×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Vernieuwing van eenheidsbewustzijn in iedere Godsdienst

Vernieuwing van eenheidsbewustzijn in iedere Godsdienst.

 Vraag:  Er is gezegd ‘nu zullen de schellen van de ogen vallen’, wat zal er dan zichtbaar worden?

Wanneer schellen van ogen worden geduwd, wordt daar een ander veld, zichtveld zichtbaar voor een mens. Wanneer er schellen op menselijke ogen vastgehouden blijven worden zal datgene wat gezien wordt in de wereld, van zichzelf in de samenleving in deze wereld, in de hele perceptie van het leven gekleurd zijn door de oude energie van kijken,

Wanneer schellen van ogen worden geduwd, wordt daar een ander veld, zichtveld zichtbaar voor een mens. Wanneer er schellen op menselijke ogen vastgehouden blijven worden zal datgene wat gezien wordt in de wereld, van zichzelf in de samenleving in deze wereld, in de hele perceptie van het leven gekleurd zijn door de oude energie van kijken, en de oude energie van kijken is eigenlijk de energie die is opgebouwd in al die eeuwen van incarnaties en die daardoor een bepaalde manier hebben gebouwd, hebben gecreëerd in het bewustzijn, die maakt dat een mens zó of zó naar het leven kijkt.

Tegelijkertijd houdt dat ook vaak een beperking in zich en dit alles heeft een enorme noodzakelijkheid gehad want daardoor heeft een mens ook heel duidelijk leren keuzes te moeten maken; keuzes om te zien wat werkelijk van hemzelf is of wat van de ander mag blijven in wat hij waarneemt via stoffelijke ogen.

Maar het gaat niet alleen maar over het stoffelijk zien van de wereld of het stoffelijk ervaren; het gaat vooral ook het feit dat, om wanneer de schellen van de ogen worden geduwd er ook een andere dimensie aan innerlijke waarneembaarheid bij komt.

Dat betekent dat een ieder uiteindelijk zal leren vanuit een diepere laag in zichzelf naar zichzelf en de wereld te kijken, en daardoor ook in de ontmoeting tot de ander via een andere laag contact zal hebben en in verbinding zal zijn. Vanuit die laag in verbinding te zijn maken hele andere dingen zichtbaar.

Het niet meer laten vullen in de oude traditie van denken in dat wat er dan is in de verbinding tot de ander, (waarin er ook vaak oordeel is of vooroordeel is of oude ervaringen liggen die op die manier een gekleurdheid vertegenwoordigen) , maar zal het een schoon veld zijn die in een openheid van verbinding zichtbaar maakt, aan allebei de kanten in de ontmoeting naar de ander toe, wat op dat moment belangrijk is om het leven bespreekbaar te maken zonder strijd.

Zonder strijd in communicatie maar vanuit een willen ontmoeten op een volkomen anders te ervaren veld.

Dat maakt wanneer de schellen van de ogen worden geduwd.

Dan ziet een mens naakte waarheid, een nieuwe naakte waarheid die aangekleed moet gaan worden vanuit een nieuwe manier van leven, een nieuwe manier van ervaren en een nieuwe manier van het om leren gaan met nieuw bewustzijnsleven.

Is dit duidelijk?

Vraag:

Moeten de schellen ook vallen van de ogen die nog steeds zoveel strijd voeren  ten opzichte van godsdienst en ook ten opzichte van dat waar ze dan voor staan in hun godsdienst vanuit het verschillend benaderen van de werelden?

Dit alles heeft te maken met het oude denken..  Het oude denken wat vaak een enorme oude lange wortel kent, tot heel heel ver in een heel oud verleden...Dat  uiteindelijk wortel heeft geschoten ten tijde van involutie .En toen de mens involueerde,  is daar eigenlijk het beginproces in ontstaan  . Vanuit die wortel , is het oude denken een hele lange traditiewortel geworden die nog steeds op een bepaalde manier bij groepen op deze wereld iets aantrilt in het oude bewustzijnsveld van zichzelf.

Dit oude bewustzijnsveld is   een enorm sterke collectieve energie , want deze  energie verbindt deze mensen nog steeds in een soort  krachtsvacuüm waarin ze zichzelf veilig wanen. Maar juist deze schijnveiligheid waarin zij zich veilig wanen ten opzichte van hun gezamenlijkheid maar ook ten opzichte van hun Godsbeleving, is soms ver buiten het weten der oorzakelijkheid van het  werkelijke Godsbeeld geraakt.. Juist daarom zijn mensen vaak uit dit beleven gevallen.

Ik zal dit toelichten; door de angst, macht en onmachtsprincipe de machtsbolwerken binnen allerlei godsdienstige stromingen zijn er bepaalde manieren ontstaan om daar mensen in mee te nemen en vooral groepen mensen die zich spiegelden aan dàt wat hun als spiegel werd voorgehouden en waarin ze zichzelf konden herkennen.

Ze sloten zich aan op een veld waarin ze zich veilig voelden, veilig waanden en haast hun leven en ook nu letterlijk hun leven geven, ten opzichte van dàt wat zij als God of Allah of wie dan ook benoemen.

Maar alles heeft te maken met die ene bron waarin ze zichzelf nog niet hebben erkend als daar zelf deel van uit te maken en daar deel aan te hebben.

Er wordt nog vaak  in de afgescheidenheid gedacht,

er wordt nog regelmatig in  enorme afhankelijkheid gedacht,

er wordt nog steeds gedacht in een vijanddenken ten opzichte van wij en zij principes vanuit een enorme dualiteit.

Dualiteit heeft in principe nooit hoeven te bestaan binnen godsdienst maar dualiteit is uiteindelijk een manier van leren geworden binnen allerlei groepen die allerlei soorten van godsdienst hebben en nog steeds belijden en beleden.

Het is belangrijk dat ieder mens in iedere godsdienststroming, gaat zien zijn eigen plek daarin en niet vanuit een naar buiten kijken, maar voelend van binnen hoe hij deel uitmaakt van een veld binnen die goddelijkheid en dat die goddelijkheidprincipes zichzelf vertegenwoordigen.

Dat god zichzelf vertegenwoordigd via ieder mens, via ieder stukje leven in deze schepping, o.a. in deze schepping.

En  daarin is het belangrijk dat ook al deze godsdienstige oorlogen, die ook op dit moment wéér plaats vinden, in een soort van herhalende energie plaatsvinden, want dit is iets dat al eeuwen en eeuwen en eeuwen zijn beslag dient te vinden en nog steeds niet heeft gezien waar het in werkelijkheid om gaat.

Eenheidsbewustzijn, deel uitmakend van dat eenheidsbewustzijn in iedere godsdienst, want als u allen iedere godsdienst individueel zou gaan beschouwen zult u daar altijd enorme overeenkomsten in gaan herkennen, want uiteindelijk als u die overeenkomsten als draden aan elkaar zou knopen u een enorm lichtend veld zou maken waarin alles alleen anders wordt uitgedrukt, maar waarin het uiteindelijk allemaal vanuit dezelfde waarheid en dezelfde energiebron ontstond.

Het is dus belangrijk om daarin ook vanuit mededogen te kijken naar al die groepen die op dit moment ook zich daarin zo voelen opgeduwd waarin alles weer op de spits wordt gedreven, maar waarin ook vooral hun eigen bewustzijn daarin zeer wordt aangetrild om te zien waar het nu in werkelijk over gaat.

Er zit hier en daar een voorzichtige verschuiving.

Er zit hier en daar een voorzichtige verschuiving bij individuele mensen die opeens iets anders ervaren, die opeens gaan zien wat er is verworden van hele prachtige godsdiensten, wat mensen het hebben laten verworden, vanuit angst en non bewustzijn, vanuit macht, vanuit het de ander willen overschaduwen, vanuit het grote licht, dáárin zullen velen nu veel meer zichzelf gaan realiseren dat de weg, die oude weg, een doodlopende weg zal blijken te zijn, die niets meer toevoegt aan eenheid, maar juist splijt…

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven