste mensen wordt gerealiseerd en erkend, kan ook hierin weer een bepaalde eenheid ontstaan. Wanneer wordt geaccepteerd dat eenieder zijn eigen aandeel en kleur daarin draagt. Respecteer dat wat u zelf in uzelf heeft meegenomen in dit leven en leef en beleef dan dat leven..! Uw eigen bezieling, uw eigen trilling in Christuskracht en de onvoorwaardelijke Liefde die de altijd bepalende factor is..! En zal zijn.

Mijn zegen.

 

“De met Licht gevoede verantwoordelijkheid, van ieder mens,

de Christuskracht te verstoffelijken

In het alledaagse leven:

 

“Door met het eigen verbonden hart,

Het collectieve hart te bevruchten,

Met Liefde, ontvankelijke Liefde

In bewogenheid met het Leven en Zijn bedoeling erachter..

Loskomend uit verdwazing,

Gaande naar gerichtheid,

Kosmische verschuivingen

Andere verbindingsdraden

Zijn vrijgekomen..

 

Daar, waar het Licht steeds meer vermogen krijgt,

Zal duisternis zichtbaarder zijn,

De Christuskracht

Zal deze 2 schijnbare tegendelen,

Verbinden tot 1 transformatiepunt,

Uit Liefde, door Liefde, om Liefde

 

Laat uw systeem zich verheffen

Om zich in al zijn cellen te herinneren :

Via mij en o.a. mijn ogen kijkt de Christus de wereld in,

Om stoffelijk te manifesteren,

Liefde ..

 

 In het Hart groet ik U !

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven