×

Opmerking

Aimy H1 Heading: Context: com_k2.item

Verschillende vormen van Channel/kanaal /medium zijn.

Verschillende vormen van Kanaal-Medium-Doorgever zijn.

Wanneer de mens in het leven zich als taak heeft gesteld tot intermediair tussen kosmos en aarde, stelt deze mens zich tot doel en tot taak, datgene wat weergegeven wil worden vanuit kosmische bewustzijnsvelden, dit weer te geven en neer te leggen bij de mensheid. Er is een groot verschil tussen wat u noemt een kanaal en een kanaal. Er zijn verschillende bewustzijnsniveaus waar vanuit informatie beschikbaar wordt gesteld. En het ene kanaal reikt dieper met zijn/haar antennes in deze bewustzijnsvelden dan de ander. Toch is alles nodig. Want alles bestaat uit deze verschillende bewustzijnslagen.

En daar waar de mens vraagt, zal  hem gegeven worden precies op dat bewustzijnsniveau waar deze mens om vraagt. Alleen de ene mens heeft zich als taak gesteld wat dichter bij deze aarde haar/zijn informatie te verkrijgen, onder u misschien bekend als de astrale wereld. En er zijn mensen op deze aarde als intermediair die hun antennes wat dieper, vanuit een ander bewustzijnsveld kunnen penetreren en vanuit dat deel de energie binnen kunnen laten. Het heeft alles te maken met afstemming van het medium, van de intermediair, van het kanaal. Het heeft ook alles te maken met de bewustzijnslaag van de mens, die deze bereidheid heeft dit werk te doen. Dus ieder kanaal kent zijn/haar eigen bewustzijnsveld, in samenwerking met.

Er is u al eerder aangereikt dat alles wat via mediums, kanaal of intermediair tot u komt, alleen maar door u dient binnen gelaten te worden wanneer uw hart wordt beroerd. Want wanneer u vanuit afhankelijkheid aan welk medium dan ook, uw leven zou toevertrouwen, zou u uw eigen leven het leven ontnemen. U zou de verantwoordelijkheid leggen bij een ander mens, die niet in staat is uw leven te leven, omdat het uw leven is.

De verantwoordelijkheid voor uw leven, ligt bij u. Laat dit voor u een manier zijn om het onderscheidingsvermogen in uzelf heel erg scherp te maken. En te kijken daar waar iemand, die u om hulp vraagt en die uw leven absoluut wil gaan invullen, of u dat oproept bij die ander. Of u het nodig heeft om de spiegel te zien van bijv. macht, van manipulatie, maar ook de spiegel van bijv. liefde. Want steeds zal de mens díe mensen ontmoeten, die de mens in zijn leven roept en zal de mens in de spiegel kunnen kijken van wat hij/zij nu werkelijk vroeg. Wanneer u dat begrijpt zal het onderscheidingsvermogen in uw leven een veel helderder plaats kunnen krijgen.

Het onderscheidingsvermogen in deze wereld van grote illusie, van grote schijnwerkelijkheden, zijn van het grootste belang.

Alle illusie in dezewereld heeft een enorme plaats gekregen in het collectieve onderbewustzijn en uit het collectieve onderbewustzijn put de mens, put de mens een stuk informatie. Waardoor de mens die zich niet bewust is, zich tot iets gaat verhouden dat gecreëerd is door de mensheid; die illusie. Waardoor de onbewuste mens dit zal aannemen voor waarheid, voor werkelijkheid.

De werkelijkheid ligt al-tijd bij uzelf. De waarheid ligt altijd in uw eigen hart besloten. Dus steeds opnieuw wanneer u twijfel voelt, wanneer u voelt dat iets in uw eigen bewustzijn u aanspoort om te gaan onderscheiden, luister daarnaar. Op die manier kunt u steeds opnieuw kijken wie u in uw eigen leven heeft geroepen, om u zelf iets duidelijk te maken. Mijn zegen.

Wees u steeds zeer bewust, in aandacht voor u zelf, dat ú het bent, op dit moment in deze tijd in dít leven. De aandacht vanuit uw hart en de aandacht vanuit uw hoogste bewustzijn zijn van belang, om datgene in uw uitstraling werkelijk naar buiten te kunnen laten stromen, vanuit uw essentie. Waardoor datgene dat u uitstraalt en uitstroomt vanuit een werkelijk innerlijk weten van u Zelf, u in die uitstraling en uitstroming dat achterlaat in het weefsel van de aarde. Steeds opnieuw zal de mens tegen de confrontatie van zijn eigen menselijk falen en onvermogen aanlopen. Maar laat deze onoverkomelijkheden u er niet van weerhouden niet verder te gaan. Want de onoverkomelijkheden in het leven bieden u een weg, om juist datgene te transformeren, wat u in dit leven wilt transformeren. Zie dat u niet ten onder hoeft te gaan aan dat , wat u steeds vanuit onmacht het hoofd lijkt te moeten bieden.

Maar wanneer u het hoofd moet bieden aan iets wat u eigenlijk niet meer wenst en verlangt in uw leven, zult u een belangrijke, innerlijke houding kunnen gaan veranderen. Sta recht op, in uw eigen bewustzijn, in volle overtuiging vanuit wie u bent. In volle overtuiging dat u het waard bent om gezien en gehoord te worden. Want de mens die niet luistert, de mens die niet werkelijk luistert met zijn hart, is horend doof. De mens die niet werkelijk ziet, is ziende blind. De mens die werkelijk het besef opent in zichzelf, van zijn oorsprong en zijn essentie, is een mens die zich vrijmaakt van angst.

Moge God's zegen steeds in uw hart leven, bij iedere stap die u zet, vanuit uw eigen unieke essentie.

AUM.  

 

© Berry Vincenta

 

 

Gastenboek Berry Vincenta

Volg ons op Social Media:
Ga naar boven