×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Gevolgen van Indaling Christus energie

 

In hoeverre heeft de energie van het vrouwelijk aangezicht Gods, te maken met de indaling van de Christusenergie?

 

Het vrouwelijk aangezichts Gods is altijd verbonden in het hart van het Christus bewustzijn

 

Het is altijd verbonden met het in de realiteit brengen van de hoogste liefde. Liefde is het hoogste goed in deze schepping. Liefde is het hoogste goed in de totale schepping.

 

Niet alleen in dit zonnestelsel maar ook daarbuiten. De verbinding van het vrouwelijk aangezichts God in verbinding met het Christus bewustzijn in het hart van de Christus maakt mogelijk dat deze stroom zodanig in een middelpunt van beweging komt dat het neergezet gaat worden dat het niet meer in een deel stuk in de mens voelbaar blijft zijn. Maar dat het juist vanuit het hart principe het hart van de Christus, het hart van de Christus in het hart van de mens zich helemaal toegang gaat verlenen zich toe-gang verschaft tot het vrouwelijk aangezichts Gods.

 

Het is de vrouwelijke stroom, de vrouwelijke kracht, de vrouwelijke vormgeving zodanig te verbinden aan dat wat vanuit de daadkracht vanuit de liefde van de Christus neergezet gaat worden dat er als het ware een ontvangen is en een toelaten is.

 

Het is een in- en een uitademing die zich verbindt tot een punt. Het is het bevruchten in de ontvangst, het is het bevruchten in de ontvangst zodat het in de vormgeving kan komen in deze wereld. Het is een werkelijke koppeling van de hoogste liefde in het vrouwelijk aangezicht van dat wat op dit moment zichtbaar wil worden.

 

Mijn Zegen

 

Vraag: Ik voel in uw woorden(energie )zo'n grote drang, waarom is dit?

 

Zoals u allen weet bent u allen belangrijk om het werk te doen. U allen bent bereid. U allen bent bereid om uw eigen taak te volbrengen en het is juist van belang dat wij u op dit moment zodanig kunnen inspireren en instructies kunnen geven, want u in de vorm bent degene die het ook alleen maar vorm kan geven. U wordt daarin ook heel duidelijk uitgenodigd uw werk dan ook werkelijk tot uw werk te maken. De drang van ons zoals u mij dat vraagt, is zeer juist. Het is de drang vanuit deze kant om aan u allen zodanig aan te willen geven dat het tijd is uw plaats in te nemen, zodanig uw plaats tot de uwe te maken. 

 

Omdat in deze fase van evolutie ,waarin ieder mens ingebed is, deze fase van evolutie een heel belangrijk punt aan het bereiken is. Het is juist van belang om te weten dat er in deze evolutie een zó grote sprong gemaakt gaat worden dat het tijd is dat vele mensen hier kennis van gaan nemen en dat vele mensen die nog onwetend zijn en in uw woorden nog in duisternis verkeren, aangeraakt gaan worden op hun veld van bewustzijn.

 

Liefde en tegenkracht

 

Het van belang dat ieder vanuit zijn eigen hart ook zijn hart verbindt aan die sterke tegenkracht. Want tegenkracht kan ondermijnend werken in de kracht die zich neer wil laten. Het is belangrijk dat de kracht die zich neer wil laten zowel vanuit u allemaal individueel, als vanuit de verbinding die wij met u maken, dat dit veld een sterk veld gaat worden. Dat dit veld een veld is die gelegd wordt als een soort van beschermingslaag in de voedingsbodem van de wereld. Dat het een veld gaat worden die zo doordrenkt zal zijn van liefde, liefde die weliswaar vrij laat, maar ook liefde die openbreekt en laat zien.

 

Wanneer u allen bereid bent om het vanuit dit oogpunt, vanuit onze andere kant te willen gaan bezien dan begrijpt u dat wanneer er nog vele mensen in het duister blijven, er velen zijn die steeds verder af zullen dwalen wanneer zij niet bereikt gaan worden vanuit deze hartenergie. Wanneer mensen zich niet in hun bewustzijn nog kunnen laten raken vanuit onze kant dan is daar werkelijk de taak voor de mensheid op de wereld die vanuit hun heldere bewustzijn op hun voeten staan dit op zich te willen nemen. Alleen op die manier kan het een opengaan worden.

 

U allen heeft de bereidheid en de kracht om dit te doen. U allen zult dus het voorwerk doen. Wees u hiervan zeer, zeer diep bewust. Oordeel dus niet over de mens die nog in het duister is, maar heb dan het diepste mededogen, het diepste mededogen met hen die daar staan. Niet in medelijden want daarmee duwt u, duwt u hun nog dieper in hun duisternis. 

 

Maar ga dan vanuit uw eigen Licht en Liefde , in de Geest naast hen staan en ontmoet hen dan van hart tot hart, zodat ze die trilling kunnen ervaren op welke manier dat dan ook in de vormgeving plaats vindt. Dan zal er een opening komen, zal er iets zichtbaar worden, zal er een sprankje licht in hun duistere leven gaan stralen. Zullen ze weer stap voor stap zicht gaan krijgen op hun eigen Vonk en vanuit dat deel zal er een steeds grotere golf van Licht over deze wereld gaan. Want wanneer de mens zich losmaakt uit het duister en toe gaat treden tot het Licht in welke vorm dat dan ook is, niet in de gekaderde geijkte spirituele vormen, maar gewoon in hun dagelijks leven op hun eigen wijze, dan zal daar een verzachting gaan ontstaan en deze verzachting zal uiteindelijk de kracht van de liefde gaan worden die ook in hun voelbaar wordt. Het 

 

Licht zal hun helemaal gaan doorstralen. Hun eigen Licht zal weer hun eigen werktuig gaan zijn en hun Licht zal het werktuig van hun omgeving worden. Vanuit dit deel zal het veld van Licht en de Liefde in het veld wat u heeft gecreëerd met z'n allen als voedingsbodem hun dragen.

 

Het zal een ieder die in duisternis is via de voedingsbodem waar ze op lopen als het ware raken. Het zal verbinding zoeken, het zal zich altijd de weg zoeken naar de eigen oorsprong. En vanuit dat punt zal de verbinding ontstaan met het werkelijke Zelf in hun Zelf. De kracht van het Licht en de kracht van de Liefde zal dus op deze manier zo gebundeld moeten worden opdat deze kracht uiteindelijk datgene wat wil ondermijnen zal breken. En wanneer het gebroken wordt, niet vanuit de duistere kracht van macht maar vanuit de grote kracht van Liefde dan zal deze tegenstrijdigheid deze tegenkracht deze ondermijning zich op kunnen lossen. Omdat het als het ware smelt als een ijsblokje in water.

 

Mijn Zegen.

 

 

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven